Assisterende eiendomsdirektør

Arbeidsgiver
NTNU
Sted
Trondheim
Søknadsfrist
6. desember 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Ved Eiendomsavdelingen er det ledig en fast 100 % stilling som assisterende eiendomsdirektør. Vi søker deg som er en nytenkende leder, hvor du vil være sentral i videre utvikling av Eiendomsavdelingens organisasjon og arbeidsmetoder.

Du vil være eiendomsdirektørens stedfortreder og vil lede støttetjenester som har et tverrfaglig team innenfor ledelse, fasilitering og utredning (støttetjenester).  Ansvarsområdene vil være innenfor økonomi, personal, kommunikasjon, strategi-, tjeneste og kompetanseutvikling, arbeidsmiljøutvikling, kvalitetsstyring og HMS.

Vi er på jakt etter deg med gode leder- og utviklingskompetanser, som på en effektiv og framtidsrettet måte vil lede og utvikle seksjonen i tråd med NTNUs samlede virksomhet. Dine relasjonelle kompetanser og gjennomføringskraft, samt å bygge relasjoner internt og eksternt vil være sentralt i denne stillingen.

Du rapporterer til eiendomsdirektøren, er stedfortredende og inngår i ledergruppen.Les mer om Eiendomsavdelingen her.

Arbeidssted er i Trondheim. 

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for helhetlig organisasjonsutvikling i samarbeid med avdelingens ledergruppe
 • lede utvikling av støttetjenester sine prosesser på en effektiv og framtidsrettet måte 
 • fagansvar støttetjenester sine funksjonsområder, inkludert personal- og økonomiansvar
 • bistå eiendomsdirektør i drift og utvikling av eiendomsavdelingen
 • legge til rette for og bidra til at medarbeiderne får benyttet og utviklet sin kompetanse, i samhandling med interne og eksterne aktører
 • aktiv deltagelse i ledergruppen og øvrige relevante fora ved NTNU

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole på minimum bachelornivå, samt relevant praksis fra ledelse og erfaring fra personalledelse. Lang og relevant relevant arbeidserfaring innenfor arbeidsområdet kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant praksis og faglig innsikt i flere av seksjonens arbeidsområder, minimum 3-5 års erfaring
 • erfaring fra prosjekt- og forbedringsarbeid
 • meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og god på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • kjennskap til eiendomsvirksomhet
 • ledererfaring med økonomi- og personalansvar

Personlige egenskaper 

 • god virksomhetsforståelse
 • relasjonsbygger som skaper tillit
 • evner å påvirke beslutninger
 • resultatorientert
 • god kommunikator

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

I stillingen som assisterende direktør (kode 1059) vil du lønnes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde :

 • CV, attester og vitnemål
 • din motivasjon for stillingen
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med eiendomsdirektør Frank Arntsen, tlf. 91897528, e-post frank.arntsen@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

Søknadsfrist: 06.12.2023

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Eiendomsavdelingen
NTNU Eiendomsavdelingen består av 400 engasjerte og kompetente ansatte som hver dag utvikler, vedlikeholder og drifter NTNUs campuser. Avdelingen er preget av et utviklingsorientert miljø basert på kunnskap og et sterkt tverrfaglig fellesskap. Vi ivaretar ca. 770.000 kvm bygningsmasser, i tillegg til 700.000 kvm areal utomhus ved NTNU.  
Eiendomsavdelingen er en enhet i Fellesadministrasjonen.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Finn oss
Nettsted

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel