Denne stillingen har utløpt

Økonom

Arbeidsgiver
Finanstilsynet
Sted
Oslo
Referanse
25. februar 2024

Stillingsopplysninger

Ønsker du å jobbe med tilsyn av  landets største banker? 

Seksjon for store banker, Finanstilsynet

Vi har ledig en spennende stilling for en erfaren økonom (seniorrådgiver/rådgiver) i seksjon for tilsyn med store banker. Sentrale arbeidsoppgaver ved seksjonen er å gjennomføre stedlige tilsyn og evaluere foretakenes egne risiko- og kapitalbehovsvurderinger og gjenopprettingsplaner, samt vurdere og godkjenne bankenes interne modeller. Arbeidet i seksjonen er utadrettet og innebærer hyppig kontakt med foretakene som er under tilsyn. Stillingen gir god innsikt i norsk og europeisk finansnæring.  
 

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, koordinere og gjennomføre tilsynsaktiviteter mot banker
 • gjennomføre stedlige og dokumentbaserte tilsyn og utarbeide tilsynsrapporter 
 • vurdere risiko- og kapitalbehov og utarbeide oppsummering og vedtak 
 • vurdere foretakenes gjenopprettingsplaner og utarbeide oppsummering til foretak  
 • lede eller delta som medlem i tilsynsteam  
 • forberede og gjennomføre møter med foretak  
 • holde seg løpende orientert om foretakenes virksomhet, risikoeksponering, soliditet og kapitalbehov  
 • vurdere foretakenes virksomhetsstyring, systemer for risikostyring og kontroll, samt foretakenes etterlevelse av regelverk
 • bidra til å videreutvikle og gjennomføre nye tilsynsmetoder i samsvar med internasjonal utvikling. Mulighet for arbeid med regelverk og regelverksutvikling avhengig av kvalifikasjoner og interesser    
 • noe reisevirksomhet må påregnes 

Arbeidsoppgaver og ansvar kan tilpasses kvalifikasjoner og ønsker. 
 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi/finans. Lengre relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • god innsikt i kredittvirksomhet innenfor bank og omfattende erfaring fra kredittarbeid, helst knyttet til bedriftsmarkedsområdet
 • kunnskap og interesse for regelverket for bank- og finanssektoren  
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne, på norsk og engelsk
   

Personlige egenskaper

 • analytisk og strukturert 
 • gode samarbeidsevner  
 • Initiativrik og selvstendig  
 • evne til å levere punktlig og med kvalitet

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.  
 

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger 
 • gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk 
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid 
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse 
 • gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • mulighet for hjemmekontor, for tiden inntil to dager i uken 
 • stillingstittel vil avhenge av erfaring og kvalifikasjoner 
 • tiltreden og lønn etter avtale

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. 
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen. 
 • Vitnemål og karakterer fra videregående skole og all høyere utdanning må legges ved søknaden. 
 • Søknad kan skrives på nynorsk eller bokmål. 
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/jobb-hos-oss/#Etiskeretningslinjer   
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling   
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no   
   

Kontaktinformasjon

Linda Støle Hårstad
Seksjonssjef
Telefon: 22 93 98 95

Frode Holmeide
Tilsynsrådgiver
Telefon: 22 93 98 92
 

Finanstilsynet arbeider for at foretak og markeder i finansiell sektor fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi er om lag 340 ansatte og holder til i lokaler i Oslo sentrum. Vi tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø, tar hensyn til klima- og miljøutfordringer og er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

22_06_17- fnnstlsnt - 1879

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad

Firma

Finanstilsynet er eit sjølvstendig styringsorgan som byggjer på lover og vedtak frå Stortinget, Regjeringa og Finansdepartementet og på internasjonale standardar for finansielt tilsyn.

Gjennom tilsyn med føretak og marknader skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og ordna marknadsforhold og til at brukarane kan stole på at finansielle avtalar og tenester blir følgde opp etter føremålet. I tillegg til det førebyggjande arbeidet må Finanstilsynet kunne bidra til å løyse problem som kan oppstå. Finanstilsynet legg til grunn at norske verksemder skal ha konkurransevilkår som samla sett er på linje med verksemder i andre EØS-land.

For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel