Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Seksjonssjef

Arbeidsgiver
Finanstilsynet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
8. april 2024

Vis mer

Stillingsopplysninger

BannerVi søker ny leder for økonomi og drift

Seksjon for økonomi og drift, Finanstilsynet

Finanstilsynet søker engasjert og dyktig seksjonssjef for sin seksjon for økonomi og drift. Seksjonen består i dag av ni medarbeidere og er en del av avdeling for virksomhetsstyring. Seksjonssjefen har personalansvaret for seksjonens medarbeidere.

Finanstilsynet er en etat under Finansdepartementet, og vi følger reglementet for økonomistyring i staten. Finanstilsynet holder til i Kvadraturen i Oslo sentrum. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn og legger til rette for en klima- og miljøvennlig drift. 
 

Arbeidsoppgaver

Finanstilsynet står overfor spennende utfordringer med mange tilsynsområder og et stort spenn av oppgaver. Det er viktig for oss å utvikle god økonomi- og virksomhetsstyring.

Seksjonssjef for økonomi og drift har ansvar for økonomistyring knyttet til Finanstilsynets egen virksomhet, med budsjett og regnskap. Oppgavene omfatter å utarbeide innspill til statsbudsjettet om vår virksomhet, og seksjonsleder vil rapportere regelmessig til Finanstilsynets ledelse og styre. Finanstilsynet kjøper lønns- og regnskapstjenester fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og er delservicekunde.

Vi har nylig gått over til statlig regnskapsstandarden (SRS), og du vil lede seksjonen i arbeidet med å videreutvikle gode rutiner. Du vil bidra med å styrke Finanstilsynets styring med virksomheten ved å legge til rette for god styringsinformasjon basert på SRS.

Foruten oppgaver som naturlig hører til en økonomiseksjon, har seksjonen også ansvar for drift/utvikling av kontorlokalene vi leier. Seksjonen bistår dessuten andre avdelinger med kompetanse om offentlige anskaffelser.
 

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • høyere relevant økonomisk utdanning
 • kjennskap til SAP og statlig regnskapsstandard (SRS) 
 • relevant ledererfaring
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
   

I tillegg er det en fordel om du har

 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring med statens økonomi- og anskaffelsesreglement
 • erfaring med utvikling og drift av kontorlokaler 
 • kjennskap til systemet Unit4
   

Personlige egenskaper

Du er en engasjert og dyktig leder som

 • er pådriver for å utvikle gode prosesser og gode resultater
 • er strukturert og løsningsorientert, og som kan jobbe godt også under tidspress
 • legger vekt på et godt arbeidsmiljø, og som motiverer, veileder og utvikler medarbeiderne

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og motivasjon for å søke stillingen.  
 

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for utvikling på en arbeidsplass med høy fagkompetanse 
 • gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk 
 • medlemskap og mulighet for lån i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid 
 • gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • tiltredelse og lønn etter avtale

Annet

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi en offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.
 • For å bli vurdert for stillingen må du legge ved vitnemål og relevante attester.
 • Du kan skrive søknaden på nynorsk eller bokmål.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen.
 • Alle ansatte i Finanstilsynet må følge våre etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/jobb-hos-oss/#Etiskeretningslinjer
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsærbehandling
 • Les mer om Finanstilsynet på vårt nettsted -  www.finanstilsynet.no 
   

Kontaktinformasjon

Lisbeth Strand
Avdelingsdirektør for virksomhetsstyring (fung.)
Telefon: 92839579
 

Finanstilsynet arbeider for at foretak og markeder i finansiell sektor fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi er om lag 340 ansatte og holder til i Oslo sentrum. Vi tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø, tar hensyn til klima- og miljøutfordringer og er sertifisert som Miljøfyrtårn.

22_06_23- fnnstlsnt - 3928

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Finanstilsynet er eit sjølvstendig styringsorgan som byggjer på lover og vedtak frå Stortinget, Regjeringa og Finansdepartementet og på internasjonale standardar for finansielt tilsyn.

Gjennom tilsyn med føretak og marknader skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og ordna marknadsforhold og til at brukarane kan stole på at finansielle avtalar og tenester blir følgde opp etter føremålet. I tillegg til det førebyggjande arbeidet må Finanstilsynet kunne bidra til å løyse problem som kan oppstå. Finanstilsynet legg til grunn at norske verksemder skal ha konkurransevilkår som samla sett er på linje med verksemder i andre EØS-land.

For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel