Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Kultursjef i Innlandet fylkeskommune

Arbeidsgiver
Innlandet fylkeskommune
Sted
Lillehammer
Søknadsfrist
21. april 2024

Vis mer

Bransjer
Kunst / Kultur, Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Innlandet fylkeskommune har i samarbeid med en rekke aktører en viktig rolle som samfunnsutvikler. Kulturavdelingen består av om lag 120 medarbeidere. Avdelingssjefen rapporterer til fylkeskommunedirektøren og er en del av fylkeskommunens toppledergruppe.

Avdelingssjefen er øverste leder for kulturavdelingens syv fagseksjoner som er: Kunst og kultur, Den Kulturelle skolesekken, Fylkesbiblioteket, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Fylkesarkivet og Kulturarv med to seksjoner som er fordelt på bygg og landskap og arkeologi. .

Ny leder bør ha faglig ballast innen kulturområdet med gode evner til å bygge relasjoner og godt omdømme. Videre evne til å skape arenaer for samarbeid og dialog både internt og ut mot kommuner, kulturinstitusjoner og befolkningen. God formidlingsevne, kreativitet, god struktur og planmessighet og solid leveringskapasitet vil være viktige suksesskriterier i stillingen.

Ansvar og oppgaver

 • Overordnet og helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi. Lede administrasjonen med tydelighet og helhetsperspektiv.
 • Utarbeide og sikre gode saksfremlegg og beslutningsunderlag til politisk ledelse, og sette vedtak ut i livet. Representere fylkeskommunedirektøren i hovedutvalg for kultur.
 • Drifte og utvikle innenfor gjeldende avtaler i arbeidslivet, lov- og regelverk, fylkeskommunale planer og budsjett.
 • Sikre godt samspill mellom fag og politikk – være en veileder for samspillet.
 • Bidra til god tjenesteutvikling innenfor eget område, men også i fylkeskommunen som helhet.
 • Bidra til strategisk samfunnsutvikling og kvalifisere organisasjonen for dette.
 • Legge til rette for innovasjon i sektoren, og fremme muligheter for ny og overordnet kulturpolitikk.
 • Tett dialog med politikere, innbyggere, utbyggere og andre aktører om utvikling av regionen.
 • Bygge omdømme gjennom strategisk kommunikasjon.
 • Opprettholde og videreutvikle tillit og gode relasjoner til ansatte, tillitsvalgte, politikere, kommunene og fylkets innbyggere.
 • God økonomistyring, og sikre økonomisk handlingsrom.
 • Bygge endringsforståelse og vilje i organisasjonen.
 • Lede og utvikle egen ledergruppe.
 • Representere fylkeskommunen i aktuelle eksterne styrer, råd og utvalg.
   

Ønsket bakgrunn/erfaring

 • God forståelse av offentlig forvaltning og politiske prosesser.
 • God kjennskap til kulturfeltet og fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør.
 • Relevant høyere utdanning.
 • Bred ledererfaring på høyt nivå fra kunnskapsorganisasjoner med dokumenterte resultater.
 • Gode resultater og erfaring med drift, utvikling og endringsledelse i større organisasjoner.
 • God digital interesse og erfaring.
   

Personlige egenskaper/lederstil

 • Lederskap preget av tillit, åpenhet, raushet- god kommunikator og relasjonsbygger, evne til å skape involvering, motivasjon og engasjement rundt seg.
 • Strategisk og helhetstenkende, planmessig og flink til å prioritere, men også fleksibel, kreativ, løsningsorientert og gjennomføringssterk.
 • En god lagleder som delegerer, skaper samarbeid og både gir og får tillit.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

En utfordrende, spennende topplederstilling i en stor og kompleks organisasjon. Gode pensjons- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Arbeidssted vil være Lillehammer.

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Lar du deg inspirere? For mer informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver hos Headvisor, Per Inge Hjertaker, tlf. 917 29 682, Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud kan også kontaktes på tlf. 918 07 339. Søknadsfrist: 21. april

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. off entleglova §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden. Om du ikke får slikt fritak får du informasjon om dette, og får anledning til å trekke deg som kandidat.
 

Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland fylker og ble etablert 1. januar 2020.Fylket dekker nesten en femdel av fastlandsarealet i Norge, og har 375 356 innbyggere. Medsin mektige natur og store arealer er Innlandet landets største hyttefylke. Innlandet bestårav 46 kommuner, hvorav 12 byer med Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum og Kongsvingersom de største.

Innlandet fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som drift og utvikling avvideregående skoler, voksnes læring, det off entlige tannhelsetilbudet, drift av fylkesveger ogkollektivtrafi kk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenforkultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Virksomheten består av over 4000 medarbeidere medet samlet budsjett på 8,2 mrd. kr. Våre verdier tillit, åpenhet og raushet legger grunnlagetfor drift og utvikling av organisasjonen. Innlandet fylkeskommune er politisk styrt, ogøverste organ er Fylkestinget med sine 57 representanter.

Mer om oss på www.innlandetfylke.no
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland fylker og ble etablert 1. januar 2020. Fylket dekker nesten en femdel av fastlandsarealet i Norge, og har 375 356 innbyggere. Medsin mektige natur og store arealer er Innlandet landets største hyttefylke. Innlandet bestårav 46 kommuner, hvorav 12 byer med Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum og Kongsvingersom de største.

Innlandet fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som drift og utvikling avvideregående skoler, voksnes læring, det off entlige tannhelsetilbudet, drift av fylkesveger ogkollektivtrafi kk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenforkultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Virksomheten består av over 4000 medarbeidere medet samlet budsjett på 8,2 mrd. kr. Våre verdier tillit, åpenhet og raushet legger grunnlagetfor drift og utvikling av organisasjonen. Innlandet fylkeskommune er politisk styrt, ogøverste organ er Fylkestinget med sine 57 representanter.

Mer om oss på www.innlandetfylke.no
 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel