Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Avdelingsdirektør

Arbeidsgiver
NTNU
Sted
Trondheim
Søknadsfrist
22. april 2024

Vis mer

Bransjer
Utdanning / Undervisning / Forskning
Stillinger
Prosjektledelse, Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Gløshaugen Høgskoleparken Foto: Erik Børseth/NTNU


Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden

 

Som avdelingsdirektør i Enhet for campussamling vil du ha delegert prosjekteieransvar fra rektor, og vil lede og styre NTNUs portefølje av store investeringsprosjekter knyttet til NTNUs campusutvikling. For tiden er disse Campussamling, Helgasetr, og Senter for psykisk helse. Du vil lede enheten som i dag består av prosjektledere og fagressurser/stab som jobber på tvers av prosjektene, totalt 15 ansatte. Du vil få god nytte av din strategiske tilnærming, dine gode kommunikasjonsevner og erfaring fra komplekse byggeprosjekter og porteføljestyring. Ditt brede kontaktnett vil være en styrkene du bringer med deg.      

Enhet for campussamling er NTNUs enhet for å styre de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus. Enheten er Rektor og dekanenes operative enhet for å sikre nyttestyring og gevinstrealisering og har ansvar for å påse og iverksette involveringen av NTNUs linjeorganisasjon i prosjektene i enhetens portefølje. Enhetens ansatte har spisskompetanse innenfor ulike kompetanseområder knyttet til store statlige investeringsprosjekt, herunder prosjektstyring og prosjektledelse, endringsledelse, organisasjonsutvikling, kommunikasjon, involvering og medvirkning, kvalitetsledelse, plan og byggesak, fremdrift, programmering/arkitektur, FoU, økonomi og juridisk kompetanse.

Les mer: Campusutvikling - NTNU

Din nærmeste leder er Direktør for organisasjon og infrastruktur.  

Arbeidsoppgaver

 • Prosjekteierstyring
  • ivareta prosjekteierstyring på vegne av NTNU, rådgi rektor
  • tett samhandling med KD, byggherre (Statsbygg, Sykehusbygg etc) på prosjekteiernivå
 • Porteføljeforvaltning
  • sørge for at NTNUs overordnede strategi er beveggrunnen for prioritering i og mellom prosjekt i prosjektporteføljen
  • utvikle metoder og beste praksis for slik prioritering
 • Gevinstrealisering/nyttestyring
  Tett samarbeid med kjernevirksomheten, om utvikling av virksomheten for mottak av store statlige investeringsprosjekt. Dette innebærer:
  • støtte nivå 1 (topplederlinja), fakulteter og institutter med verktøy, prosesser og fagkompetanse for utvikling. Gjelder både behov og ibruktagelse
  • sikre samvirke (samarbeid, prioriteringer og ressurser) med andre øvrige ansvarsområder i NTNUs fellesadministrasjon, særlig innenfor områdene eiendomsforvaltning, organisasjon og virksomhetsstyring
 • Personal og økonomiansvar
  • personalledelse og faglig sparringspartner for fagansvarlige og fagressurser i deres utøvelse av prosesser som går på tvers av prosjektene

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå
 • erfaring fra prosjekteierstyring med bred kontaktflate og komplekst interessentbilde
 • erfaring med ledelse i kunnskapsintensiv virksomhet
 • erfaring fra komplekse byggeprosjekter med mange interessenter, og omfattende brukerinvolvering
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • erfaring med strategiutvikling og – gjennomføring, herunder sikre forankring hos samarbeidspartnere, brukergrupper og beslutningstakere
 • erfaring med omstillingsprosesser, gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer
 • team- og prosjektledelse i sammensatte prosjektporteføljer
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings– og mangfolds arbeid

Personlige egenskaper 

 • du må være selvstendig og ha stødig rolleforståelse
 • du har et strategisk blikk med evne til å se totalitet og helhet
 • du har gode relasjonelle ferdigheter og evner å manøvrere i et komplekst interessentbilde
 • du er en lagspiller og en god kommunikator

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen plasseres i kode 1060 Avdelingsdirektør og lønnes etter avtale avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du regne med at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde (ta stilling til hva som må være med – fjern det som ikke passer):

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser (hvis mulig på søknadstidspunkt)
 • din motivasjon for stillingen

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad, tlf. 480 82 692, e-post bjorn.haugstad@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med seniorrådgiver Frode Thuv Knudsen, tlf. 913 46 578.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

 Søknadsfrist: 22.04.2024

 

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Programmet for campusutvikling
Programmet for campusutvikling ved NTNU består av flere delprosjekter som har ulik karakter og er i ulike faser. NTNU vil være en aktiv og profesjonell part uavhengig av utbygger og entrepriseformer. Prosjektet omfatter i dag samling av campus i Trondheim, samt noe nybygg og planarbeid i både Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Samling av campus i Trondheim innebærer at ca. 110 000 kvadratmeter fra ulike steder i byen, skal erstattes med nye bygg i området ved Gløshaugen, ombygging av NTNUs eksisterende bygninger samt utvikling av Vitenskapsmuséet på Kalvskinnet. Programmet for campusutvikling er en enhet i Fellesadministrasjonen


 

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel