Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Administrerende direktør

Arbeidsgiver
Sparebankstiftelsen DNB
Sted
Oslo
Søknadsfrist
14. april 2024

Vis mer

Bransjer
Bank / Finans / Forsikring
Stillinger
Økonomi / Finans / Regnskap, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Logo Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB er Norges største allmennyttige stiftelse, målt i tildelinger. Stiftelsen brukte 1,5 milliarder kroner til allmennyttige formål i 2023, og har siden etableringen i 2002 bidratt med over 11,5 milliarder kroner. Sparebankstiftelsen DNB er nest største eier i DNB, med 8,6 % aksjene, og forvalter verdier for til sammen over 40 milliarder kroner.


For å lede og videreutvikle stiftelsen søker vi  Administrerende direktør

 

Sparebankstiftelsen DNB viderefører sparebanktradisjonene, ved å bruke overskudd fra bankvirksomheten til det beste for samfunnet. Utbyttet fra DNB-aksjene brukes til å støtte samfunnsnyttige tiltak.
 
”Vi utløser gode krefter” er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen støtter tiltak som skaper fellesskap, utløser frivillighet, utvikler ferdigheter, bygger forståelse og fremmer forbilder. Vi legger vekt på at tiltakene kommer hele befolkningen til gode, med særlig fokus på barn og unge. 
 
Sparebankstiftelsen DNB har 25 ansatte og holder til på Sentralen i Oslo sentrum (se www.sparebankstiftelsen.no for ytterligere informasjon).
 
Administrerende direktør har ansvaret for daglig ledelse av Sparebankstiftelsen DNB, og skal sammen med styret og øvrig ledelse sørge for at stiftelsen har nødvendig strategi, kompetanse og organisering for å realisere stiftelsens formål.

Sentrale oppgaver:

  • Være en samlende leder som videreutvikler stiftelsens organisasjon
  • Drive strategiprosesser og sikre implementeringen av strategier
  • Sikre god økonomistyring, herunder kontroll på finansiell og operasjonell risiko
  • Følge opp stiftelsens eierskap i DNB
  • Initiere nye prosjekter i egen regi eller i samarbeid med andre
  • Representere stiftelsen eksternt og bidra til økt kjennskap til stiftelsen som en viktig bidragsyter i samfunnet
  • Delta i nasjonale og internasjonale samarbeidsfora

Administrerende direktør må ha et bredt samfunnsensengasjement og god innsikt i norsk samfunnsliv. God forståelse for økonomi, risikostyring og virksomhetsstyring er nødvendig. Det er også viktig med bred og solid ledererfaring, gjerne fra kompetansebaserte virksomheter. Aktuelle kandidater må vise forståelse for hvordan stiftelsen kan bidra til en positiv samfunnsutvikling, og evne å samle stiftelsen rundt langsiktige strategiske ambisjoner – med mål om å skape mest mulig samfunnsnytte.

Stiftelsen ønsker en tydelig leder, med evne til å bygge tillit og troverdighet både internt og overfor samarbeidspartnere, myndigheter og samfunnet for øvrig. Gode kommunikasjonsegenskaper, høy integritet, gode samarbeidsegenskaper, nysgjerrighet og evne til å lytte er egenskaper som vil bli tillagt stor vekt.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie - Ola Mork (tel 412 45 252), Ann-Kristin Nyrønning (tel 920 85 397) eller Are K. Skeie (tel 950 66 183) for en konfidensiell og uforpliktende samtale. Søknad registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no. Søknadsfrist: 14. april 2024.

     --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.
 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel