Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Divisjonsdirektør vareførselsdivisjonen

Arbeidsgiver
Tolletaten
Sted
Bergen
Søknadsfrist
19. april 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Tolletatens rolle er i stadig utvikling. Pandemi og krigen i Ukraina har synliggjort etatens rolle som statlig representant på grensen. Tolletaten fyller en viktig rolle i et samfunnssikkerhetsperspektiv i kraft av egne regelverk for tollavgifter og vareførsel, og som regelverksforvalter på vegne av 19 statlige myndigheter.

Ny divisjonsdirektør skal lede og koordinere en divisjon med dedikerte fagfolk for å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Med utgangspunkt i Bergen skal divisjonsdirektøren jobbe med å legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer, samtidig som næringsliv og andre brukere likebehandles, får god informasjon og tilgjengelige tjenester. Vareførselsområdet er et område i sterk utvikling, og divisjonen har en sentral rolle i videreutvikling av digitale løsninger for å sikre bedre etterlevelse av regelverk.

Divisjonsdirektøren leder en divisjon med omkring 300 medarbeidere. Divisjonsdirektørens arbeidssted vil være i Bergen. Stillingen rapporterer til tolldirektør og er en del av toppledergruppen i Tolletaten.
 

Sentrale oppgaver:

 • Lede og videreutvikle Tolletatens arbeid med å legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer, samtidig som man sikrer likebehandling av alle aktørene
 • Sikre effektiv og korrekt informasjon og veiledning til privatpersoner og næringsliv om hvordan de skal etterleve lover og regler for grensekryssende vareførsel
 • Drive effektive forebyggingstiltak
 • Ansvar for behandling av søknader, tillatelser og autorisasjoner knyttet til registrert vareførsel
 • Ansvar for klassifisering, herunder å avgi bindende klassifiseringsuttalelser samt utføre laboratorieanalyser
 • Gjennomføre effektiv og målrettet kontroll av registrert vareførsel i forkant, sanntid og ettertid, i samspill med Grensedivisjonens kapasitet til fysisk kontroll og Etterretningsdivisjonens innsikter
 • Identifisere behov for utvikling av regelverk og prosedyrer innen den registrerte vareførselen, samt bidra til å gjennomføre utviklingstiltak
 • Være en aktiv bidragsyter i Tolletatens ledergruppe
 • Bidra i Tolletatens kontinuerlige arbeid med digitalisering, effektivisering og forenkling for alle brukere og kunder
   

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • Relevant ledererfaring fra større virksomhet
 • God kjennskap til vareførselsprosedyrer, fortrinnsvis fra tollperspektiv eller logistikk/transportbransje
 • Kjennskap til Tolletatens ansvarsområder og samfunnsoppdrag er en fordel
 • Erfaring fra digitalisering av prosesser og arbeidsoppgaver
 • Erfaring med organisasjonsutvikling, endringsledelse og omstillingsprosesser
 • Erfaring fra strategi- og utviklingsarbeid
 • Relevant utdanning på masternivå. Bachelorgrad eller Tolletatens etatsutdanning, begge kombinert med relevant realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
   

Stillingen lønnes som direktør, i intervallet 1 300 000 - 1 500 000 kroner pr. år. Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå HEMMELIG.

Arbeidssted vil være ved Vareførselsdivisjonens hovedkontor i Bergen. Divisjonen har p.t. også enheter i Oslo, Drammen, Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Kongsvinger. Reising må påregnes i forholdsvis stort omfang.

Hvorfor velge Tolletaten og denne muligheten?

Som divisjonsdirektør for Vareførselsdivisjonen får du en unik mulighet til å lede en divisjon med nasjonalt ansvar for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer. Vareførselsområdet er et område i rask utvikling, og endringsledelse vil være sentralt. Ny teknologi, tilpasning til utvikling i EU, behov for prosessforbedring, effektivisering og tilpasning til budsjettrammer og endring i den sikkerhetspolitiske situasjonen, er viktige drivkrefter for utviklingen av divisjonen og Tolletaten. Med tilgang til kompetente ressurser og et endringsvillig miljø, får du muligheten til å bidra til å gjøre Tolletaten til en etat i verdensklasse innenfor sitt samfunnsoppdrag.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tel. 916 56104/Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85397/Danielle Matre Wolf, tel. 900 15294. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 19. april. Vi behandler søknader fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
 

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Tolletaten har i 2024 en samlet budsjettramme på 1,996 milliarder kroner og ca. 1550 ansatte spredt utover landet på 38 steder.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Tolletaten har i 2024 en samlet budsjettramme på 1,996 milliarder kroner og ca. 1550 ansatte spredt utover landet på 38 steder.

 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel