Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Head of Offshore Wind

Arbeidsgiver
Innovasjon Norge
Sted
Oslo eller Stavanger
Søknadsfrist
3. desember 2023

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Konsulent / Rådgivning, Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Vil du lede vårt arbeid med norsk havvind-eksport?

Vi søker deg som vil bistå norsk havvind-industri med å ta en ledende internasjonal posisjon: En drivende og erfaren forretningsutvikler til Innovasjon Norges globale havvind-arbeid.

Som vår Head of Offshore Wind får du ansvar for utviklingen av IN sin internasjonale havvind-portefølje, inkludert den nasjonale eksportsatsingen på området. Dette innebærer tett samarbeid med eksportavdelingens ledelse, prosjektledere, regionkontor, internasjonale kontor og fagavdelinger øvrig.

Du skal også fungere som faglig rådgiver for eksportavdelingen og sikre at samtlige strategiske havvindprosjekter i eksportporteføljen har høy faglig kvalitet og god forankring i næringslivet. 

Det internasjonale havvind-markedet er i kraftig vekst, og norske aktører har ambisjoner om å ta inntil 10% av det globale markedet. Innovasjon Norge (IN) fikk i 2023 det formelle oppdraget med å lede den nasjonale eksportsatsingen på havvind. Satsingen medfører blant annet en styrking av Norges og INs internasjonale apparat, kompetanse og markedsføring. 

Stillingen tilhører avdeling for strategiske eksportsatsinger og «High Potential Opportunities» (HPO) program, og inngår i et dynamisk og voksende fagmiljø. Du vil rapportere til leder for strategiske eksportsatsinger og bør fortrinnsvis ha kontorsted i Stavanger eller Oslo.

Arbeidsoppgaver 

 • Sette strategisk retning for implementeringen av den nasjonale eksportsatsingen på havvind. Dette innebærer tett koordinering med oppdragsgiver, prosjektstyre, prosjektleder, samt andre interne og eksterne interessenter.
 • Forretningsutvikling, kvalitetssikring og overordnet ledelse av eksisterende og nye prosjekter. Ansvar for overordnet mål- og resultatstyring, samt rapportering på satsingsområdet.
 • Bidra til og videreutvikle både forretningsutvikler-teamet og havvind-teamet i Innovasjon Norge. Dette omfatter fagpersoner og stab både i Norge og internasjonalt som på ulike måter bidrar inn i våre havvind-prosjekter sammen med norsk næringsliv.
 • Representere IN og avdelingen overfor norsk næringsliv, klynger, myndigheter og andre eksterne aktører, inkludert Nasjonalt Eksportråd. Mobilisere og sikre nødvendige bidrag fra næringsliv, interesseorganisasjoner og øvrige aktører i Team Norway, da særlig EksFin og relevante ambassader.  
 • Bidra til å utvikle og oppdatere de til enhver tid gjeldende prosjektstyringsverktøy, og sikre at disse brukes aktivt i prosjektene. 
 • Holde god oversikt over kundebehov og trender på fagområdet; forstå brukerbehov hos samarbeidspartnere, medarbeidere og andre interessenter.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Solid erfaring fra forretningsutvikling innen havvind-bransjen eller tilsvarende roller innen maritim industri, offshore, olje og gass eller energiomstilling.
 • Relevant høyere utdannelse. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • God forståelse for driverne i havvind-bransjen og de kommersielle muligheter for norske havvind-aktører internasjonalt.
 • God forståelse for kunde- og markedsbehov, og evne til å kommunisere dette. Det forutsettes svært god kjennskap til relevante næringsaktører og nettverk. Kunnskap om, og erfaring fra, internasjonal forretningsutvikling på tvers av verdikjeder og i konsortier er en fordel.
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og -styring, gjerne i komplekse prosjekt/matrise.
 • God forståelse og interesse for INs samfunnsoppdrag og virkemiddelapparatets rolle i å fremme norsk næringsliv internasjonalt.

Personlige egenskaper 

 • Strategisk, forretnings- og kundeorientert.
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for rollen. Du bør være genuint opptatt av utvikling av mennesker og kunne bygge team, utvikle og motivere medarbeidere og eksterne partnere.
 • Pådriver, resultatorientert og strukturert – tar ansvar og får ting gjort.
 • Relasjons- og nettverksbygger som kan knytte kontakt med kunder og samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr 

 • Mulighet til innflytelse på en av Norges viktigste fremtidsbransjer og eksportsatsinger.
 • Et fremoverlent miljø med engasjerte og dyktige kolleger, og høy trivselsfaktor. 
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, og svært gode pensjonsordninger.

Søknadsfrist er senest 3. desember.
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av vår rådgiver i Prime, Ole Jan Rimstad (995 93 014), eller leder for strategiske eksportsatsinger i IN, Eli Wærum Rognerud (918 43 142). Om ønskelig kan innledende kontakt være av konfidensiell karakter.

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Her vil søkerens navn, alder, bostedskommune og yrkestittel fremkomme, jf. offentlighetsloven § 25. Ønsker du å reservere deg mot å bli oppført, må du si ifra om dette og begrunne hvorfor. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Innovasjon Norge ikke selv tar initiativ til offentliggjøring av søkerlisten.

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende. www.innovasjonnorge.no
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 35 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel