Gå til hovedinnhold

Assisterende fiskeridirektør

Arbeidsgiver
Fiskeridirektoratet
Sted
Bergen
Søknadsfrist
16. juni 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning, Fiskeri og oppdrett
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

 

Er du vår nye assisterende fiskeridirektør?

 

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.
Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt.

Om stillingen  

Vi søker en strategisk og utviklingsorientert leder som motiveres av Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag, og som vil videreutvikle et solid faglig miljø og en organisasjon som utfordrer og setter retning.  

Assisterende fiskeridirektør må ha høyere utdanning og ledererfaring på strategisk nivå fra offentlig sektor, næringsliv og/eller interesseorganisasjon. Stillingen innebærer også et omfattende samarbeid med andre myndighetsorganer, forskningsinstitusjoner og aktører i næringslivet. Den vi ansetter vil bli en integrert del av direktoratets direktørgruppe, og fungere som fiskeridirektørens stedfortreder. Aktuelle kandidater må ha sterke relasjonelle evner for å kunne etablere positive og profesjonelle samarbeid som styrker tilliten til norsk fiskeri- og havbruksforvaltning.   

Fiskeridirektoratet forvalter marine næringer og ressurser slik at det skapes verdier for samfunnet både i dag og i fremtiden. Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi gir departementet kunnskapsbaserte råd og er utøvende myndighet innen fiskeri, havbruk og marin arealforvaltning.  

En kunnskapsbasert og fremtidsrettet fiskeri- og havbruksforvaltning er en forutsetning for å realisere potensialet for økt verdiskaping i marin sektor. Fiskeridirektoratets nye strategi er nå etablert, og våre satsinger innen bærekraft, digitalisering, brukervennlighet, kompetanse og organisasjonsutvikling skal følges opp og videreutvikles.  
Fiskeridirektoratet har rundt 440 ansatte, og vel halvparten jobber fra vårt hovedkontor i Bergen. De resterende er lokaliserte ved våre 19 andre kontorer langs kysten, i tillegg til i sjøtjenesten. Den ledige stillingen som assisterende fiskeridirektør er lagt til Bergen, og man må regne med en del reisevirksomhet.  

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver 

 • stedfortreder for fiskeridirektøren
 • overordnet ledelse og strategisk utvikling av Fiskeridirektoratet som organisasjon 
 • lede og aktivt drive frem godt samarbeid med andre myndighetsorganer, forskningsinstitusjoner og aktører i næringslivet 
 • virksomhetsstyring, resultatoppfølging og oppfølging av digitaliseringsprosesser 
 • fremme direktoratets virksomhetsstrategi, og jobbe for at direktoratet når målene 
 • være en pådriver for god intern samhandling og kulturutvikling 

Kvalifikasjonskrav 

Du må ha: 

 • høyere utdanning innen relevant fagområde, fortrinnsvis mastergrad.  
 • solid ledererfaring på strategisk nivå fra offentlig sektor, næringsliv og/eller interesseorganisasjon med dokumenterbare, gode resultater 
 • erfaring fra endringsledelse  
 • erfaring fra personalledelse på høyere nivå, og ønske om å utvikle eget lederskap  

I tillegg er det en fordel med:  

 • god forståelse for samfunnsutvikling og morgendagens forvaltning 
 • kunnskap om og erfaring fra sjømatnæringene 
 • erfaring fra digitaliseringsprosjekter i større organisasjoner 
 • kjennskap til organisasjonsutviklingsprosesser 
 • kjennskap til offentlig sektor og offentlig forvaltning 

Personlige egenskaper 

 • du har velutviklet evne til samhandling og dialog, og en genuin interesse for å lytte og lære fra dine kolleger og samarbeidspartnere.  
 • du har gode strategiske evner, forstår de sammensatte, komplekse strukturene i store organisasjoner, og evner å navigere godt i disse.
 • du har en metodisk og analytisk tilnærming til beslutninger, og når dine mål med god driv og høy gjennomføringskraft.  
 • du motiveres av å støtte, veilede og inspirere både ledere og medarbeidere, slik at de engasjeres til å forbedre sine tjenester og leveranser i henhold til organisasjonens strategier og mål.  
 • du kjenner deg igjen i direktoratets verdier som er; kompetent, tillitvekkende og tydelig. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr 

 • stillingen lønnes i stillingskode 1061 Assisterende direktør, fra kr. 1.100.000 - 1.400.000 etter statens lønnsregulativ og Fiskeridirektoratets lønnspolitikk  
 • spennende og utfordrende oppgaver innen et fagfelt i rask forandring  
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling  
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstid 

Spørsmål om stillingen 

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, telefon 419 31 236. Interesserte kan uforpliktende også ta kontakt med våre rådgivere Beate Eikesæth og Anne Lene Saksum Haagestad i rekrutteringsselskapet Cruit på telefon 913 95 985/901 11 285. 

Om tilsettingsprosessen 

Rekrutteringsprosessen håndteres av Fiskeridirektoratet, med støtte fra Cruit, mens vedtak om tilsetting fattes av Nærings- og fiskeridepartementet. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. 

Inkluderende arbeidsplass

Fiskeridirektoratet er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulik bakgrunn, erfaring, kompetanse og perspektiv for å løse vårt samfunnsoppdrag. 
Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke.

Andre opplysninger og bakgrunnssjekk

Alle som søker stillingen må søke digitalt. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. 
Fiskeridirektoratet benytter Semac bakgrunnssjekk i sine rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist: 16.06.2024 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Fiskeridirektoratets oppgave er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har i dag 474 ansatte. Rundt 260 av disse er ved våre region- og fiskerikontor langs kysten og resten ved hovedkontoret i Bergen.
Les mer om Fiskeridirektoratet her

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel

Lignende stillinger