Denne stillingen har utløpt

Seniorrådgiver/rådgiver ved seksjon for skog

Arbeidsgiver
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid
Sted
Oslo

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Konsulent / Rådgivning
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Seniorrådgiver/rådgiver ved seksjon for skog

Har du et brennende engasjement for klima og natur? Ønsker du å jobbe sammen med engasjerte og dyktige kollegaer i et attraktivt arbeidsmiljø? Vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for skog.  Det kan i tillegg bli mulighet for å ansette en vikar.  

Seksjon for skog ligger i avdeling for klima og miljø, og har hovedansvar for Norads arbeid med Norges internasjonale klima- og skoginitiativ, herunder relevante bilaterale, multilaterale, sivilsamfunns- og næringslivspartnerskap.

Klima- og skoginitiativet administreres av Klima- og miljødepartementet (KLD) og er Norges største internasjonale klimasatsing. Å stoppe ødeleggelsen av regnskogen er avgjørende for å nå Parisavtalens klimamål, verdens naturmål, og FNs bærekraftsmål. Klima- og skoginitiativet støtter regnskoglands politikk for bærekraftig utvikling som tar vare på skogen gjennom bilaterale samarbeid, og jobber på globalt plan for å mobilisere finansiering til skoglandene bl.a. fra karbonmarkeder. I tillegg jobbes det langs flere tematiske spor for å redusere presset på regnskogen, herunder gjennom styrking av Urfolks rettigheter, redusere presset fra globale råvaremarkeder og finansmarkeder og bekjempelse av skogkriminalitet.

Arbeidsoppgaver

 • strategisk tilskuddsforvaltning innenfor klima- og skoginitiativets portefølje
 • dialog med partnere, ambassader og KLD om oppfølging og videreutvikling av partnerskap og innsatser
 • sikre god koordinering og faglige innspill fra relevante aktører, inkludert internt i Norad
 • landansvar og fagansvar for tematiske satsingsområder kan bli tillagt stillingen,
 • bidra til å videreutvikle Norads fagkompetanse og kunnskapsgrunnlag innenfor aktuelle fagfelt
 • faglig rådgivning innenfor ansvarsområdene som tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • fullført høyere utdanning på masternivå innen relevant fagfelt (f. eks økonomi, samfunnsvitenskap, naturvitenskap)
 • god kjennskap til internasjonale rammeverk for klima- og natur, og forholdet til utviklingspolitikk
 • god forståelse for global innsats mot tropisk avskoging generelt og ett eller flere av innsatsområdene under Norges klima- og skoginitiativ spesielt
 • kjennskap til et eller flere av samarbeidslandene i Norges klima- og skoginitiativ er ønskelig
 • gode engelsk- og norskkunnskaper både skriftlig og muntlig er et krav. Kunnskap i fransk, spansk, portugisisk eller Bahasa teller positivt

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som 

 • er initiativrik, resultatorientert og har stor gjennomføringsevne
 • har evne til å prioritere og jobbe effektivt, strukturert og analytisk
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har evne til å formidle relevant og poengtert
 • har gode evner til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • er fleksibel, samarbeidsorientert og omgjengelig

Vi tilbyr

 • faglig utvikling og muligheter i en utviklingsorientert virksomhet
 • fleksibel arbeidstid, god work-life balance med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden (1 time per uke) og sommerarbeidstid (08.00-15.00) fra medio mai til medio september
 • god pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • fri telefon
 • tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek, blant annet dn.no
 • gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring, se www.spk.no
 • subsidiert lunsj i kjempegod kantine
 • egen kaffebar på kontoret med deilig kaffe og lave priser.
 • stimulerende og spennende miljø i skjæringspunkt mellom fag og politikk
 • mulighet til utestasjonering på ambassade på sikt

Stillingen lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 509 300 - 692 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 584 500 - 870 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. 

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2021 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater.  I tillegg gir Norad faglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad har også ansvar for å utvikle gode forvaltningssystemer, gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet og for å kommunisere om utviklingssamarbeid.