Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Direktør ny felles IKT - virksomhet

Arbeidsgiver
Kommunal- og distriktsdepartementet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
9. november 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Nyopprettet virksomhet – IKT for regjeringen og departementene
 

Om stillingen

Sikre, effektive og brukervennlige digitale løsninger er avgjørende for at landets demokrati skal fungere på en god måte. Regjeringen har besluttet å opprette en ny IKT-virksomhet som blir departementsfellesskapets totalleverandør av digitale tjenester. Fire ulike miljøer slås sammen, og ny virksomhet skal bygges.

Vi søker en erfaren, strategisk sterk og samlende toppleder med god rolleforståelse. I tillegg til å sørge for effektiv og sikker drift og forvaltning, både i nåværende lokaler og i nytt regjeringskvartal, skal tjenestetilbudet videreutvikles. IKT-virksomhetens tjenester vil legge til rette for innovasjon, effektiv samhandling og nye arbeidsformer for å løse samfunnsutfordringer på en sikker måte. Forståelse for departementenes sammensatte behov og nødvendigheten av god forankring er avgjørende for å lykkes. Det er viktig at du er synlig, skaper tillit og sørger for en faglig opplyst dialog.

Du skal bygge ny organisasjon, og din evne til å utvikle en positiv kunde- og brukernær virksomhet med kompetente og samarbeidsorienterte medarbeidere er like viktig som at du har tilstrekkelig teknologikompetanse.

Vi søker en ny direktør med

  • høye ambisjoner for utvikling av organisasjon, kundedialog og tjenester
  • forståelse for muligheter som ligger i innovasjon og anvendelse av ny teknologi
  • solid ledererfaring på høyt nivå, gjerne fra endrings- og utviklingsprosesser
  • god rolleforståelse og bred samfunnsinteresse
  • bredt nettverk og kunnskap om organisering og arbeidsprosesser i departementene
  • kundeorientering og aktiv portefølje- og kontraktsstyring på strategisk nivå
  • erfaring med å balansere kunnskapsbasert forvaltnings- og tjenesteutvikling med krav om sikkerhet
  • samarbeidsorientering og en tillitsvekkende og trygg kommunikasjonsform
  • en motiverende lederstil med interesse for utvikling av organisasjon og medarbeidere
  • robusthet til å takle mange parallelle oppgaver og krevende avveininger
  • relevant utdanning, gjerne på masternivå

Direktøren ansettes på åremål for seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Lønn etter avtale. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG.

Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 91108263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om IKT-virksomheten

Ny felles IKT-virksomhet for departementsfellesskapet etableres som et forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Den nye virksomheten skal være totalleverandør av digitale tjenester til regjeringen, departementene, statsministerens kontor (SMK), utenriksstasjonene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Dette inkluderer utvikling og leveranser av IKT-tjenester, samt ytterligere tjenester som bidrar til digitalisering.

IKT-virksomheten opprettes som en sammenslåing og videreføring av IKT-miljøene til Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og DSS.

Virksomheten vil ha ca. 180 ansatte, og hovedkontor i Oslo.

Spørsmål om stillingen

Liv S. Bøe
Tlf: 91108263
liv-sissel.boe@dss.dep.no

 

 

Firma

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeider med bærekraftmålene, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning.

Regjeringen har besluttet at departementet fra 1. januar 2024 skal deles i to departementer; Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet overtar ansvaret for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, arbeidet med bærekraftmålene, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning fra dagens KDD.

Administrasjonsavdelingene i de to departementene vil ivareta stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikle styringssystemer og fastsette overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingene vil ta seg av administrative fellessaker og se til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel