Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Barneombud

Arbeidsgiver
Barne- og familiedepartementet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
4. april 2024

Vis mer

Bransjer
Helse / Sosial, Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Barneombud

Om stillingen som barneombud

Barneombudet har et bredt samfunnsoppdrag. Alle områder som berører barn og unge og deres interesser er innenfor Barneombudets mandat. Selv om Barneombudet ikke har formell beslutningsmyndighet, har det stor mulighet til innflytelse gjennom faglige råd og utspill som engasjerer og beveger beslutningstagere og viktige interessenter. Barneombudet velger selv hvilke områder det vil engasjere seg i.

Vi søker et engasjert og faglig sterkt barneombud som er genuint opptatt av rettighetene til barn og unge under 18 år og deres situasjon i det norske samfunnet. Du må evne å gå inn i rollen som en troverdig og synlig samfunnsaktør som får tillit i arbeidet for barns beste. Sterke kommunikasjonsferdigheter og evne til å lytte og skape god dialog, både med barn og unge og med relevante myndigheter og beslutningstagere, er viktig. Systemforståelse og innsikt i statlige beslutningsprosesser vil bidra til at du lykkes i arbeidet. Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, relevant ledererfaring og trives med å motivere og utvikle engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.
 

Som barneombud vil du

  • lede og videreutvikle Barneombudet i takt med utviklingen i barn og unges behov og interesser
  • være en synlig aktør i samfunnsdebatten for å oppnå reelle forbedringer for barn og unge i det norske samfunnet
  • sikre god dialog, høy troverdighet og et godt samarbeid med relevante myndigheter og virksomheter
  • sammen med resten av organisasjonen legge strategier og gjøre prioriteringer for å nå mål for seksårsperioden
  • synliggjøre barn og unges stemme i alle deler av Barneombudets arbeid
  • sikre synlighet og kjennskap hos barn og unge gjennom kommunikasjon i alle relevante kanaler
  • sikre et godt arbeidsmiljø og motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere hos Barneombudet som organisasjon

Barneombudet oppnevnes i statsråd for en periode på 6 år, og kan sitte i én periode. Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.
 

Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no. Om ønskelig kan også ekspedisjonssjef Helga Berit Fjell i BFD kontaktes på tlf. 22 24 24 30 eller 992 97 598.

Vi oppfordrer interesserte til å søke snarest mulig, og senest innen 4. april 2024. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Den som ansettes må legge fram politiattest.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.
 

Om Barneombudet

Barneombudet er et faglig uavhengig, statlig forvaltingsorgan. Det ble opprettet ved egen lov (lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud) og ligger administrativt under Barne- og familiedepartementet (BFD).

Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser i samfunnet, og å følge med på at lovverket, forvaltningen og rettspraksis samsvarer med de pliktene Norge har etter FNs konvensjon om barns rettigheter.

Kontoret har 19 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon, se www. barneombudet.no.
 

Spørsmål om stillingen

Liv S. Bøe
911 08 263
liv-sissel.boe@dss.dep.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad

Firma

Barneombudet er et faglig uavhengig, statlig forvaltingsorgan. Det ble opprettet ved egen lov (lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud) og ligger administrativt under Barne- og familiedepartementet (BFD).

Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser i samfunnet, og å følge med på at lovverket, forvaltningen og rettspraksis samsvarer med de pliktene Norge har etter FNs konvensjon om barns rettigheter.

Kontoret har 19 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon, se www. barneombudet.no.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel