Divisjonsdirektør samfunns- og næringsutvikling

Arbeidsgiver
Innovasjon Norge
Sted
Oslo
Referanse
3. mars 2024

Stillingsopplysninger

IN bilde

 

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norges mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kontorer i alle landets fylker og i 23 land verden over, er vår visjon å gi lokale idéer globale muligheter. Innovasjon Norge skal være en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene koblende, ansvarlig og nytenkende. Innovasjon Norge har om lag 700 ansatte.

 

Divisjonsdirektør samfunns- og næringsutvikling

Innovasjon Norge skal bidra til at flere bedrifter lykkes med bærekraftig vekst og eksport, og til at norsk næringsliv er med på å løse globale samfunnsutfordringer. Innovasjon Norge skal bidra til å skape flere arbeidsplasser i hele landet, og være en sparringspartner for næringslivet.

Divisjonsdirektør for Samfunns- og næringsutvikling skal lede den største divisjonen i Innovasjon Norge. Hovedoppgaven er å fremme verdiskaping over hele landet, utnytte regionale fortrinn og i tillegg bygge sterke regionale partnerskap. Divisjonen består av alle regionskontorene i Norge, porteføljene Kommersialisering og vekst og Grønn omstilling og avdelingen for Teknologi- og domenekunnskap. Dette utgjør Innovasjon Norges kundefront, og er spydspissen for alt kundearbeid i Norge.

Divisjonsdirektøren leder en divisjon med omkring 285 ansatte på 20 lokasjoner i Norge. Stillingen rapporterer til adm. direktør i Innovasjon Norge, og er en del av selskapets ledergruppe.

Sentrale oppgaver:

 • Tett oppfølging av det regionale apparatets kundeaktivitet, legge til rette for proaktiv mobilisering av gode prosjekter i hele landet.
 • Sikre best mulig utnyttelse av Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.
 • Videreutvikle Innovasjon Norges regionale tilstedeværelse.
 • Implementere Innovasjon Norges strategi på alle regionkontorer.
 • Ivareta god dialog med sentrale oppdragsgivere, som Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.
 • Legge til rette for god dialog med fylkeskommunene og styrke samarbeidet med andre regionale aktører (regionalt partnerskap).
 • Styrke det faglige og operative samarbeidet på tvers av kontorer og regioner for å sikre effektive og kompetente leveranser som gir økt kundetilfredshet og kostnadseffektivitet, bidra til økt spredning av beste praksis og øke produktiviteten.
 • Bidra til å koble vekstkraftige regioner, klynger og bedrifter med internasjonale markedsmuligheter.
 • Utvikle arbeidet knyttet til biobaserte næringer.
 • Være en aktiv bidragsyter i Innovasjon Norges ledergruppe.
 • Bidra i Innovasjon Norges kontinuerlige arbeid med digitalisering, effektivisering og forenkling for kundene.

Vi ser etter en samfunnsengasjert, strategisk og resultatorientert divisjonsdirektør som kan videreutvikle det regionale tjenestetilbudet i dialog med kunder og samarbeidspartnere. Aktuelle kandidater har bred næringslivsforståelse, og en kommersiell innstilling. Ny divisjonsdirektør skal brenne for innovasjon og næringsutvikling, og ha et ønske om å utvikle og omstille næringslivet i Norge i samarbeid med nasjonale og internasjonale utviklingsaktører og samarbeidspartnere. Kjennskap til innovasjonsprosesser, oppstart-/gründervirksomhet og "nye" næringer er en fordel. Det samme er kjennskap til regionalt utviklingsarbeid.

Aktuelle kandidater er kundeorienterte og vant til å jobbe i en utadrettet lederrolle. Du er en dyktig relasjonsbygger og en god kommunikator både internt og eksternt. Rett person har gode evner til å motivere kolleger og stimulere og styrke samarbeidet på tvers i egen divisjon. Ny divisjonsdirektør må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der kunnskap om politiske prosesser og politisk rolleforståelse er nødvendig for å lykkes. Aktuelle kandidater har en bred samfunnsorientering, og stor interesse for Innovasjon Norges samfunnsoppdrag.

Hvorfor velge Innovasjon Norge og denne muligheten?

Hos Innovasjon Norge kommer du tett på næringsutvikling regionalt og nasjonalt, og vi samarbeider nært med våre internasjonale kollegaer og samarbeidspartnere i mer enn 20 land. Når du jobber i Innovasjon Norge møter du ambisiøse mennesker som brenner for å bistå med å utvikle fremtidens produkter og tjenester. I tillegg får du ta del i spennende og faglige utfordringer på en av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med muligheten til å bidra til vekst og verdiskaping i Norge. Dette, sammen med et trivelig arbeidsmiljø, konkurransedyktige vilkår og ambisjonen om å fortsette å styrke Innovasjon Norges rolle som en sentral samfunnsaktør for et fremtidig bærekraftig næringsliv i Norge, håper vi vil være attraktivt for deg som vår nye divisjonsdirektør for Samfunns- og næringsutvikling.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85397/Ola Mork, tel. 412 45 252. Søknad med CV registreres via Karriere på www.backerskeie.no innen 3. mars. Vi behandler søknader fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Firma

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 35 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel