Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Kommunalsjef Velferd

Arbeidsgiver
Asker kommune
Sted
Asker
Søknadsfrist
03. April 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

For å styrke utviklingskraften er det nyopprettet en stilling som kommunalsjef innenfor tjenesteområdet Velferd i Asker kommune. Det er et ønske om at den nye kommunalsjefen skal bidra med omstilling og innovasjon i arbeid med virksomhetsledere og på tvers av tjenesteområdet.  

Stillingen rapporterer til direktør for Velferd og skal være hennes stedfortreder med et særlig ansvar for arbeidet med tjenesteutvikling, FOU-arbeid, implementering og eksternt samarbeid. Kommunalsjef skal forvalte direktørens ansvar og myndighet innenfor delegerte ansvarsområder, og vil blant annet ha personalansvar for medarbeiderne i FOU-enheten. Vi forventer at du bidrar i samhandling med teamet innenfor Velferd og for øvrig på tvers av kommunens tjenester samt med eksterne samarbeidspartnere.   

Som kommunalsjef vil du ha en sentral rolle i utarbeidelse av fremtidige satsinger innenfor velferdsområdet. Kommunalsjefen forventes også å bidra aktivt i arbeidet med politiske og administrative saksutredninger, samt gjennomføring av politiske vedtak. 

Sentrale ansvarsområder:

 • bistå i utvikling av Velferd som et bærekraftig tjenesteområde 
 • representere Velferd som helhet internt og eksternt 
 • støtte, veilede og delta i virksomhetenes utviklings-, implementerings- og endringsarbeid 
 • prosjekt- og programledelse 
 • samhandle og koordinere med eksterne og interne samarbeidspartnere 
 • koordinerende funksjon opp mot Helsefellesskapet 

Forventninger til deg:

 • ledererfaring og relevant høyere utdanning. Relevant lederutdanning er ønskelig.
 • kunnskap om velferdsfeltet og forståelse for den todelte helsetjenesten
 • erfaring fra strategisk arbeid og omstillings – og utviklingsarbeid med utviste resultater 
 • god økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring  
 • tydelig, tillitsskapende og inkluderende leder med høy integritet og god evne til å arbeide i team
 • kjennskap til og forståelse for offentlig virksomhet med god rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon, gjerne kommune, samt kompetanse og erfaring fra partssamarbeid
 • løsningsorientert, systematisk og selvstendig 
 • evne til å tenke strategisk og langsiktig og samtidig ha gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi kan tilby: 

 • utfordrende lederstilling i en av landets mest attraktive kommuner
 • gode utviklingsressurser og samhandling på tvers av tjenester innenfor Velferd

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.  

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.
Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres. 

Kontaktinformasjon
Randi Flugstad
Partner, Amrop
Telefon:+47 905 84 138

Aud Hansen
Direktør Velferd
Telefon:+47 416 88 105

Om Asker kommune
Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 98 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og har som visjon at vi sammen skal skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet. Vi har derfor med oss kommunens verdier nær, skapende, raus og modig i det arbeidet vi gjør. Asker kommune skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og er opptatt av nytenkning og utvikling.

Tjenesteområde Velferd har omkring 2000 årsverk fordelt på ni virksomheter. Tjenesteområdet Velferd omfatter kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester til innbyggere over 18 år, herunder:

 • Habilitering- og rehabiliteringstjenester 
 • Allmennlegetjenester 
 • Hjemmetjenester 
 • Psykisk helse og rustjenester 
 • Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser 
 • Heldøgnsomsorg 
 • NAV

paraply

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel