Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Økonomidirektør

Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Sted
Lørenskog
Søknadsfrist
09. April 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Har du lyst på en av de mest utfordrende stillingene innen kommuneøkonomi?

Lørenskog kommune søker ny økonomidirektør. Rollen er sentral for kommunedirektøren og møter fast i hans ledergruppe. Stillingen rapporterer personalmessig til direktør for Styring og virksomhetsutvikling og er en del av avdelingens ledergruppe.

Økonomiseksjonen består av om lag 27 dedikerte medarbeidere fordelt på faggruppene; lønn, regnskap og økonomirådgivning. Seksjonen er ansvarlig for utarbeidelse av økonomiplan, årsbudsjett, årsmelding og økonomirapporter, samt oppfølging av kommunens økonomistyring og finansforvaltning, løpende økonomisk styring og økonomiske analyser.

Økonomiområdet i Lørenskog kommune er veldrevet, og seksjonen har tillit hos politikere og administrasjon for øvrig. Det er imidlertid behov for at den nye økonomidirektøren videreutvikler tjenestene, som bl. a. innebærer å:

  • Modernisere økonomi- og budsjettprosessen for i større grad å ta inn virksomhetsstyringsperspektivet i økonomistyringen 
  • Styrke kapasitet og kompetanse på utredninger og analyser 
  • Forsterke fokuset og utnytte digitale muligheter og tekniske forenklinger i kommunens systemer 
  • Utvikle en større grad av proaktivitet ut mot resten av organisasjonen for sparring, dialog og samarbeid
  • Sørge for at seksjonen tar en tydeligere posisjon i arbeidet med å sikre at Lørenskog kommune er bærekraftig i forhold til samfunn, utvikling og økonomi

Hvem ser vi etter?
Vi søker en strategisk og analytisk leder som er samarbeidsorientert og inkluderende. Du er en helhetstenkende og utviklingsorientert leder med høy integritet. Du er relasjonell, trygg og tydelig i ditt lederskap og har god formidlingsevne.

Bakgrunn/erfaring
Vi forventer at du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, og gjerne tilleggsutdanning innen ledelse. Det er en forutsetning at du har bred erfaring fra offentlig økonomi- og virksomhetsstyring. Utvist prosess- og utviklingskompetanse, digital kompetanse, samt relevant erfaring fra offentlig tjenesteproduksjon forventes. Erfaring med trepartssamarbeid og kommunal erfaring vil være en styrke i stillingen. Hvis du også kan vise til god rolleforståelse og erfaring med samspillet mellom politikk og administrasjon –  vil vi veldig gjerne høre fra deg. 

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Lørenskog kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis særskilt i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. 

Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.  

Kontaktinformasjon
Randi Flugstad
Partner, Amrop
Telefon:+47 905 84 138

Kaja Baarnes
Konsulent, Amrop
Telefon:+47 476 72 100

Vibeke Rørvik
Direktør, Lørenskog kommune
Telefon:+47 922 27 903

Om Lørenskog kommune

Lørenskog kommune har i overkant av 4 000 ansatte fordelt på fire sektorer og to avdelinger, og et årsbudsjett på vel 4 milliarder kroner. Lørenskog nærmer seg nå 50 000 innbyggere, og er en av kommunene i landet med høyest befolkningsvekst. Sammen med mobilitet i befolkningsmassen legger befolkningsveksten press på de kommunale tjenestene. Kommunens ambisjoner er likevel fremoverlente og fremtidsrettede. Kommunen har bl.a. satt seg som mål at Lørenskog kommune med sine 4 000 ansatte skal være Norges beste kommune å jobbe i, hvor alle skal oppleve å bli anerkjent og sett. Oppgavene skal være meningsfylte og motiverende for de ansatte, og det skal være muligheter for å utvikle seg. I Lørenskog settes innbyggerne i sentrum og som ansatt i Lørenskog kommune skal man oppleve å gjøre en forskjell.

Lørenskog kommune jobber etter visjonen «Trygg, grønn og mangfoldig» og verdiene «Åpen, troverdig og engasjert». 

bilde

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

 

Lørenskog kommune skal være en trygg, grønn og mangfoldig kommune
Lørenskog kommune har ca. 45 000 innbyggere og er en kommune med sterk befolkningsvekst. I kommunen er det ca. 2 900 ansatte fordelt på fire sektorer og to avdelinger, og et årsbudsjett på ca. 3,1 milliarder kroner. 
Det er mye vi kan se tilbake på med stolthet, og som vi skal strekke oss etter i fremtiden. Vi har blant annet vunnet pris for å være Norges mest fremtidsrettede bykommune i 2019, og har tidligere fått KS sin demokratipris for godt styresett. I 2021 ble vi tildelt bosettings- og integreringsprisen, og barneverntjenesten ble kåret til landets beste på kommunebarometeret. Kommunen er også involvert i et nystartet demokratiprosjekt i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet.
Les mer om Lørenskog på: www.lorenskog.kommune.no.

 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel