Denne stillingen har utløpt

Økonomidirektør

Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Sted
Oslo
Søknadsfrist
19. november 2023

Vis mer

Bransjer
Administrasjon / Kontor / Personal
Stillinger
Økonomi / Finans / Regnskap
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Økonomidirektør

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. Vi håper du vil bli en av oss!

Vil du lede økonomiarbeidet vårt inn i morgendagens helsevesen?

Sykehuset har 1650 årsverk, omlag 2300 ansatte og et budsjett på 2600 millioner NOK. Som økonomidirektør skal du sikre god økonomistyring og finansiering av sykehuset, samt være en proaktiv og inspirerende leder for avdelingens fire seksjoner; Virksomhetsstyring, Regnskap, Lønn og Innkjøp.

Vi ser etter en leder som evner å skape tillit og god samhandling både internt i avdelingen og på tvers av sykehusets enheter. Økonomidirektøren inngår i sykehusets ledergruppe og deltar i økonomidirektør-nettverket i Helse Sør-Øst. Du vil gjennom rollen danne et bredt nettverk blant eksterne interessenter og samarbeidspartnere. I tillegg til å ha solid økonomifaglig kompetanse, ser vi etter en kandidat som brenner for utvikling og effektivisering, for å sikre at sykehuset er rustet til å møte utfordringene i morgendagens helsevesen på en god måte.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Sikre god økonomistyring og finansiering av sykehuset
 • Gjennomføre godt styrte budsjettprosesser
 • Rapportere på gjeldende KPI’er innen virksomhetsstyring og videreutvikle virksomhetsstyringen på sykehuset
 • Utviklings-og driftsansvar for økonomiavdelingen med lederansvar for fire seksjonsledere
 • Sørge for høy kvalitet og korrekt regnskap i tråd med regnskapsloven
 • Bidra til gode rutiner og prosedyrer ved anskaffelser og bestillinger
 • Sikre korrekt utbetaling av lønn
 • Stimulere til samhandling og samarbeid internt og eksternt
 • Være en aktiv deltaker i sykehusets ledergruppe og bidra til helhetlige løsninger for sykehuset
 • Delta i styremøter, sentrale prosjekter, styringsgrupper mm
 • Videreutvikle gode relasjoner til sentrale samarbeidspartnere og andre eksterne interessenter

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi, fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant faglig bakgrunn innen økonomiområdet, gjerne fra arbeid med økonomiske analyser og prognoser
 • Erfaring med personalledelse og endringsarbeid
 • Gode lederegenskaper med evne til å skape resultater gjennom andre
 • Erfaring fra helsesektoren med forståelse for finansieringsmodeller i helsevesenet er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, strukturert og strategisk
 • Uredd og proaktiv
 • Utviklings- og forbedringsorientert
 • Høy gjennomføringsevne
 • God relasjonsbygger og lagspiller
 • Evne til å fordele og organisere arbeid og sørge for fremdrift og gode leveranser til rett tid

Vi tilbyr:

 • Ledelse av velrenommert avdeling med kompetente medarbeidere
 • Del av en virksomhet med ubyråkratisk struktur og en kultur som gjør beslutningsveien kort
 • Del av toppledelsen i et sykehus med sterk posisjon innen fag og kvalitet
 • Et åpent, raust og trivelig arbeidsmiljø hvor respekt for kollegaer og pasienter står høyt
 • Samarbeid med erfarne og dyktige kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser. Sykehuset har god pensjonsordning i KLP og gode velferdsordninger

For nærmere informasjon, ta gjerne uforpliktende og fortrolig kontakt med våre rådgivere i ISCO Group, Ole Petter Melleby og Bjørn-Olav Høksnes på tlf. 22 06 87 00, eller administrerende direktør på LDS Tone Ikdahl på tlf. 948 48 756.

Registrer CV og kortfattet søknad innen 19. november 2023.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Se www.LDS.no.

Finn oss
Nettsted

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel