Ekspedisjonssjef styring og organisasjon

Arbeidsgiver
Kommunal- og distriktsdepartementet
Sted
Oslo
Referanse
29. februar 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Om stillingen

Vi har en strategisk viktig stilling ledig, med et bredt ansvarsområde og store påvirkningsmuligheter både i eget departement og i videre utvikling av departementsfellesskapet.  

Avdeling for styring og organisasjon (ASO) har en sentral rolle i det nye Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Avdelingen skal levere profesjonelle tjenester som fremmer god, sikker og helhetlig styring, riktig ressursbruk og god organisering, kompetanse og ledelse i departementet. KDD er pilot i et prosjekt der flere administrative oppgaver vurderes overført fra departementene til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Dette vil gi økt mulighet til å konsentrere seg om utviklingen av hele KDD.

Du vil lede avdeling for styring og organisasjon slik at den bidrar til å styrke kvalitet, nytenkning og samordning både internt i KDD, i samarbeid med andre departement og departementenes tjenesteleverandører. Du får en rolle i gjennomføring av departementenes felles strategi og i viktige prosjekter som innflytting i nytt regjeringskvartal.

Ekspedisjonssjefen inngår i departementets toppledergruppe. Du må trives med et bredt spekter av oppgaver der helhetstenkning, samarbeid og god samfunns- og rolleforståelse er viktig for å lykkes. Du må være opptatt av hele departementet og bidra til god samhandling og tverrgående arbeid. Vi ser etter en leder som blir en relevant og viktig diskusjonspartner og rådgiver, både i eget departement og i resten av departementsfellesskapet.

Ved valg av ny ekspedisjonssjef vil vi legge vekt på

  • utdanning på masternivå og relevant kjennskap til utfordringene i departmentsfellesskapet
  • sterk forvaltningskompetanse, god rolleforståelse og kunnskap om avdelingens ansvarsområder  
  • trygghet i lederrollen med evne til å utfordre, engasjere og bidra til videreutvikling hos medarbeidere, organisasjon og samarbeidspartnere
  • helhetstenkning med evne til å sette eget ansvarsområde og leveranser inn i et strategisk perspektiv
  • nytenkende med sterke analytiske evner, faglig tyngde og troverdighet
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres. Lønn etter avtale innen statens lederlønnssystem.

Annen informasjon

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om avdeling for styring og organisasjon

Avdelingen har ca. 30 kompetente medarbeidere fordelt på tre seksjoner; økonomi og styring, organisasjon og sikkerhet, og stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd. Den utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for bostedpolitikk, plan- og bygningsloven, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter.

Departementet har ca. 250 ansatte og er delt inn i seks avdelinger: bolig- og bygningsavdelingen, kommunalavdelingen, planavdelingen, regionalpolitisk avdeling, avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter, avdeling for styring og organisasjon og kommunikasjonsenheten.  

Mer informasjon om departementet på www.regjeringen.no/KDD

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeider med bærekraftmålene, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning.

Regjeringen har besluttet at departementet fra 1. januar 2024 skal deles i to departementer; Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet overtar ansvaret for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, arbeidet med bærekraftmålene, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning fra dagens KDD.

Administrasjonsavdelingene i de to departementene vil ivareta stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikle styringssystemer og fastsette overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingene vil ta seg av administrative fellessaker og se til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel