Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Konserndirektør for Teknologi & Transformasjon

Arbeidsgiver
Statnett
Sted
Oslo
Søknadsfrist
26. september 2023

Vis mer

Stillingsopplysninger

Statnett har en sentral rolle i det grønne skiftet, der innovasjon, FoU, teknologiutvikling og innføring av ny teknologi er grunnleggende for vår utvikling og våre leveranser. Statnett har økt aktivitetsnivå både til lands og til havs, og vår gjennomføringskapasitet skal styrkes for å møte Norges fremtidige energibehov og sikre effektiv og pålitelig strømforsyning.  Dette krever økt fokus på transformasjon gjennom målrettet innovasjon og FoU, utvikling og innføring av ny teknologi og digitale løsninger, samt strategiske partnerskap, effektive leverandørmodeller og anskaffelser.

I denne lederrollen vil du få en unik mulighet til å være med å påvirke morgendagens løsninger innen energisektoren sammen med et team på 130-150 spesialister innen ulike teknologiområder, transformasjon og leverandørarbeid. Du vil bidra til at Statnett er en effektiv, fremtidsrettet, sikker og bærekraftig virksomhet. Den nye enheten vil ha en sentral rolle i Statnetts videre utvikling, og vil jobbe tett med andre deler av organisasjonen for å realisere selskapets strategi.

Forretningsområdet er nyopprettet, og lederstillingen inngår i konsernledelsen. Stillingen er lokalisert ved vårt hovedkontor i Nydalen, Oslo, og reisevirksomhet vil måtte påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle en ny enhet som består av høyt motiverte og kompetente spesialister innen innovasjon og FoU, transformasjon, teknologi, digitalisering og anskaffelser
 • Etablere målbilder og veikart for innovasjon, teknologiutvikling og digitalisering i samarbeid med andre forretnings- og stabsområder
 • Utvikle og forvalte strategiske partnerskap innen FoU-, teknologi- og leverandørområdet
 • Teknologiutvikling og standardisering på relevante teknologiområder for Statnetts virksomhet
 • Strategisk arbeid med og videreutvikling av leverandørmarkedet
 • Gjennomføre effektive anskaffelser som støtter Statnetts behov fremover
 • Være pådriver og støtte de øvrige forretningsområdene og stabene i implementeringen av transformasjonstiltak gjennom innføring av ny teknologi, prosesser og arbeidsmåter

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring innen industriell og teknologisk utvikling
 • Utdanning på masternivå fra et ledende universitet eller høyskole
 • Sterk strategisk og analytisk kompetanse med evne til å identifisere trender, sette retning og skape resultater
 • Erfaring med ledelse av teknologiske transformasjonsmiljøer, strategiske partnerskap og leverandørmarkedsutvikling
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Sterke lederegenskaper med evne til å inspirere og motivere et tverrfaglig team
 • Innovativ tankegang med evne til å identifisere nye løsninger i kombinasjon med sterk gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner med evne til å fremme samarbeid og skape resultater på tvers av organisasjonen
 • Sterk forretningsmessig resultatorientering med fokus på måloppnåelse

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et av de viktigste samfunnsoppdragene i Norge, til glede for kommende generasjoner
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et av Norges sterkeste fagmiljøer innen teknologi
 • Et godt arbeidsmiljø med mange utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksibilitet i arbeidshverdagen.

Hva sier våre ansatte om oss?

Ansatte har ulike motivasjonsfaktorer, men våre ansatte har noen fellestrekk på hvorfor de jobber i Statnett uavhengig av hvilken rolle de jobber i:

 • Vi har et stort samfunnsansvar som forvalter av landets viktigste infrastruktur
 • Vi har faglig spennende oppgaver og tilrettelegger for kompetanseutvikling
 • Vi har et godt arbeidsmiljø

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov, f.eks. tilbud om språkopplæring.

Om Statnett 

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet sammen med våre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt kraftsystem som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur og driver Europas mest fornybare kraftsystem
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, og du må være villig til å oppgi relevante opplysninger.

 

Hvis du har spørsmål til stillingen, kontakt gjerne vår rådgiver i BackerSkeie, Alexander Huun, på e-post ah@backerskeie.com

 

Firma

Statnett eier det sentrale strømnettet i Norge, og har ansvar for å utvikle og drifte det på en samfunnsøkonomisk rasjonell og bærekraftig måte. Statnett skal sikre god forsyningssikkerhet til samfunnet, et velfungerende kraftmarked og en rasjonell nettutbygging. Det sentrale strømnettet i Norge er over 12 000 km langt og med 191 transformatorstasjoner. Statnett har hovedkontor i Oslo og har rundt 2 000 medarbeidere. For mer informasjon, se www.statnett.no.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel