Gå til hovedinnhold

Fagleder for virksomhetsstyring og økonomi

Arbeidsgiver
Forsvarsbygg
Sted
Oslo, Harstad, Rygge, Hamar, Stjørdal
Søknadsfrist
6. mai 2024

Stillingsopplysninger

WEBCRUITER 1170x300_Beredskap - vi trenger menneskene3

Er du vår nye Fagleder for  virksomhetsstyring og økonomi?

Forsvarsbygg stab har ansvar for å tilrettelegge for helhetlig strategisk styring i Forsvarsbygg. Det innebærer at staben har overordnet ansvar for å ivareta helhet og sammenheng mellom strategier, planarbeid og styring. Staben har ansvar for Forsvarsbyggs virksomhets- og eiendomsutvikling, overordnede strategier, risikostyring, internkontroll, kvalitetsledelse, forebyggende sikkerhet, operasjoner og beredskap, samt faglig ansvar for Forsvarsbyggs samlede økonomifunksjon. Staben skal iverksette oppdrag og føringer fra Forsvarsdepartementet i virksomhetsstyringen av Forsvarsbygg. Staben skal sikre eksterne rammebetingelser, og gjennom planarbeid og analyse legge til rette for faktabasert og helhetlig planlegging og eiendomsfaglige råd. Staben har særskilt ansvar for langsiktig planlegging og utvikling av forsvarssektorens eiendomsportefølje slik at denne er tilpasset Forsvarets behov og langsiktige utvikling.

Virksomhetsstyring og økonomi skal bidra til at aktivitetene som FB utfører styres slik at gjennomføringen av strategien skjer på best mulig måte. Enheten følger opp og kontrollerer Forsvarsbyggs ledelse vedtatte målbilde og legger til rette for mål og resultatoppfølging.

Stillingen som fagleder virksomhetsstyring og økonomi skal bidra til å sikre helhetlig perspektiv på tvers av økonomilinjen i Forsvarsbygg, samt kontinuerlig forbedring og videreutvikling av prosedyrer, prosesser, metoder og systemer innenfor fagområdet for å understøtte god virksomhets- og økonomistyring. I stillingen vil du også være en bidragsyter og pådriver i utredningsarbeid, saksbehandling og oppdrag for Forsvarsbyggs ledelse, samt strategiske samarbeidsrelasjoner med andre etater og organisasjoner.

Stillingen rapporterer til Fagdirektør virksomhetsstyring og økonomi. Arbeidssted kan være Oslo, Hamar, Rygge, Værnes eller Harstad. Skriv gjerne hvilket arbeidssted som kan være aktuelt for deg. Noe reising må regnes med, spesielt til og fra Oslo om du har kontor ved en av de andre lokasjonene.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no/jobb 
 

Arbeidsoppgaver

 • Mål- og resultatoppfølging
 • Budsjett og rapportering
 • Økonomi- og analysearbeid
 • Prosjekt- og prosessleder for oppgaver innenfor virksomhetsstyring og økonomi
 • Faglig økonomistøtte til Forsvarsbygg sine linjefunksjoner
 • Utvikle og vedlikeholde intern kontroll i henhold til prinsipper for forsvarlig kostnadseffektiv drift
 • Være en bidragsyter og pådriver til effektive prosesser og kontinuerlig forbedring 
   

Hvem ser vi etter

Du har evne til å se helhet og tenke strategisk og du har god virksomhets- og organisasjonsforståelse. Du er analytisk og har god struktur og  planmessighet. Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne. Du kommuniserer også godt, muntlig og skriftlig i tillegg til å evne å samarbeide godt med miljøer på tvers i organisasjonen. 
 

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på masternivå. Bachelorgrad i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
 • Du har god arbeidserfaring innen virksomhets- og økonomistyring
 • Du har erfaring fra prosess- og/eller prosjektledelse
 • Du har god regnskaps- og systemforståelse
 • Du har meget gode ferdigheter innen programvare og verktøy
 • Du må kunne kommunisere flytende skriftlig og muntlig på norsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra statlig økonomistyring
 • Kjennskap til Agresso
 • Kjennskap til eiendoms-, bygg- og anleggsbransjen og/eller forsvarssektoren
   

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også kunne få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med mulighet for boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som Seniorrådgiver (stillingskode 1364) fra kr. 942 700,- til kr. 1 055 200,- (lønnstrinn 83 - 87)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra
  oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge
   

Kontaktinformasjon

Elin Cathrine Johansen
Fagdirektør virksomhetsstyring og økonomi
Telefon: 415 59 453

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar å bygge denne forsvarsevnen, vi utvikler, bygger, drifter og avhender bygg, anlegg og eiendom for forsvarssektoren. Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør, en attraktiv arbeidsgiver med ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom og en rekke tilknyttede fagområder.

Forsvarsbygg har ansvaret for over 12 000 bygg og anlegg over hele landet, og har til enhver tid ansvaret for cirka 300 aktive investeringsprosjekter. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet.

Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren og underlagt Forsvarsdepartementet. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Profilbilde_Forsvarsbygger

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad

Firma

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar å bygge denne forsvarsevnen, vi utvikler, bygger, drifter og avhender bygg, anlegg og eiendom for forsvarssektoren. Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør, en attraktiv arbeidsgiver med ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom og en rekke tilknyttede fagområder.

Forsvarsbygg har ansvaret for over 12 000 bygg og anlegg over hele landet, og har til enhver tid ansvaret for cirka 300 aktive investeringsprosjekter. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet.

Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren og underlagt Forsvarsdepartementet. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel