Gå til hovedinnhold

Divisjonsdirektør HR- og organisasjonsdivisjonen

Arbeidsgiver
Tolletaten
Sted
Oslo
Søknadsfrist
7. juni 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Tolletaten har i 2024 en samlet budsjettramme på 1,996 milliarder kroner og ca. 1550 ansatte spredt utover landet på 38 steder.

Tolletatens rolle er i stadig utvikling. Pandemi og krigen i Ukraina har synliggjort etatens rolle som statlig representant på grensen. Tolletaten fyller en viktig rolle i et samfunnssikkerhetsperspektiv i kraft av egne regelverk for tollavgifter og vareførsel, og som regelverksforvalter på vegne av 19 statlige myndigheter.

Ny divisjonsdirektør skal lede og videreutvikle en nyopprettet divisjon som samler HR- og organisasjonsoppgavene i Tolletaten. Divisjonsdirektøren skal bidra til å realisere Tolletatens strategiske mål og ambisjoner, og legge til rette for en etat som har kompetanse og kapasitet til å oppfylle virksomhetens samfunnsoppdrag. Divisjonen skal bidra med HR-faglige perspektiver inn i etatens strategi og langtidsplanlegging, sikre enhetlig praksis, samt utvikle og forvalte standarder for prosesser og kvalitet på sentrale leveranser for HR i hele etaten. Divisjonen skal også levere administrative fellesfunksjoner til hele Tolletaten.

Divisjonsdirektøren vil lede en divisjon med omkring 80 ansatte, og ha utstrakt kontakt med ledere og ansatte i hele virksomheten. HR- og organisasjonsdivisjonen er organisert med en Organisasjonsutviklingsavdeling, HR-avdeling og Fellestjenesteavdeling, med et servicetorg og en informasjonsforvaltningsseksjon. Stillingen rapporterer til tolldirektør og er en del av toppledergruppen i Tolletaten. Stillingen har arbeidssted på Tolletatens hovedkontor i Oslo.

 • Videreutvikle etatens HR-strategi og personalpolitikk, og sørge for at disse til enhver tid understøtter etatens overordnede mål
 • Bidra til at Tolletatens organisering og humankapital utvikles i tråd med nye behov, teknologisk utvikling mv.
 • Støtte ledere i endrings- og utviklingsprosesser
 • Sikre helhetlig og strategisk styring av leder- og kompetanseutvikling
 • Være en pådriver for kulturbygging og effektive arenaer for samhandling og utvikling
 • Ivareta det overordnede arbeidsgiveransvaret i etaten
 • Arbeidsgiverprofilering og rekruttering
 • Videreutvikle lønns- og kompensasjonsordninger
 • Være hovedkontaktpunkt for sentrale tillitsvalgte og sikre god dialog med ansattes representanter, vernetjenesten og fagforeninger
 • Gjennomføring av tariff- og lønnsforhandlinger
 • Ansvarlig for etatens informasjonsforvaltning (tilknytning og organisering er under utredning)
 • Ansvarlig for etatens eiendomsforvaltning
 • Levere administrative service- og vedlikeholdstjenester til hele etaten innenfor divisjonens ansvarsområde
 • Sikre en vellykket etablering og videreutvikling av en nyopprettet divisjon med et nytt lederteam
 • Være en synlig og aktiv bidragsyter i ledergruppen og en sparringspartner for tolldirektør 

Vi søker en klok og tydelig direktør med bred HR-faglig kompetanse fra komplekse virksomheter. Aktuelle kandidater har erfaring fra ledelse av både strategiske og forretningsnære HR-funksjoner, gjerne fra større, operativ virksomhet. Kjennskap til arbeidslivets lovverk og spilleregler, gjerne innenfor virksomhet som opererer under statlige rammevilkår, er en klar fordel. Erfaring med større omstillingsprosesser er viktig.

Ny divisjonsdirektør evner å kommunisere og samhandle godt på alle nivåer i organisasjonen, og opparbeider tillit internt og eksternt. Du evner å etablere gode relasjoner med tillitsvalgte og kolleger i hele etaten. Du er utviklingsorientert og trygg i lederrollen.

Aktuelle kandidater har relevant utdanning på masternivå. Bachelorgrad eller Tolletatens etatsutdanning, begge kombinert med relevant realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad.

Stillingen lønnes som direktør, i intervallet 1 300 000 - 1 500 000 kroner pr. år. Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå HEMMELIG. Arbeidssted vil være ved Tolletatens lokaler i Tollbugata 1 i Oslo.

Hvorfor velge Tolletaten og denne muligheten?
Som divisjonsdirektør i HR- og organisasjonsdivisjonen, får du mulighet til å lede en nyopprettet divisjon i etaten, med ansvar for organisasjonsutvikling, personalforvaltning, fellestjenester og informasjonsforvaltning. Dette i et tett samarbeid med øvrige deler av etaten. Med en organisasjon i spennende utvikling, vil ny divisjonsdirektør være med på å forme og videreutvikle HR- og organisasjonsdivisjonen. Divisjonsdirektør skal være en pådriver for intern kulturbygging og skape effektive arenaer for samhandling og utvikling. Tolletatens medarbeidere er vår viktigste ressurs, og kontinuerlig kompetanseutvikling av både ledere og medarbeidere står sentralt. Med tilgang til kompetente og engasjerte ansatte får du muligheten til å bidra til å gjøre Tolletaten til en internasjonalt ledende etat innenfor sitt samfunnsoppdrag.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tel. 916 56 104/Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397/Danielle Matre Wolf, tel. 900 15 294. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 15. mai. Vi behandler søknader fortløpende.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Tolletaten har i 2024 en samlet budsjettramme på 1,996 milliarder kroner og ca. 1550 ansatte spredt utover landet på 38 steder.

 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel

Lignende stillinger