Chief Financial Officer

Arbeidsgiver
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Sted
Oslo
Søknadsfrist
Snarest

Stillingsopplysninger

NGI bilde

Vil du være med å videreutvikle en internasjonal forsknings- og rådgivningsvirksomhet?

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et uavhengig forskningsinstitutt og et av verdens ledende fagmiljø innen geoteknikk og ingeniørrettede geofag. NGI tilbyr oppdragsforskning og forskningsbaserte rådgivningstjenester, med fokus på å kombinere geokunnskap og teknologi for å utvikle smarte og bærekraftige løsninger innen infrastruktur på land og til havs, innen miljøteknologi, forurenset grunn, og naturfarer som jord- og snøskred.

NGI er en kunnskapsintensiv organisasjon med et internasjonalt team på 350 faste ansatte fra 40 ulike nasjoner i Norge (Oslo, Trondheim), USA (Houston) og Australia (Perth). I tillegg har virksomheten til enhver tid en rekke midlertidige gjesteforskere fra hele verden. Rundt 40% av de ansatte har ph. d. 

Virksomheten omsetter for rundt 750 millioner kroner, og rundt 40 % av inntektene stammer fra internasjonale oppdrag. For tiden utvikler NGI sitt gamle hovedkontor i Sognsveien til et nytt kontor- og forskningsbygg, Campus Ullevål, i samarbeid med Aspelin Ramm. Campus Ullevål blir en sentral del av Oslo Science City.

Oppgaver

CFO har ansvaret for finans- og økonomifunksjon samt oppfølging av stiftelsens finansielle midler. Som medlem av ledergruppen er CFO en viktig bidragsyter for at NGI når sine overordnede målsetninger, ikke minst med hensyn til videre internasjonal vekst og kommersialisering av egenutviklede teknologier. I tillegg planlegges det at CFO skal overta ansvaret for andre stabsfunksjoner.

Sentrale oppgaver er:

 • Sentral del av selskapets ledelse og en viktig sparringspartner til CEO
 • Virksomhetsstyring, budsjetteringsrutiner, prosjektcontrolling og prosjektstøtte, business controlling m.m.
 • Aktiv involvering i forretningsutvikling og strategiarbeid
 • Utarbeidelse av finansielle planer og oppfølging av disse
 • Budsjettering, resultatoppfølging, likviditets- og lønnsomhetsanalyser
 • Modernisering og effektivisering av prosesser og rapportering gjennom digitalisering/automatisering og kompetanseutvikling
 • Videreutvikle modeller for styringsinformasjon, OKR/KPI-er, m.m.
 • Ansvarlig for bankrelasjoner
 • Kvalitetssikring av regnskap, årsoppgjør og årsrapport
 • Oppfølging av skatt- og avgiftsspørsmål
 • Rapportering av finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall og resultater til ledelsen og styret
 • Kontakt med selskapets eksterne revisor
 • Forberede styresaker/styrenotater
 • Styrearbeid i datterselskap i utlandet og Campus Ullevål
 • Økonomisk oppfølging av NGIs investering i Campus Ullevål 
 • Ansvar for oppfølging av stiftelsens finansielle plasseringer
 • Bærekrafts- og klimarapportering
 • Utvikle avdelingens medarbeidere, prosesser, kompetanse og kultur

Erfaring

Vi søker deg med god kompetanse innen økonomistyring, virksomhetsstyring og prosjektcontrolling, så vel som generelt god kompetanse innen regnskap. Det er ønskelig at du har bakgrunn fra kompetansetunge, prosjektbaserte virksomheter. Erfaring fra internasjonal forretningsvirksomhet, etablering av nye selskaper, oppfølging av eksterne kapitalforvaltere og/eller forskningsbasert rapportering iht. EU-regelverk (gjerne EU Taxonomy-rapportering) og statsstøtteregelverket er en fordel. Videre må du ha erfaring med effektiviseringsprosjekter/digitaliseringsprosjekter og interesse for digitalisering, AI etc. 

Det er ønskelig at du har ledet en økonomiavdeling tidligere, og er vant til å rapportere til styre og toppledelse. Denne kompetansen kan du også ha samlet som leder av økonomiavdelingen i en divisjon eller i et datterselskap av et større konsern.

Vi ser etter en CFO med solide lederegenskaper og god forretningsforståelse, slik at du både fremstår som en god leder av egne avdelinger og som et fullverdig og relevant medlem av NGIs ledergruppe.

Utdanning

Økonomiutdanning på masternivå.

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig – både på NGI, geofag, økonomi og ny teknologi
 • Ønske om å utvikle seg selv og egen virksomhet
 • Strukturert og analytisk
 • Målbevisst med gode gjennomføringsevner
 • Proaktiv, ansvarsbevisst og selvstendig
 • Endrings- og forbedringsorientert
 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Evner å bygge relasjoner innad i kompetansemiljøer
 • Evner å forstå NGIs samfunnsoppdrag
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • Teamorientert
 • Positiv og konstruktiv

Mulighet

 • Ansvar for å modernisere økonomifunksjonen i NGI
 • NGI er et internasjonalt ledende fagmiljø for forskning og rådgivning innen ingeniørbaserte geofag
 • Internasjonal organisasjon med datterselskaper i USA og Australia, 40 % eksportandel og 40 % utenlandske arbeidstagere fra 40 nasjoner bare i Norge
 • Utviklingsorientert virksomhet med ambisjoner for internasjonal vekst og kommersialisering av egenutviklede teknologier 
 • NGI er opptatt av sitt samfunnsansvar og ønsker å være en pådriver for av utvikling av forskning i Norge
 • Sentral aktør i Oslo Science City – både gjennom byggingen av Campus Ullevål og gjennom deltagelse i styrer og utvalg i Oslo Science City
 • CFO vil være sentral i utviklingen av det over 40.000 kvm store Campus Ullevål
 • Sentral i implementering av ny selskapsstruktur
 • Sosialt, mangfoldig og godt arbeidsmiljø med mange faglig dyktige ansatte
 • Ansatte som føler stolthet og eierskap til NGI
 • Gode muligheter for faglig utvikling hos en kompetansebasert virksomhet som vektlegger kompetanseutvikling
   

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie Fredrik Jore (tel. 412 18 284), Ola Mork (tel. 412 45 252) eller Are K. Skeie (tlf. 950 66 183) for en konfidensiell og uforpliktende samtale. 

Søknad registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no. Søknadsfrist: snarest.

Firma

NGI (Norges Geotekniske Institutt ) er en uavhengig privat næringsdrivende stiftelse som utfører forskning, utvikling og avansert rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag for landbasert og offshore virksomhet. NGI er også en aktiv samarbeidspartner for universiteter, og bidrar til undervisning, veiledning av studenter og forskningsprosjekter. Vi tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi. Omsetningen i 2014 var 393 millioner kroner, hvorav nesten 21 % på direkte oppdrag fra utenlandske kunder. Det var 224 ansatte ved inngangen til 2014. NGI har kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, og en forskningsstasjon på Strynefjellet. NGI har heleide datterselskap i Houston, USA, og i Perth, Western Australia.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel