Bydelsdirektør Alna

Arbeidsgiver
Oslo kommune Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
Sted
Oslo
Søknadsfrist
23. November 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Bydelsdirektør Alna
Oslo kommune, Byrådsavd. for helse, eldre og innbyggertjenester

Direktørjobben i en av våre største bydeler er ledig. Vår dyktige bydelsdirektør søker ikke nytt åremål, nå søker vi deg som kan leder Bydel Alna videre. 

Bydel Alna spenner over et stort geografisk område, med sammensatte levekår og aldersgrupper. Andelen eldre vokser samtidig som andelen barnehagebarn vokser. Framover vil  det være viktig å forebygge utenforskap, løfte fram muligheter for alle innbyggere og se det store bildet på tvers av de kommunale tjenestene. Bydelen prioriterer bedre data og analysekompetanse for å forstå utviklingen og hvilke tiltak som har best effekt. 

Vi søker deg som ønsker en spennende topplederstilling, ser verdien i samfunnsoppdraget og har lyst til å utvikle bydelen. For å passe inn må du være komfortabel med å delegere makt og myndighet, organisasjonen har 1850 ansatte og 2,6 milliarder i budsjett. Det er nødvendig at direktøren har et godt helhetsblikk og kan sette politikk ut i livet. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsgiver for bydelens ansatte. 
 • Lede mål-, strategi- og budsjettarbeidet i bydelen 
 • Administrere sekretariatet for bydelsutvalget, herunder: 
  • Sikre grundige og gode saksfremlegg for folkevalgte organer. 
  • Gjennomføre og forankre politiske vedtak. 
 • Bidra til digitaliseringsarbeidet i bydelen og kommunen. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå.
 • Mangfoldskompetanse vil telle positivt.
 • Relevant ledererfaring, erfaring fra offentlig sektor er en fordel. 
 • Kjennskap til arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å lykkes med tillitsbasert ledelse
 • Tenker forebyggende, snarere enn reaktivt. 
 • Mot til å utfordre etablerte sannheter.
 • Tilrettelegger for et miljø der innovative ideer kan blomstre. Evne og vilje til å handle på eget initiativ, skape fremdrift og ta ansvar for resultatene.

Vi tilbyr

 • Åremål på seks år (med mulighet for å søke ytterligere et åremål). 
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter. 
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. 
 • Lønn iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. 
Søknad og cv må sendes elektronisk via webcruiter.

Kontaktinformasjon

 

Svein Lyngroth
kommunaldirektør
Telefon:415 15 158

Aksel Nikolai Norum
fagsjef topplederrekruttering
Telefon:480 79 972

Byrådsavdelingene er byrådets nærmeste administrasjon. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret. Byrådsavdelingene forbereder og gjennomfører saker for byrådet og har ansvar for styring av underliggende virksomheter. Hver av de ni byrådsavdelingene ledes av en byråd, og administrativt av en kommunaldirektør. 

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester har det overordnede ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift av tiltak for eldre og funksjonshemmede, primære helsetjenester og digitale innbyggertjenester. Byrådsavdelingen har ansvar for etatsstyring av de 15 bydelene, Helseetaten, Oslo Origo og Sykehjemsetaten. 

Oslobilde_wc1_400x300_

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester har det overordnede ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift av tiltak for helse og omsorgstjenester, sosialtjenester inklusive rus- og kvalifiseringsarbeid og fritidstilbud for barn og unge. Byrådsavdelingen har ansvar for oppfølging av byens 15 bydeler og tre underliggende etater, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetaten. 

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Byrådets nærmeste administrasjon og består av åtte byrådsavdelinger. Avdelingene er ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av saker for byrådet, samt planlegging, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.
 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel