Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Jurist / juridisk rådgiver / seniorrådgiver

Arbeidsgiver
Statens Jernbanetilsyn
Sted
Oslo
Søknadsfrist
25. september 2023

Stillingsopplysninger

Møterom

Spennende stilling for jurist med interesse for EU- og konkurranserett

Er du interessert i EU-rett og konkurranse i offentlig regulerte markeder? Ønsker du deg nye utfordringer?

Statens jernbanetilsyn har ledig en spennende fast stilling som jurist i avdeling for markedsovervåking. Vi ønsker deg som har noen års relevant erfaring.

Du må trives med å løse kompliserte juridiske spørsmål og ha gode samarbeidsevner. Stillingen passer for deg som er interessert i konkurranserett og/eller lignende regulerte markeder som for eksempel jernbane, energi og elektronisk kommunikasjon.

Hos oss vil du få jobbe med varierte oppgaver og saker knyttet til etterlevelse av de sektorspesifikke reglene om konkurranse på like vilkår og markedsadgang i jernbanesektoren. Disse reglene utfyller konkurranseloven og har som hensikt å bidra til et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse. Vi behandler klager fra aktører som mener seg diskriminert i markedet og tar også opp tilsynssaker på eget initiativ. Siden vi er uavhengige i vår rolle som markedsovervåker, kan ikke våre vedtak klages inn for overordnet myndighet, men må eventuelt prøves for retten. Det kan derfor bli aktuelt å bistå i rettslig behandling av våre vedtak. Sammen med våre andre jurister og økonomer må du finne faglig holdbare løsninger på utfordrende problemstillinger om konkurranse- og markedsforhold i jernbanesektoren.

Rammevilkårene i jernbanesektoren er i stadig endring som følge av utviklingen i EU mot et felles europeisk jernbanemarked. Det er en sentral oppgave for avdelingen å påvirke i utviklingen av EU-regelverket og å følge opp reglene som er tatt inn i norsk rett på markedsområdet. Avdelingen samarbeider tett med de andre markedsovervåkingsorganene i EU og deltar aktivt i fora i regi av EU-kommisjonen. Du må  ha god rolleforståelse for å kunne representere oss i slike sammenhenger.

Arbeidsoppgaver

 •  klagesaksbehandling og håndheving:
  • behandle klager fra aktører om konkurranseforhold og tilgang på ikke-diskriminerende vilkår
  • behandle saker som avdelingen tar opp av eget initiativ
  • gjøre juridiske vurderinger knyttet til bruk av reaksjoner og sanksjoner
  • følge opp av rettslig prøving av våre vedtak i klage- og tilsynssaker
 • regelverksarbeid:
  • ​​​​​​​lede eller delta i arbeidet med regelverksutvikling, herunder påvirke i EUs regelverksprosesser
  • utvikle og fastsette nasjonale forskrifter og gjennomføre EU/EØS-rettsakter
  • utarbeide høringssvar og påpekninger til andre myndigheter
 • internasjonalt arbeid:
  • ​​​​​​​delta i internasjonale aktiviteter og arbeidsgrupper som hører inn under avdelingens ansvarsområde, blant annet i ulike samarbeidsfora for markedsovervåkingsorganene i Europa
 • veiledning og dialog med aktører:
  • ​​​​​​​bidra til at aktørene gjøres kjent med regelverket gjennom ulike veilednings- og informasjonsaktiviteter
 • utredning:
  • ​​​​​​​juridiske utredninger og analyser knyttet til markedsregulatoriske forhold i jernbanemarkedene
 • kvalitetssikring:
  • ​​​​​​​juridisk kvalitetssikring av andres arbeidet under avdelingens ansvarsområde
  • bidra i fellesprosjekter i Jernbanetilsynet 

Du må regne med noe reiseaktivitet i forbindelse med internasjonalt arbeid

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap eller tilsvarende med gode resultater, gjerne med emnefag/spesialisering i konkurranserett eller EU/EØS-rett
 • minst 3 års relevant arbeidserfaring fra ett eller flere av de følgende områdene:
  • tilsyn med jernbane eller lignende reguleringsområder som for eksempel elektronisk kommunikasjon, energi og luftfart
  • konkurranse- og statsstøtteområdet 
  • EU/EØS-rett 
  • regelverksutvikling og forskriftsarbeid 
  • internasjonalt arbeid
  • lagesaksbehandling med bruk av reaksjoner og sanksjoner 
  • forvaltningsrett 
  • oppfølging av rettsprosesser
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du vil få tilbud om en stilling som rådgiver/ seniorrådgiver avhengig av hvor lang erfaring du har

Personlige egenskaper

 • du setter deg raskt inn i juridiske problemstillinger og vurderer fakta og informasjon grundig
 • du er målrettet i din tilnærming til oppgaver og opptatt av å finne løsninger 
 • du jobber selvstendig og strukturert og trives med utfordrende juridiske spørsmål
 • du er opptatt av kvalitet og sørger for at arbeidsoppgaver blir fullført
 • du liker å jobbe sammen andre, også økonomer og personer med annen faglig bakgrunn

Vi tilbyr

 • fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver med årslønn fra kr 600 000 - 900 000, avhengig av kvalifikasjoner. 
 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy faglig kompetanse
 • moderne lokaler i Oslo sentrum
 • fleksitid og sommertid
 • mulighet for hjemmekontorordning
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • støtte til treningsutgifter
 • støtte til bredbånd
 • svært god kantineordning
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.no. Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden.  

Kontaktinformasjon:

Mona Ljunggren
Avdelingsdirektør
Tlf: 22 99 59 36 
Mobil: 900 72 571
E-post:Mona.Ljunggren@sjt.no

 

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

Kontorbygg

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.
 

Firma

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

 

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel