Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Kompetanse- og tannhelsesjef i Innlandet fylkeskommune

Arbeidsgiver
Innlandet fylkeskommune
Sted
Hamar
Søknadsfrist
21. april 2024

Vis mer

Bransjer
Helse / Sosial, Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Avdeling for kompetanse og tannhelse har ansvar for videregående opplæring, regional kompetanseutvikling, skoleutvikling, fag- og yrkesopplæring, voksnes læring og tannhelse. Avdelingen har en betydelig rolle som samfunnsutvikler og støtter skolene i deres rolle som regional utviklingsaktør.

Som sjef for kompetanse og tannhelse vil du ha det overordnede ansvaret for 23 videregående skoler med 12 000 elever, en fagskole, to folkehøgskoler og karrieresentre i fylkets delregioner. Samlet er det over 3000 medarbeidere.

Tannhelsetjenesten i Innlandet består av 40 klinikker med totalt 300 medarbeidere, inndelt i 6 distrikter.

Fylkeskommunen er en virksomhet i utvikling og endring. Arbeidsoppgaver, ansvarsområderog organisering vil derfor kunne utvikle og endre seg i takt med organisasjonens behov.

Stillingen rapporterer til fylkeskommunedirektøren og er en del av toppledergruppen.

Vi ser etter en leder med solid faglig kompetanse og erfaringsbredde, og som er erfaren som endrings- og utviklingsleder samt trygg og tydelig i sin lederrolle.

Ansvar og oppgaver:

 • Overordnet og helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi. Lede administrasjonen med tydelighet og helhetsperspektiv.
 • Utarbeide og sikre gode saksfremlegg og beslutningsunderlag til politisk ledelse, og sette vedtak ut i livet.
 • Representere fylkeskommunedirektøren i hovedutvalg for utdanning.
 • Drifte og utvikle innenfor gjeldende avtaler i arbeidslivet, lov- og regelverk, fylkeskommunale planer og budsjett.
 • Sikre godt samspill mellom fag og politikk – være en veileder for samspillet.
 • Bidra til god tjenesteutvikling innenfor eget område, men også i fylkeskommunen som helhet.
 • Bidra til strategisk samfunnsutvikling og kvalifisere organisasjonen for dette.
 • Legge til rette for innovasjon i sektoren, og fremme muligheter for ny og overordnet kompetansepolitikk.
 • Tett dialog med politikere, innbyggere, utbyggere og andre aktører om utvikling av regionen.
 • Bygge omdømme gjennom strategisk kommunikasjon.
 • Opprettholde og videreutvikle tillit og gode relasjoner til ansatte, tillitsvalgte, politikere, kommunene og fylkets innbyggere.
 • God økonomistyring, og sikre økonomisk handlingsrom.
 • Bygge endringsforståelse og vilje i organisasjonen.
 • Lede og utvikle egen ledergruppe.
 • Representere fylkeskommunen i aktuelle eksterne styrer, råd og utvalg.
   

Ønsket bakgrunn/erfaring

 • Bred ledererfaring på høyt ledernivå med dokumenterte gode resultater, helst fra utdanningssektoren.
 • Høyere relevant utdanning, helst på master-nivå.
 • Kan vise til dokumenterte resultater og erfaring med endringsledelse i større kunnskapsorganisasjoner, samt trygg på økonomistyring.
 • Solid erfaring fra arbeid i grensesnittet mellom politikk og administrasjon, og i samarbeid med ansattes organisasjoner.
 • Kunnskap og god kompetanse innen fagområdet, oppdatert på forskning og hva som gir resultater i sektoren.
 • Solid kunnskap om eff ektiv drift, og ha vist evne til å gjøre aktuelle endringer der dette er nødvendig for organisasjonen som helhet.
 • God digital kunnskap og interesse.
   

Personlige egenskaper/lederstil

 • Tydelig, robust, målorientert og med et strategisk og helhetlig perspektiv.
 • Analytisk og planmessig, men også fleksibel, løsningsorientert og gjennomføringssterk.
 • Relasjonssterk, god som kommunikator, uformell, åpen, raus og engasjert.
 • En god lagleder som delegerer, skaper samarbeid, engasjement og både gir og får tillit.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

En utfordrende, spennende topplederstilling i en stor og kompleks organisasjon. Gode pensjons- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Arbeidssted vil være Hamar.

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Lar du deg inspirere? For mer informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver hos Headvisor, Per Inge Hjertaker, tlf. 917 29 682, Fylkeskommunedirektør Tron Ole Bamrud kan også kontaktes på tlf. 918 07 339. Søknadsfrist: 21. april

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. off entleglova §25. Fritak fra off entliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden. Om du ikke får slikt fritak får du informasjonom dette, og får anledning til å trekke deg som kandidat.


Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland fylker og ble etablert 1. januar 2020.Fylket dekker nesten en femdel av fastlandsarealet i Norge, og har 375 356 innbyggere. Medsin mektige natur og store arealer er Innlandet landets største hyttefylke. Innlandet bestårav 46 kommuner, hvorav 12 byer med Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum og Kongsvingersom de største.

Innlandet fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som drift og utvikling avvideregående skoler, voksnes læring, det off entlige tannhelsetilbudet, drift av fylkesveger ogkollektivtrafi kk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenforkultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Virksomheten består av over 4000 medarbeidere medet samlet budsjett på 8,2 mrd. kr. Våre verdier tillit, åpenhet og raushet legger grunnlagetfor drift og utvikling av organisasjonen. Innlandet fylkeskommune er politisk styrt, ogøverste organ er Fylkestinget med sine 57 representanter.

Mer om oss på www.innlandetfylke.no
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland fylker og ble etablert 1. januar 2020. Fylket dekker nesten en femdel av fastlandsarealet i Norge, og har 375 356 innbyggere. Medsin mektige natur og store arealer er Innlandet landets største hyttefylke. Innlandet bestårav 46 kommuner, hvorav 12 byer med Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum og Kongsvingersom de største.

Innlandet fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som drift og utvikling avvideregående skoler, voksnes læring, det off entlige tannhelsetilbudet, drift av fylkesveger ogkollektivtrafi kk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenforkultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Virksomheten består av over 4000 medarbeidere medet samlet budsjett på 8,2 mrd. kr. Våre verdier tillit, åpenhet og raushet legger grunnlagetfor drift og utvikling av organisasjonen. Innlandet fylkeskommune er politisk styrt, ogøverste organ er Fylkestinget med sine 57 representanter.

Mer om oss på www.innlandetfylke.no
 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel