Gå til hovedinnhold

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Sted
Oslo
Søknadsfrist
7. mai 2024

Stillingsopplysninger

Vil du være med på å gjøre en reell forskjell for pasienter, pårørende og brukere av helse- og sosialtjenesten i Oslo og Akershus? Vi søker nå etter et synlig og faglig sterkt ombud som virkelig brenner for å sikre rettigheter, kvalitet og ansvarlighet i helsetjenestene! 

I denne stillingen vil du lede og videreutvikle Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo og være en synlig samfunnsaktør med tett dialog med pasienter, brukere, pårørende og relevante myndigheter.    

Du skal jobbe for å ivareta pasienter, brukeres og pårørendes behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Arbeidet utføres på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Det er ønskelig at Ombudet er i media og kan kommentere både enkeltsaker og utfordringer på systemnivå.

For å lykkes i stillingen må du balansere dialog med brukergrupper, tjenester og forvaltningsnivåer opp mot det daglige arbeidet som øverste leder for Ombudet. Kontoret har 21 ansatte fordelt på tre fagteam og administrativ stab.

Stillingen er en åremålsstilling på 6 år uten mulighet til forlengelse.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle Ombudet, herunder sørge for at styringslinjene til Oslo kommune og Helsedirektoratet fungerer best mulig
 • Representere virksomheten utad og sikre at flest mulig kjenner til Ombudet og lett kan komme i kontakt ved behov
 • Lede en virksomhet bestående av tverrfaglige team og tilrettelegge for best mulig arbeidsfordeling og samhandling
 • Lede og videreutvikle et godt faglig miljø
 • Ivareta gode relasjoner med relevante aktører som tjenestene og brukerorganisasjonene

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • Forståelse for lovgivingen på helse- og sosialfeltet
 • Ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • Svært god kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • Forståelse for ombudsrollen

Personlige egenskaper

 • Et ekte engasjement for saksfeltet og brukerne
 • Gode formidlingsevner, både i media og på scenen
 • Evne til å sette retning og prioritere
 • Strukturert
 • Åpen og inkluderende
 • Løsningsorientert, lytter og involverer, men er også tydelig i beslutninger
 • Evne til å lede endringsprosesser

Vi tilbyr

 • En jobb der du kan gjøre en forskjell for befolkningen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Lønn og arbeidsvilkår iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo skal arbeide for å ivareta pasienter, brukeres og pårørendes behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse-, sosial- og barneverntjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Vår visjon er at vi skal være ombud for rettferdige og likeverdige helse-, sosial- og omsorgstjenester og at vi skal bidra konstruktivt, klokt og kritisk. Vi er uavhengige og våre verdier er brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt.

Hvert år mottar vi ca. 6.500 henvendelser og klager fra pasienter, brukere og pårørende. Vi rådgir, orienterer om rettigheter og bistår i klageprosesser. I tillegg tar vi opp prinsipielle saker/problemstillinger med kommunene og helseforetakenes administrative og politiske ledelse.

Vi er i dag 22 ansatte ved kontoret og er organisert i fire team:

  1. NAV sosialtjeneste, barnevern og tjenester til rusavhengige
  2. Kommunale helse- og omsorgstjenester
  3. Spesialisthelsetjenester
  4. Administrasjon

Vi holder til i fine lokaler i Oslo sentrum. Ombudet et IA-bedrift og har som mål at våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste, selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Kontaktinfo

Aksel Nikolai Norum
Fagsjef for topplederrekruttering
Telefon: 48079972
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) ivaretar konsernovergripende forvaltnings- drifts- og utviklingsoppgaver for å understøtte tjenester Oslo kommunes virksomheter leverer til byens innbyggere og næringsliv. Dette er tjenester innen IKT, offentlige anskaffelser, lønn, regnskap, HR samt informasjon mot innbyggerne.

UKE har vel 240 ansatte og har som visjon å være den foretrukne samarbeidspartneren for en kommune i utvikling. UKE er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune. Mer informasjon om UKE på www.uke.oslo.kommune.no

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel