Gå til hovedinnhold

Avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen

Arbeidsgiver
Nærings- og fiskeridepartementet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
21. mai 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Informasjon

Det er få steder du vil få bedre anledning til å lære om og bidra til eierstyring og  selskapsledelse og politikkutvikling. Her vil du arbeide med et team av dyktige og erfarne kollegaer fra privat næringsliv og departementsfellesskapet. Du vil gi råd og kan påvirke i komplekse og betydningsfulle saker og transaksjoner som gjelder statens eierskap i selskaper.

Om Eierskapsavdelingen

Vår hovedoppgave er å forvalte statens direkte eierskap i selskaper der målet med eierskapet er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Avdelingen forvalter det direkte statlige eierskapet i 21 selskaper og i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel, til en samlet verdi på statens hånd på ca. 3000 mrd. kroner. Selskaper i avdelingens portefølje omfatter blant annet børsnoterte selskaper som Equinor, DNB og Telenor og heleide selskaper som Statkraft, Flytoget og Petoro, samt Nammo.

Eierskapsavdelingen er også faglig rådgiver for næringsministeren og regjeringen for eierskapspolitikk, og et ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departementer og avdelinger i NFD. Vi er 35 ansatte, mange med bakgrunn fra privat næringsliv og har et godt faglig og sosialt miljø.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsdirektør vil du ha ansvar for å følge opp statens eierskap i enkelte av selskapene i avdelingens portefølje. Som leder av ulike selskaps- og fagteam vil du arbeide med et bredt spekter av oppgaver knyttet til statens eierskap. Dette inkluderer dialog med styret og ledelse i selskapene, strategiske og finansielle analyser, styrevalg, rapportering og å forberede saker til næringsministeren, regjeringen og Stortinget.

Som avdelingsdirektør vil du inngå i avdelingens ledergruppe og rapportere til avdelingsleder (ekspedisjonssjef). Du vil ha personalansvar, hvor utvikling av medarbeidernes kompetanse og ferdigheter står sentralt.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Ledererfaring fra statlige eller private eiermiljøer (industrielle eller finansielle), eller fra relevante strategiske, finansielle eller juridiske rådgivningsselskap. Det er en fordel med kjennskap til statsforvaltningen
 • Utdanning på mastergradsnivå – gjerne innen rettsvitenskap, teknologi- eller økonomifag. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning

Vi søker deg med følgende egenskaper:

 • Initiativrik og god gjennomføringsevne
 • Gode lederferdigheter og trives med å arbeide under tidspress
 • Lagspiller – motivert av å bidra til gode leveranser og resultater sammen med andre
 • Strukturert og etterrettelig med høy integritet
 • Gode analytiske egenskaper og godt skjønn og samfunnsforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk og høyt presisjonsnivå i leveranser

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Aktuelle kandidater bør kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et stort eierskapsmiljø med faglig dyktige kolleger. Vi jobber tett opp mot både politisk ledelse og næringsliv. Vi har betydningsfulle oppgaver, forvalter store verdier og har høye ambisjoner for selskapene vi følger opp. 

Videre tilbyr vi:

 • Fast stilling som avdelingsdirektør
 • Lønnsinnplassering ut fra kvalifikasjoner og erfaring innenfor spennet: kr 966 300 – 1 173 100 i året. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan noe høyere lønnsinnplassering vurderes
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Kontorsted: Kongens gate 8, i Oslo sentrum

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen, Jan Tore Føsund, på tlf.: 91304577 eller på e-post: jan-tore.fosund@nfd.dep.no.

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges.

Søknadsfrist: 21. mai 2024

Annet

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Om departementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Dette innebærer å understøtte regjeringens politikk for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass, samt kutte klimagassutslippene.

Viktige ansvarsområder er også næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper, og har mange underliggende etater og tilknyttede virksomheter.

Departementet har ca. 370 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Vi i NFD ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge for medarbeidere som eventuelt har særskilte behov for det. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn.

Bilderekke

Hundeslede 2

Industri
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig og lønnsom næringsvirksomhet.

Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk.
NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter. Departementet har ca. 340 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel

Lignende stillinger