Gå til hovedinnhold

Konserndirektør strategi og bærekraft

Arbeidsgiver
Bane NOR SF
Sted
Oslo
Søknadsfrist
10. mai 2024

Vis mer

Bransjer
Transport / Logistikk / Lager
Stillinger
Leder, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

 

Bane NOR er med på å bygge Norge. Utviklingen av infrastruktur og knutepunkter former og forandrer samfunnet vårt, og tar oss inn i en mer bærekraftig fremtid. Bane NOR skal være selve drivkraften for jernbanevekst, og bidra til at flere kan ta mer tog.

Konserndirektør strategi og bærekraft har det overordnede ansvaret for strategi og bærekraft i konsernet. Rollen vil ha ansvar for å drive strategiutvikling for konsernet, inkludert Nasjonal transportplan og langsiktig planlegging. Videre har konsernfunksjonen ansvar for tidligfase utvikling av infrastrukturkonsepter, inkludert samfunnsøkonomiske analyser. Ansvaret omfatter også konsernanskaffelser og konsernets bærekraftsfunksjon.

Konserndirektør strategi og bærekraft leder en konsernfunksjon med ca. 140 ansatte fordelt på områdene «Bærekraft», «Strategi», «Anskaffelser», «Internasjonalt kontor», «Samfunnsøkonomi og analyse» og «Marked og persontrafikk».

Stillingen rapporterer til konsernsjef og inngår i Bane NORs konsernledelse.

Sentrale ansvarsområder og oppgaver:

 • Sammenstille eksterne føringer fra eiere gjennom oppdragsbrev, vedtekter og andre avtaler. Bruke markedsinnsikt og kompetanse til å utarbeide en felles engasjerende strategi for foretaket 
 • I samarbeid med CFO; eierstyring mot departement og avtalestyring mot direktorat, inkludert koordinering og kommunikasjon av konsernets innspill, samt representasjon og rapportering
 • Jobbe tett med CEO og CFO med rapporteringsansvar mot styrende organer
 • Operasjonalisere et konseptutviklingsteam med resultatansvar for konsernets infrastrukturkonsepter i tidligfase – inkludert langsiktig kapasitetsplanlegging og samfunnsøkonomiske analyser
 • Fornyelsesarbeid i anskaffelsesfunksjonen, samt forvalte premisser, kontrakter, analyse, materiell og logistikk og leverandøroppfølgning innen anskaffelser
 • Ansvar for bærekraft for å adressere indirekte utslipp, samt prosjektstyring av bærekrafts initiativer i konsernet

Vi søker en strategisk, trygg og resultatorientert konserndirektør med ledererfaring fra komplekse organisasjoner, gjerne med erfaring fra matrisestrukturer. Erfaring fra konsulentbransjen med ansvar fra større omstillingsprosesser innen offentlig sektor kan også være av interesse.  Ny konserndirektør har solid erfaring med utvikling og implementering av strategier og initiativer innen bærekraft fra samferdsel, infrastruktur eller andre relevante sektorer. Aktuelle kandidater må ha god forståelse for og kjennskap til kompleksiteten i samferdselssektoren. Evne til å navigere i politiske landskap og samarbeide med relevante direktorater, departementer, myndigheter, etater og beslutningstakere i jernbanesektoren. Forståelse for hvordan man leder i et stort selskap med statlig eierskap og samfunnskritiske tjenester er en viktig kompetanse.

Den nye konserndirektøren er samarbeids- og løsningsorientert, og kjennetegnes av trygghet, tydelighet og klare ambisjoner. Strategiske evner og høy faglig integritet er viktig for å lykkes i rollen. Det er også viktig å ha evne til å etablere gode relasjoner både internt i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere. Den riktige personen har høy gjennomføringskraft og arbeidskapasitet, gjerne kombinert med en strukturert, analytisk og metodisk tilnærming til arbeidet. Vedkommende har også evnen til å engasjere og motivere ledere med høy faglig kompetanse, og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner bidrar til å styrke innflytelse og effektivitet.

Aktuelle kandidater har høyere relevant utdanning masternivå. For særskilt kvalifiserte kandidater, kan realkompetanse kompensere for manglende utdanning.

Vi tilbyr

Vi er en organisasjon i endring. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i - med fleksibel arbeidstid og du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og selvsagt personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog.

Vi har også:

 • Moderne og sentrale lokaler i Oslo, treningsfasiliteter og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Flott personalrestaurant og du får selvfølgelig betalt lunsjpause
 • Mulighet til å jobbe noe hjemmefra
 • Permisjonsordninger som møter ditt behov
 • God seniorpolitikk

Vi er også opptatt av jobb-fritid-balanse - for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat.

Bane NOR ønsker å representere et tverrsnitt av befolkningen, og alle kvalifiserte personer oppfordres til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande tel. 916 56 104/Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397. Vi behandler søknader fortløpende.

 

Bane NOR er med på å bygge Norge! Utviklingen av infrastruktur og knutepunkter former og forandrer samfunnet vårt, og tar oss inn i en mer bærekraftig fremtid. Bane NOR skal være selve drivkraften for jernbanevekst, og bidra til at flere kan ta mer tog. 

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statlig foretak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, slik at enda flere kan ta mer tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel