Denne stillingen har utløpt

Senior analytiker klima, innovasjon og virkemiddel

Arbeidsgiver
Enova SF
Sted
Trondheim
Søknadsfrist
26. November 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Analytiker
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

 

Enova forvalter Klima- og energifondet og betydelige ressurser på vegne av staten og samfunnet. Et spørsmål vi er særlig opptatt av er hvordan Enova kan bruke sine ressurser på best mulig måte for at Norge skal nå sine klimamål og omstille seg til et lavutslippssamfunn. Vi søker etter en analytiker med høy faglig kompetanse som kan bidra i dette arbeidet.

Avdeling samfunnsøkonomi har ansvaret for den overordnede faglige og metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for Enovas virksomhet. Avdelingen skal være et fagmiljø for virkemiddelbruk innen energi, klima, innovasjon og omstilling med kapasitet til å gi råd og kunnskap til staten som oppdragsgiver og samfunnet for øvrig. Her undersøker vi hvordan markedssvikt og barrierer påvirker spredningen av ny teknologi og hvilken effekt Enovas virkemidler har i markedet. Avdelingen sammenstiller og formidler klimamålene som er satt og knytter disse sammen med tiltak og virkemidler som må til for at målene skal kunne nås. Du vil her inngå i et team bestående av fire engasjerte kolleger.

Som Senior analytiker vil du jobbe med å analysere politiske, teknologiske og økonomiske muligheter for reduserte utslipp, innovasjon og omstilling, og ulik virkemiddelbruk. Du vil få en viktig rolle i utvikling og formidling av det faglige og metodiske grunnlaget for våre virkemidler og de rådene vi gir til staten som oppdragsgiver og andre interessenter. Å analysere effekten av Enova og ulike rammebetingelser vil også være en sentral oppgave. Hos oss får du varierte oppgaver tett på både aktører i markedet, andre myndigheter og ulike kunnskapsmiljøer.

Hvem ser vi etter?

Vi tror du har gode forutsetninger for å lykkes hvis du har sterke analytiske evner og et engasjement for klimaspørsmål, innovasjon og omstilling. Videre er det en fordel hvis du har erfaring med analyse i skjæringspunktet mellom politikk, økonomi og forvaltning. Kunnskap og ferdigheter du bør ha:

  • Utdanning på master eller phd- nivå. Fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi, men statsvitenskap, finans og andre samfunnsvitenskapelige bakgrunner kan også være relevant.
  • Praktisk erfaring med utvikling av metoder og rammeverk og/eller erfaring fra forsknings- og analysevirksomhet på høyt nivå, inkludert formidling.
  • God formidlingsevne

Hva kan vi tilby deg?

I Enova motiveres vi av vår visjon om å skape livskraftig forandring og arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Du vil gjennom å jobbe hos oss møte kompetente kolleger som skaper et humørfylt og godt sosialt miljø. Enova har sitt eget bedriftsidrettslag og en sosialkomité som jevnlig inviterer til morsomme aktiviterer og arrangementer. Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, utviklingsvilje og engasjement. 

Som ansatt vil du få konkurransedyktige lønnsbetingelser og en rekke andre goder. Du får fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi holder til i åpent kontorlandskap i moderne lokaler i Powerhouse.

Spørsmål om stillingen

Søknadsfrist er 26.november

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Direktør for Samfunnsøkonomi Øyvind Leistad på tlf: 99518008, e-post: oyvind.leistad@enova.no, eller HR-rådgiver Hilde Saxi Gildberg på tlf: 91732221, e-post: hilde.gildberg@enova.no

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte, ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.    

I samsvar med offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.   

Synes du dette ser interessant ut, gleder vi oss til å lese ditt søknadsbrev! Send oss din søknad, CV og vitnemål via jobbnorge.no

Om Enova

«Skal Norge bli et lavutlippssamfunn må vi kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi lykkes med dette, må vi satse mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Vi må utvikle nye klimavennlige løsninger raskere, og nye løsninger må tas i bruk raskere. De nye løsningene må ikke bare være bærekraftige, de må også bli økonomisk levedyktige. 

Det skjer ikke av seg selv. Det er her Enova kommer inn i bildet. 

Enova jobber med Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og skal i nært samspill med markedet bidra til at ny klima- og energiteknologi utvikles og tas i bruk i alle sektorer i samfunnet.  

Våre virkemidler skal motvirke markedssvikt og barrierer for senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsutvikling.

Slik bidrar vi til å øke omstillingstakten og gjøre omstillingen mer økonomisk bærekraftig for Norge. Enovas primære mål er å bidra til omstilling gjennom varige markedsendringer. 

Enova er eid av Klima- og miljødepartementet, er lokalisert i Trondheim og har ca. 100 medarbeidere. Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til å realisere mer en 8000 prosjekter. Er du nysgjerrig på å vite mer om Enova sitt samfunnsopprdrag, sjekk ut årsrapport og følg oss på  InstagramLinkedIn og Facebook

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

«Skal Norge bli et lavutlippssamfunn må vi kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi lykkes med dette, må vi satse mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Vi må utvikle nye klimavennlige løsninger raskere, og nye løsninger må tas i bruk raskere. De nye løsningene må ikke bare være bærekraftige, de må også bli økonomisk levedyktige. 
 
Det skjer ikke av seg selv. Det er her Enova kommer inn i bildet. 
 
Enova jobber med Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og skal i nært samspill med markedet bidra til at ny klima- og energiteknologi utvikles og tas i bruk i alle sektorer i samfunnet.  
 
Våre virkemidler skal motvirke markedssvikt og barrierer for senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsutvikling.

Slik bidrar vi til å øke omstillingstakten og gjøre omstillingen mer økonomisk bærekraftig for Norge. Enovas primære mål er å bidra til omstilling gjennom varige markedsendringer. 
 
Enova er eid av Klima- og miljødepartementet, er lokalisert i Trondheim og har ca. 100 medarbeidere. Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til å realisere mer en 8000 prosjekter. Er du nysgjerrig på å vite mer om Enova sitt samfunnsopprdrag, sjekk ut årsrapport og følg oss på  InstagramLinkedIn og Facebook
 

Finn oss
Telefon
73190430
Sted
POSTBOKS 5702 SLUPPEN
FAKTURAMOTTAK
TRONDHEIM

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel