Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Seksjonssjef mobilitetsseksjonen

Arbeidsgiver
Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Sted
Oslo
Søknadsfrist
12. april 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

webc_banner 1170x300_felles 2024

Seksjonssjef mobilitetsseksjonen

Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Transportvaner og mobilitetsformer er i rask endring. Kollektivtrafikk, sykkel og gange skal være førstevalget i Oslo. Vi må forstå nye utviklingstrender og transportbehov og aktivt legge til rette for stadig mer bærekraftig mobilitet, redusert biltrafikk og lavere klimagassutslipp.  Vi søker en leder som liker å sette seg inn i faglige problemstillinger og omsette dem til politiske beslutningsunderlag. Seksjonssjefen må evne å tenke strategisk og samtidig kunne løse enkeltsaker når de oppstår. Seksjonssjefen inngår i kommunaldirektørens ledergruppe og har personalansvar for seks erfarne medarbeidere.

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel er organisert i tre fagseksjoner og kommunaldirektørens stab. Mobilitetsseksjonen er byrådens fremste rådgiver i arbeidet for å utvikle kollektivtransporten og legge til rette for ny grønn mobilitet. Seksjonen følger opp Oslopakke 3 og byvekstavtalen og bidrar i forhandlingene av disse avtalene. Seksjonen har ansvaret for eierstyringen av Ruter AS og Sporveien AS, etatsstyringen av Fornebubanen og for å legge til rette for prioritering og effektiv gjennomføring av store samferdselsprosjekter. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle tiltak for en attraktiv og kostnadseffektiv kollektivtransport.
 • Bidra i utforming og gjennomføring av politikk for grønn mobilitet, redusert biltrafikk og lavere klimagassutslipp fra transportsektoren.
 • Eierstyring av Ruter AS og Sporveien AS.
 • Etatsstyring av Fornebubanen og overordnet styring av dette investeringsprosjektet.
 • Delta i det faglige samarbeidet om Oslopakke 3 og byvekstavtalen og bistå byråden i dette arbeidet.
 • Samarbeide med andre storbyer og fylkeskommuner, særlig Akershus.
 • Legge til rette for politisk prioritering av store samferdselsprosjekter og sikre beslutningsprosesser i henhold til Oslo kommunes kvalitetssikringssystem. 
 • Personalansvar.
   

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå.
 • Ledererfaring.
 • Erfaring fra å arbeide i skjæringspunktet mellom fag og politikk.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel.
 • Innsikt i kunnskapsgrunnlaget for areal- og transportplanlegging, mobilitetsutvikling og samferdsels­politiske virkemidler er en fordel.
 • Erfaring med arbeid for ny virkemiddelbruk og politikkendring, gjerne fra samferdselsektoren, er en fordel.
   

Personlige egenskaper

 • Evne å ta initiativ, drive fram prosesser og finne løsninger sammen med andre.
 • Evne å se helhet og utvikle strategi, men samtidig kunne løse enkeltsaker.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Like å lede faglig dyktige og selvstendige medarbeidere og selv ta i et tak når det trengs.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.
   

Vi tilbyr

 • Muligheten til å skape framtidens transportsystem.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønn iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere.
   

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søknad og cv må sendes elektronisk via webcruiter.
 

Kontaktinformasjon

Andreas Thesen Tveteraas
Seksjonssjef
Telefon: 408 41 421

Aksel Nikolai Norum
Fagsjef topplederrekruttering
Telefon: 480 79 972


Byrådsavdelingene er byrådets nærmeste administrasjon. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret. Byrådsavdelingene forbereder og gjennomfører saker for byrådet og har ansvar for styring av underliggende virksomheter. Hver av de ni byrådsavdelingene ledes av en byråd, og administrativt av en kommunaldirektør. 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for oppfølging av miljø og klima, herunder blant annet avfall, gjenvinning, vann, avløp, brannvern, kollektivtransport, trafikk, natur og bymiljø.  Byrådsavdelingen har ansvar for etatsstyring av Brann- og redningsetaten, Bymiljøetaten, Fornebubanen, Klimaetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Vann- og avløpsetaten, og utøver kommunens eierfunksjon i sektorens aksjeselskaper.

Brukes kun av byrådsavdelingene

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Byrådsavdelingene er byrådets nærmeste administrasjon. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret. Byrådsavdelingene forbereder og gjennomfører saker for byrådet og har ansvar for styring av underliggende virksomheter. Hver av de ni byrådsavdelingene ledes av en byråd, og administrativt av en kommunaldirektør. 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for oppfølging av miljø og klima, herunder blant annet avfall, gjenvinning, vann, avløp, brannvern, kollektivtransport, trafikk, natur og bymiljø.  Byrådsavdelingen har ansvar for etatsstyring av Brann- og redningsetaten, Bymiljøetaten, Fornebubanen, Klimaetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Vann- og avløpsetaten, og utøver kommunens eierfunksjon i sektorens aksjeselskaper.

 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel