Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Kommunalsjef skole

Arbeidsgiver
Asker kommune
Sted
Asker
Søknadsfrist
03. April 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Asker kommune kan vise til gode skoleresultater og har utstrakt samarbeid med universitets- og høgskolesektoren om utvikling av skolene våre. For å styrke oppfølging og utvikling av de 40 skolene i kommunen, er det opprettet ytterligere ett kommunalsjefområde. For skole vil det dermed bli to kommunalsjefer som forventes å samarbeide tett innen skoleområdet. 

Som kommunalsjef vil du ha det løpende strategiske ansvaret for økonomistyring og personalforvaltning, samt faglig drift og utvikling innenfor skole. Dette innebærer bl.a. gjennomføring av lederdialog og medarbeidersamtaler med virksomhetsledere og ansvar for løpende styring og resultatoppfølging. Som kommunalsjef vil du ha en sentral rolle i utarbeidelse av fremtidige satsinger innenfor tjenesteområdet Oppvekst. Kommunalsjefen forventes også å bidra aktivt i arbeidet med politiske og administrative saksutredninger, samt gjennomføring av politiske vedtak. 

Stillingen rapporterer til direktør for Oppvekst og inngår i hans ledergruppe. Vi forventer at du bidrar i samhandling for hele Oppvekstområdet og på tvers av kommunens tjenester samt med eksterne samarbeidspartnere.

Forventninger til deg:

  • ledererfaring og relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Relevant lederutdanning er ønskelig. 
  • kunnskap om og gjerne erfaring fra grunnskolefeltet 
  • erfaring fra strategisk arbeid og omstillings- og utviklingsarbeid med utviste resultater 
  • god økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring  
  • tydelig, tillitsskapende og beslutningsdyktig med høy integritet og god evne til å arbeide i team
  • kjennskap til og forståelse for offentlig virksomhet med god rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon samt kompetanse og erfaring fra partssamarbeid
  • evne til å tenke strategisk og langsiktig og samtidig ha gjennomføringsevne
  • løsningsorientert, systematisk og selvstendig 


Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi kan tilby: 

  • utfordrende lederstilling i en av landets mest attraktive kommuner
  • gode utviklingsressurser og samhandling med andre tjenester innenfor oppvekstfeltet

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.  

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.
Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres. 

Kontaktinformasjon
Randi Flugstad
Partner, Amrop
Telefon:+47 905 84 138

Kai Erik Lund
Direktør oppvekst
telefon:+47 958 42 967

Om Asker kommune
Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 98 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og har som visjon at vi sammen skal skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet. Vi har derfor med oss kommunens verdier nær, skapende, raus og modig i det arbeidet vi gjør. Asker kommune skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og er opptatt av nytenkning og utvikling

Tjenesteområde Oppvekst har omkring 2600 årsverk fordelt på 54 virksomheter. Kommunen har 36 kommunale barnehager organisert i åtte virksomheter, 75 private barnehager og 40 kommunale grunnskoler. Barne- og familietjenesten med sine 5 virksomheter er også organisert under tjenesteområdet Oppvekst. Barne- og familietjenesten består av PPT, barnevern, inkludering og mangfold, avlastningstjenester for barn og barne- og familietjenesten med blant annet helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det er ca. 22 000 barn i alderen 0–18 år i Asker kommune.

paraply

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel