Gå til hovedinnhold

Konserncontroller

Arbeidsgiver
Hav Eiendom AS
Sted
Oslo
Søknadsfrist
Snarest

Vis mer

Bransjer
Eiendom / Eiendomsmegling
Stillinger
Økonomi / Finans / Regnskap
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Hav Eiendom AS eier og utvikler en av Norges mest attraktive tomteporteføljer i Bjørvika. I tillegg til prosjektene i Bjørvika får vi ansvaret for å utvikle Filipstad. Selskapet er heleiet av Oslo Havn. Vår viktigste oppgave er å utvikle en sosialt og økologisk bærekraftig fjordby, samtidig som vi skaffer inntekter til klimavennlig omstilling av Oslo Havn.

Hav Eiendom driver en ansvarlig og bærekraftig eiendomsutvikling, forvaltning og eierskapsutøvelse. Vår eier forventer at prosjektene i Fjordbyen skal få anerkjennelse som fremtidsrettede eksempler på bærekraftig byutvikling, både med hensyn til miljøvennlig bygging og at det utvikles gode bomiljøer og byrom. I tillegg til å skape attraktive bomiljøer, skal de sjønære områdene oppleves som spennende destinasjoner for Oslos befolkning. For tiden jobber vi med flere store prosjekter innen næring og bolig, som Fiskebrygga, Sadelmakerbryggen og Grønlikaia, som med 208.000 kvadratmeter har det største gjenværende utbyggingspotensiale i Bjørvika. Her planlegges for en kombinasjon av flere tusen arbeidsplasser og 1500 boliger. Vi vil også utvikle 1000 meter med havnepromenade, samt anlegge et flott friområde på hele 20 mål som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for hele byens befolkning. Vi er også i gang med planleggingen av Hans Jæger Kvartal, som blir det første delprosjektet på Filipstad, Oslos neste store, sjønære byutviklingsprosjekt.

Ansvar og oppgaver

Som vår nye Konserncontroller vil være ansvarlig for å støtte økonomi- og finansdirektørens ansvarsområder, samt ha et særskilt ansvar for oppgaver relatert til økonomistyring, business controlling, compliance og etiske retningslinjer. Sentrale oppgaver vil være:

 • Økonomistyring og budsjettering
 • Resultatoppfølging, likviditets- og lønnsomhetsanalyser
 • Business Intelligence / KPIer
 • Rapportering av finansielle nøkkeltall og resultater til ledelsen og styret
 • Compliance og etiske retningslinjer
 • Taksonomi og bærekraftrapportering sammen med Bærekraftssjef.
 • Lede og koordinere arbeidet med å oppdatere og få på plass selskapets skriftlige rutineverk.
 • Bistå i å følge opp internrevisjon/Internrevisor
 • Delta i arbeidet med konserts finansiering, utvikling av bankrelasjoner og utvikling av langsiktig finansiell modell
 • Delta i arbeidet med verdivurdering av eiendommer
 • Delta i forbindelse med transaksjoner; investeringsanalyser, utarbeidelse av beslutningsgrunnlag, DD, transaksjonsgjennomføring etc.
 • Videreutvikle modeller for styringsinformasjon og oppfølging
 • Støtte CFO i forbindelse med strategi og forretningsutvikling
 • Forberede styresaker/styrenotater
 • Støtte prosjektøkonomi ved behov, herunder prosjektkalkyler og budsjettering
 • Støtte i forbindelse med forsikringer, innkjøp, IT-systemer m.m.

Erfaring
Vi søker deg med noen års relevant arbeidserfaring innen økonomistyring, controlling, finans eller regnskap/revisjon, og god kunnskap om finansielle analyser, modellering og økonomistyring. Det er en fordel med noe kunnskap om finansiering og/eller skatt og avgift. Erfaring fra eiendoms- eller entreprenørbransjen teller positivt, men bakgrunn fra andre kapitalintensive bransjer vil også være relevant. Du må ha gode Excel-kunnskaper og generell god systemforståelse, samt ha interesse for IT/teknologi.

Utdannelse
Relevant utdannelse innen økonomi/finans, fortrinnsvis på Masternivå.

Egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Evner å forstå sammenhenger og har en analytisk tilnærming til økonomiske og tverrfaglige problemstillinger
 • Nysgjerrig og lyttende; tørr å utfordre det etablerte på en konstruktiv måte
 • Forretningsorientert
 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Selvstendig og trygg. Evner å gjøre prioriteringer på egenhånd
 • Ansvarsbevisst og initiativrik. Må håndtere frihet under ansvar
 • Resultatorientert
 • Ambisiøs (men ikke rastløs); liker varierte oppgaver og krevende utfordringer
 • Samarbeids- og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Muligheter
 • Du vil jobbe tett med vår økonomi- og finansdirektør og får derfor en meget bred eksponering mot samtlige oppgaver innenfor økonomi- og finansfunksjonen
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Hav Eiendom er en byutvikler med ansvar for å utvikle noen av Oslos største og mest attraktive prosjekter
 • Utviklingen av Fjordbyen med Bjørvika og Filipstad vil sette tydelige spor i Oslo og påvirke fremtidige generasjoner
 • Selskap som har ansvar for prosjekter som vekker stor oppmerksomhet blant politiske myndigheter, media og publikum
 • Samfunnsnyttig arbeidsgiver som er opptatt av bærekraftig utvikling og god dialog med byens innbyggere
 • Hyggelig arbeidsmiljø med profesjonelle og faglig kompetente kollegaer og samarbeidspartnere
 • Mulighet for å tilegne seg bred kunnskap om eiendomsbransjen og eiendomsutvikling

Arbeidssted
Oslo

Nettsted
www.haveiendom.no

Kontakt
Ta gjerne kontakt med våre rådgivere Are K. Skeie (tel: 950 66 183) eller Danielle Matre Wolf (tel: 900 15 294) for en konfidensiell samtale

Søknad
Søknad sendes via www.backerskeie.no så snart som mulig.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.
 

Firma


 
Hav Eiendom driver en ansvarlig og bærekraftig eiendomsutvikling, forvaltning og eierskapsutøvelse. Vår eier forventer at prosjektene i Fjordbyen skal få anerkjennelse som fremtidsrettede eksempler på bærekraftig byutvikling, både med hensyn til miljøvennlig bygging og at det utvikles gode bomiljøer og byrom. I tillegg til å skape attraktive bomiljøer, skal de sjønære områdene oppleves som spennende destinasjoner for Oslos befolkning. For tiden jobber vi med flere store prosjekter innen næring og bolig, som Fiskebrygga, Sadelmakerbryggen og Grønlikaia, som med 208.000 kvadratmeter har det største gjenværende utbyggingspotensiale i Bjørvika. Her planlegges for en kombinasjon av flere tusen arbeidsplasser og 1500 boliger. Vi vil også utvikle 1000 meter med havnepromenade, samt anlegge et flott friområde på hele 20 mål som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for hele byens befolkning. Vi er også i gang med planleggingen av Hans Jæger Kvartal, som blir det første delprosjektet på Filipstad, Oslos neste store, sjønære byutviklingsprosjekt.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel