Gå til hovedinnhold

Forretningsarkitekt

Arbeidsgiver
Eksportfinansiering Norge (Eksfin)
Sted
Oslo
Søknadsfrist
19. mai 2024

Vis mer

Bransjer
Bank / Finans / Forsikring
Stillinger
IT, Forretningsutvikling/strategi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fremmer norsk eksport og grønn omstilling gjennom å bistå norske eksportbedrifter, utenlandske kjøpere med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning i samarbeid med bank. Eksfin er ett av virkemidlene som skal bidra til å nå regjeringens målsetting om å øke eksporten fra fastlandsindustrien med 50% innen 2030. Eksfin er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med risikorammer på 195 milliarder kroner og 125 ansatte. Hovedkontoret er i Oslo. I tillegg har vi regionskontor i Stavanger og Ålesund. www.eksfin.no


Vi styrker laget med nyopprettet rolle som Forretningsarkitekt
 

Eksfins samfunnsoppdrag er å fremme verdiskapende eksport for norsk industri og grønn omstilling. Vi ønsker oss flere dyktige medarbeidere på laget som kan kombinere system- og teknologikunnskaper med gode samarbeidsevner, samt har interesse for hvordan IT kan understøtte de forretningsmessige prosessene. 

Hos oss får du en utviklende og spennende hverdag i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Vi legger stor vekt på å være en kompetent og inkluderende arbeidsplass, hvor faglig utvikling står sentralt. Vår seksjon for IT og digitalisering består i dag av 13 medarbeidere, fordelt på fagområdene: IT drift og forvaltning, informasjonssikkerhet, digitalisering, BI-utvikling, og dokumentforvaltning. Stillingen rapporterer til Seksjonsleder IT og Digitalisering og vil jobbe tett sammen med dagens to forretningsarkitekter i Eksfin. 

Dine ansvarsområder: 

Som forretningsarkitekt vil du jobbe med å utvikle og forvalte Eksfins arkitektur, integrasjoner og systemportefølje i tråd med virksomhetens behov og mål. Du vil få ansvar for systemforvaltning og bistå brukere for et utvalg av våre fagsystemer, samt videreutvikling av våre løsninger i tett samarbeid med dine kollegaer på IT, brukerne og systemleverandører. Som forretningsarkitekt vil du arbeide for å oversette forretningsmessige behov til tekniske løsninger i systemer. Du vil få en sentral rolle i forhold til nytenking for å sikre at vi møter Eksfins fremtidige behov og være teknisk ressurs i utviklingsprosjekter.

Systemdokumentasjon og sikre effektive rutiner for god styring og kontroll innenfor eget ansvarsområde er også en del av ditt ansvar.

Kvalifikasjoner vi søker er:

  • Høyere utdannelse innen IT/digitalisering 
  • Erfaring fra arbeid med system- og forretningsarkitektur, samt forvaltning av IT-systemer
  • Erfaring med arbeid i prosjekter og god prosessforståelse
  • Erfaring og kjennskap til Azure Power Plattform, API integrasjoner og database er en fordel
  • Kjennskap til rammeverk ITIL og TOGAF er en fordel
  • Erfaring fra bank og finans er en fordel 

Vi ønsker oss en kollega som er

  • Forretningsorientert og har et strategisk tankesett
  • Løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne
  • Engasjert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Ansettelse i Eksfin skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler for statsansatte. Du vil dekkes av pensjons- og forsikringsordninger som medlem av Statens Pensjonskasse.

I Eksfin er det et mål å oppnå en balansert sammensetning av ansatte og reflektere mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for ansatte som har behov for det.

Eksfin er underlagt offentlighetsloven. Søkerlisten til stillingen er offentlig når det bes om innsyn. Dersom en søker ønsker å bli unntatt må dette begrunnes og søker vil bli kontaktet. 

Eksfin gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS, www.semac.no. Ytterligere spørsmål kan stilles til våre kontaktpersoner.

Har du spørsmål til stillingen? Ta gjerne kontakt med Eirik Strandkleiv mob. +47 996 34 396 eller Linn Falao Welin mob. +47 400 21 491 i Dfind.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fremmer norsk eksport og grønn omstilling gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfin er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med rammer på 185 milliarder kroner og 125 ansatte. Hovedkontoret er i Oslo. www.eksfin.no

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel