Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Divisjonsdirektør grensedivisjonen

Arbeidsgiver
Tolletaten
Sted
Moss
Søknadsfrist
19. april 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Tolletatens rolle er i stadig utvikling. Pandemi og krigen i Ukraina har synliggjort etatens rolle som statlig representant på grensen. Tolletaten fyller en viktig rolle i et samfunnssikkerhetsperspektiv i kraft av egne regelverk for tollavgifter og vareførsel, og som regelverksforvalter på vegne av 19 statlige myndigheter.

Divisjonsdirektør for Grensedivisjonen skal lede den største divisjonen i Tolletaten. Hovedoppgaven er fysisk kontroll av varer, transportmidler og reisende ved landets grenseoverganger, samt tollekspedisjon på tollstedene. Divisjonen er Tolletatens spydspiss for alt arbeid på grenser til lands, sjøs og på lufthavner, i et tett samarbeid med etatens øvrige divisjoner

Divisjonsdirektøren leder en divisjon med i overkant av 900 medarbeidere organisert i 7 geografiske områder landet rundt, og med arbeidssted sammen med divisjonens styrings- og støttefunksjoner i Moss. Stillingen rapporterer til tolldirektør og er en del av toppledergruppen i Tolletaten.

Sentrale oppgaver:

 • Sikre at Tolletaten har en riktig dimensjonert fysisk kontrollkapasitet med rett kompetanse og utstyr, med riktig lokalisering og evne til mobil innsats ved behov
 • Drive forebygging blant annet ved synlig tilstedeværelse
 • Lede og videreutvikle Tolletatens kapasitet til å gjennomføre tollekspedisjon ved tollstedene, samt utføre oppgaver for samarbeidende myndigheter på grenseovergangene
 • Sikre en helhetlig tilnærming til Tolletatens innsats på grensen ved å sørge for svært godt samspill mellom Grensedivisjonen og resten av etaten
 • Sanksjonering og saksbehandling etter forvaltningsloven
 • Ansvar for materiellforvaltning, herunder forvaltning av etatens kjøretøy, fartøy/båter og taktisk/teknisk kontrollutstyr
 • Ivareta divisjonens ansvar for faglig styring, HMS, metodeutvikling, mv.
 • Være en aktiv bidragsyter i Tolletatens ledergruppe
 • Bidra i Tolletatens kontinuerlige arbeid med digitalisering, effektivisering og forenkling for alle brukere og kunder
   

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • Relevant ledererfaring fra større, operativ virksomhet
 • Erfaring fra arbeid i komplekse organisasjoner, der godt samarbeid utover eget ansvarsområde er avgjørende for suksess
 • Innsikt og kunnskap om operativ styring, gjerne også fra virksomhet med turnus
 • Kjennskap til Tolletatens ansvarsområder og samfunnsoppdrag er en fordel
 • Erfaring med organisasjonsutvikling, endringsledelse og omstillingsprosesser, gjerne fra offentlig virksomhet
 • Erfaring fra strategi- og utviklingsarbeid
 • Relevant utdanning på masternivå. Bachelorgrad eller Tolletatens etatsutdanning, begge kombinert med relevant realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Stillingen lønnes som direktør, i intervallet 1 300 000 - 1 500 000 kroner pr. år. Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå HEMMELIG.

Arbeidssted vil være ved Tolletatens kontor i Moss. Grensedivisjonen har 38 lokasjoner. Omfattende reising må derfor påregnes, primært innenlands.

Hvorfor velge Tolletaten og denne muligheten?

Som divisjonsdirektør i Grensedivisjonen, får du mulighet til å lede den største divisjonen i etaten, med hovedansvar for utførelse av tollekspedisjon og fysisk kontroll av varer, transportmidler og reisende ved landets grenseoverganger. Dette i et svært tett samarbeid med øvrige deler av etaten, som blant annet skal bidra vesentlig til å identifisere objekter til kontroll. Ny divisjonsdirektør vil ha en sentral rolle i å videreutvikle Grensedivisjonen og bidra til effektiv ressursutnyttelse, likebehandling, samt økt faglig og teknologisk utviklingskraft. Med tilgang til kompetente og engasjerte ansatte får du muligheten til å bidra til å gjøre Tolletaten til en internasjonalt ledende etat innenfor sitt samfunnsoppdrag.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tel. 916 56104/Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85397/Danielle Matre Wolf, tel. 900 15294. Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no innen 19. april. Vi behandler søknader fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
 

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Tolletaten har i 2024 en samlet budsjettramme på 1,996 milliarder kroner og ca. 1550 ansatte spredt utover landet på 38 steder.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Tolletaten har i 2024 en samlet budsjettramme på 1,996 milliarder kroner og ca. 1550 ansatte spredt utover landet på 38 steder.

 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel