Kommunikasjonssjef

Arbeidsgiver
Kommunal- og distriktsdepartementet
Sted
Oslo
Referanse
7. mars 2024

Vis mer

Stillingsopplysninger

Om stillingen

Vi søker en samfunnsengasjert og tillitvekkende kommunikasjonssjef med god rolleforståelse, innsikt i politiske prosesser og et godt blikk for aktuell debatt og utviklingen i mediebildet.

Kommunikasjonsenheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for politisk ledelse og resten av departementet, både i det daglige og i strategisk, langsiktig arbeid. Enheten jobber med viktige og dagsaktuelle saker knyttet til bl.a. kommuneøkonomi og lokalforvaltning, valggjennomføring, regionalpolitikk, politikk overfor samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikk, plan- og bygningsloven og boligpolitikk. Kommunikasjonssjefen må samtidig tenke langsiktig på hvordan departementet fremstår som helhet. Du vil samarbeide med departementets øvrige fagavdelinger i utvikling av faktabaserte, etterrettelige og klare kommunikasjonsstrategier for alle relevante medier.

I forbindelse med at bl.a. digitaliserings- og forvaltningspolitikk ble skilt ut fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), gikk også deler av kommunikasjonsenheten til det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Vi søker derfor en erfaren kommunikasjonssjef som skal lede, videreutvikle og bygge opp kommunikasjonsenheten i nye KDD. Enheten består foreløpig av fem erfarne medarbeidere.

Kommunikasjonssjefen inngår i KDDs ledergruppe og rapporterer til departementsråden.
 

Sentrale oppgaver i kommunikasjonsenheten:

 • kommunikasjons- og medierådgivning til politisk ledelse og fagavdelingene
 • planlegging av statsrådens reiser og taler/presentasjoner
 • mediestrategier, budskapsnotat og kommunikasjonsplaner
 • arrangere pressekonferanser og eksterne møter
 • nyhetsovervåkning, utarbeide pressemeldinger og kronikker
 • redaksjonelt ansvar for departementets nettsider på regjeringen.no og i sosiale medier
 • legge planer for krisekommunikasjon og sørge for effektiv kommunikasjon i eventuelle krisesituasjoner
 • ansvar for intranett og intern kommunikasjon
 • bidra i språkarbeidet i departementet
   

Ved valg av ny kommunikasjonssjef vil vi legge vekt på:

 • relevant høyere utdanning, samfunnsengasjement og faglig legitimitet
 • ledererfaring fra linje eller krevende prosjekt der du har vist at du evner å bygge velfungerende og motiverte team
 • god rolleforståelse og innsikt i offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser, gjerne fra departement
 • kunnskap om og interesse for ulike kommunikasjonsformer og godt blikk for utviklingen i mediebildet
 • gode lederegenskaper, evne til å bygge gode relasjoner, være fleksibel og skape tillit
 • stor arbeidskapasitet, evne til å trives med en hektisk hverdag, mange samtidige saker og korte frister
 • god analytisk kapasitet og en strukturert arbeidsform
 • sikker språkføring og gode engelskkunnskaper
   

Annen informasjon

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres. Lønn etter avtale. Det er knyttet klausul om karantene/saksforbud til stillingen.

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe, tlf. 911 08 263/e-post lsbo@dss.dep.no eller Marie Victoria Ødegaard, tlf. 926 82 293/e-post mvod@dss.dep.no, begge i DSS.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Les mer på Arbeidsgiverportalen.
 

Om Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for bostedpolitikk, plan- og bygningsloven, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter.

Departementet har ca. 250 ansatte og er delt inn i seks avdelinger: bolig- og bygningsavdelingen, kommunalavdelingen, planavdelingen, regionalpolitisk avdeling, avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter, avdeling for styring og organisasjon og kommunikasjonsenheten.  

Mer informasjon om departementet på www.regjeringen.no/KDD
 

Spørsmål om stillingen

Liv S. Bøe
911 08 263
lsbo@dss.dep.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeider med bærekraftmålene, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning.

Regjeringen har besluttet at departementet fra 1. januar 2024 skal deles i to departementer; Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet overtar ansvaret for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, arbeidet med bærekraftmålene, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning fra dagens KDD.

Administrasjonsavdelingene i de to departementene vil ivareta stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikle styringssystemer og fastsette overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingene vil ta seg av administrative fellessaker og se til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel

Lignende stillinger