Denne stillingen har utløpt

Seksjonssjef Nordområdeseksjonen

Arbeidsgiver
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Sted
Tromsø
Referanse
7. januar 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Bli kjent med DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET

Vil du lede strålevern- og atomsikkerhetsarbeid i Nord?
 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet søker seksjonssjef til Nordområdeseksjonen.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling, håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet vårt omfatter tilsyn, rådgivning, informasjon, kvalitetssikring, overvåkning, målinger innen strålevern og atomsikkerhet. DSA er også ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen.

Avdelingen leder DSAs internasjonale arbeid knyttet til å redusere risiko for alvorlige hendelser, og ikke-spredning av atomvåpen og radioaktivt materiale.

Avdelingen leder også DSAs kunnskapsutvikling, og DSAs arbeid i nord.

Vi søker nå en ny seksjonssjef for Nordområdeseksjonen vår.Som leder av Nordområdeseksjonen vil du ha viktige oppgaver innen atomberedskap, anløp av reaktordrevne fartøy, miljø- og matovervåkning, internasjonal atomsikkerhet, arktisk samarbeid, samt kunnskapsinnhenting, måleutvikling med mere. Du vil ha samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Du vil også spille en sentral rolle i forbindelse med DSAs kontakt med media- og presse i nord, samt i forbindelse med informasjonsdeling med lokalbefolkningen om atomsikkerhets- og strålevernsspørsmål.

Seksjonen har kontorer og laboratorier i både Tromsø og Svanhovd, og mye kontakt med, og besøk til, DSAs hovedkontoret på Østerås i Bærum.
 

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen, inkludert personal- og budsjettansvar
 • Lede arbeidet med, samt videreutvikle nordområdestrategien
 • Arbeid knyttet til anløp av reaktordrevne fartøyer i nord og atomberedskap
 • Ivareta DSAs nordområdeprofil nasjonalt og internasjonalt
 • Ivaretas DSAs rolle i Arktisk råd
 • Jobbe med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Være en faglig leder
 • Sikre beredskap, overvåkning, kunnskapsutvikling- og informasjonsformidling i nord
 • Ansvar for opprettholdelse av blant annet målekapasitet, måleteknologier og laboratorier i nord
 • Rollen innebærer en del reising
   

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå eller høyere. Lang relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Har kunnskap innen radioaktivitet og stråling
 • Har relevant arbeidserfaring
 • Har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres (nivå Hemmelig)

Fordelskrav:

 • Realkompetanse innen seksjonens virkeområder
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning

Vi tilbyr nødvendig etter- og videreutdanning og kursing.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.
 

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig, med evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Du har gode samarbeidsevner og relasjonsbyggende egenskaper
 • Du evner å arbeide selvstendig
 • Du er initiativrik og nyskapende
 • Du er løsningsfokusert og målrettet, med søkelys på samfunnsoppdraget vårt
 • Du skaper inkluderende arbeidskultur internt og eksternt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
   

Vi tilbyr

 • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer - nasjonalt og internasjonalt
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • En spennende stilling med fag- og personalansvar
 • Lønn som seksjonssjef kr. 890.000 – kr. 996.000, - per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse. God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid
  Arbeidssted vil være Framsenteret i Tromsø
   

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Se https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

 

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utanriksdepartementet. Vi er fag- og forvaltningsmyndigheit og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobbar for riktig og forsvarleg handtering av strålekjelder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslepp. Vi har også som oppgåve å sørge for at folk blir mindre utsette for radon innandørs og for UV-stråling frå sol og solarium. Vi arbeider for auka atomsikkerheit nasjonalt og internasjonalt og for ikkje-spreiing av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlege for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehandteringsevne. Vi er 130 tilsette, med hovudkontor på Østerås i Bærum og ein seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For meir informasjon sjå www.dsa.no
 

Kontaktperson

Hanne Paulsen Ødegård
Stillingstittel Seniorrådgiver
Telefon 95 96 15 99

Sara Skodbo
Stillingstittel Avdelingsdirektør kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet
Telefon 48 06 32 96
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet.

DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

DSA står overfor økte utfordringer som fagdirektorat og har nylig gjennomført en betydelig omorganisering for å styrke og effektivisere sin virksomhet. Som et resultat av organisasjonsendringen vil DSA lyse ut nyopprettede lederstillinger på flere nivåer. 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel