Gå til hovedinnhold

Generalsekretær

Arbeidsgiver
Stiftelsen CRUX
Sted
Oslo
Søknadsfrist
23. Mai 2024

Vis mer

Bransjer
Helse / Sosial
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Styret i Stiftelsen CRUX skal ansette ny generalsekretær. Generalsekretær vil være sentral i å videreutvikle og styrke CRUX sin posisjon som en sentral samfunnsaktør og tjenesteleverandør innenfor helse- og sosialfeltet i Norge. CRUX har et bredt omsorgs- og behandlingstilbud innen barnevernet, og driver klinikker innen rus- og avhengighetsbehandling og psykisk helsevern.

CRUX er i vekst, og har klare ambisjoner om videre utvikling av både tjenestetilbud og organisasjon. Generalsekretæren skal være en strategisk pådriver for å videreutvikle CRUX, sikre helhet og samspill i stiftelsen, styre det strategiske utviklingsarbeidet og være ansvarlig for økonomi- og resultatmål for stiftelsen som helhet.

Sentrale oppgaver og ansvar:

  • Strategisk og operativ ledelse og utvikling av Stiftelsen CRUX
  • Drive strategiprosesser, og legge til rette for vekst i stiftelsens tjenestetilbud
  • Være en målbærer for stiftelsens verdigrunnlag og være en samlende kraft. Skape stolthet og trivsel og sikre at Stiftelsen CRUX fremstår som en attraktiv arbeidsgiver.
  • Bidra til videreutvikling og målretting av tjenestetilbudet, effektivisering av prosesser og kunnskapsbasert rådgivning til både oppdragsgivere og brukere
  • Bidra til å utnytte synergier på tvers av tjenesteområder
  • Bidra til å sikre bærekraftig, forutsigbar og langsiktig finansiering av tjenestene, jobbe aktivt mot kjøpere av tjenester for å beholde og styrke stiftelsens posisjon
  • Sikre god økonomistyring så vel som god kontroll på finansiell og operasjonell risiko
  • Profilere Stiftelsen CRUX og styrke relasjoner og nettverk med samarbeidspartnere i både offentlig forvaltning, ideell sektor, næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøer
  • Bidra til økt synlighet av organisasjonen og en tydeliggjøring av Stiftelsen CRUX sin rolle som samfunnsaktør og som en synlig og tydelig aktør på helse- og sosialfeltet
  • Holde seg oppdatert på politiske føringer og bidra til å sikre stabile og gode rammevilkår for Stiftelsen CRUX

Vi søker en strategisk, synlig og samlende generalsekretær med relevant og bred ledererfaring fra velferdssektoren, helse- og sosial-/oppvekstfeltet, og/eller ideell sektor.

Ny generalsekretær er en tydelig leder med evne til å inspirere og motivere erfarne og engasjerte ledere og medarbeidere, og er opptatt av å nå resultater gjennom og sammen med andre. Evne til dialog og relasjonsbygging er sentralt for å lykkes. Du må like å veksle mellom utvikling av strategier og planer, og operativt arbeid. Du liker å jobbe i team, er god til å samarbeide med andre for å finne beste løsning, samtidig som du er trygg på eget faglig ståsted. Erfaring med utviklings- og endringsarbeid vil bli vektlagt.

Aktuelle kandidater har et høyt ambisjonsnivå og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Vi ser etter en tydelig kommunikator som kan bidra til å øke stiftelsens synlighet i det offentlige rom, og påvirke samfunnsdebatten på stiftelsens områder. Den rette kandidaten vil identifisere seg med Stiftelsens formål og verdigrunnlag, og oppdraget som en ideell og diakonal stiftelse. En bred samfunnsforståelse og innsikt i politiske rammebetingelser vil bli vektlagt.

Ta kontakt med Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397, eller Ola Mork, tel. 412 45 252, i BackerSkeie ved spørsmål. Henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV registreres via Karriere på www.backerskeie.no innen 23. mai. Vi behandler søknader fortløpende.

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen barnevern, spesialiserte institusjonstiltak og poliklinikker innen rusbehandling (TSB) og psykisk helse. I tillegg har stiftelsen en rekke ulike oppfølgingstjenester i samarbeid med kommuner over hele landet. CRUX har over 30 virksomheter, 600 ansatte og 170 frivillige medarbeidere. For mer informasjon, se www.stiftelsencrux.no.

Galleribilde 1 av 1
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

 

CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. CRUX ønsker å stå opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, og bidra til økt trygghet og livskvalitet. Virksomheten driver non-profit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomhetens formål. CRUX ble stiftet i 1987, har over 600 ansatte og 170 frivillige medarbeidere.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel