Gå til hovedinnhold

Denne stillingen har utløpt

Ekspedisjonssjef styring og organisasjon

Arbeidsgiver
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
20. juni

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Vi har en strategisk viktig stilling ledig, med et bredt ansvarsområde og store påvirkningsmuligheter både i eget departement og i videre utvikling av departementsfellesskapet. 
 

Avdeling for styring og organisasjon (ASO) har en sentral rolle i det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). Avdelingen har ansvar for god, sikker og helhetlig styring, riktig ressursbruk og god organisering, kompetanse og ledelse i departementet. DFD er pilot i et prosjekt der flere administrative oppgaver vurderes overført fra departementet til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Dette vil gi økt mulighet til å konsentrere seg om utviklingen av hele DFD.

Du vil lede avdeling for styring og organisasjon slik at den bidrar til å styrke kvalitet, nytenkning og samordning både internt i DFD, i samarbeid med andre departement og departementenes tjenesteleverandører. Du får en rolle i gjennomføring av departementenes felles strategi og i viktige prosjekter som innflytting i nytt regjeringskvartal.

Ekspedisjonssjefen inngår i departementets toppledergruppe. Du må trives med et bredt spekter av oppgaver der helhetstenkning, samarbeid og god samfunns- og rolleforståelse er viktig for å lykkes. Du må være opptatt av hele departementet og bidra til god samhandling og tverrgående arbeid. Vi ser etter en leder som blir en relevant og viktig diskusjonspartner og rådgiver, både i eget departement og i resten av departementsfellesskapet.

Ved valg av ny ekspedisjonssjef vil vi legge vekt på

  • utdanning på masternivå og relevant kjennskap til utfordringene i departementsfellesskapet
  • trygghet i lederrollen med evne til å utfordre, engasjere og bidra til videreutvikling hos medarbeidere, organisasjon og samarbeidspartnere
  • sterk forvaltningskompetanse, god rolleforståelse og kunnskap om avdelingens ansvarsområder  
  • helhetstenkning med evne til å sette eget ansvarsområde og leveranser inn i et strategisk perspektiv
  • nytenkende med sterke analytiske evner, faglig tyngde og troverdighet
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres. Lønn etter avtale innen statens lederlønnssystem.

Annen informasjon

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om avdeling for styring og organisasjon

Avdelingen har ca. 40 kompetente medarbeidere fordelt på tre seksjoner; organisasjon og sikkerhet, økonomi og styring og dokumentasjon. Den ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

Fem personer i møte

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) er opprettet som et nytt departement fra 1. januar 2024 og har ansvaret for å videreutvikle digitaliseringspolitikken og offentlig forvaltning. Departementet har en samordnings- og pådriverfunksjon og skal bidra til at statsforvaltningen er godt organisert, styrt og ledet og kan håndtere fremtidige utfordringer.

Departementet har sektoransvaret for elektronisk kommunikasjon, ansvaret for statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning. Det nasjonale arbeidet for å nå FNs 17 bærekraftsmål utvikles og samordnes i det nye departementet. Departementet skal legge til rette for et effektivt og godt koordinert departmentsfellesskap, og har bl.a. ansvaret for det nye regjeringskvartalet og fellesfunksjonene for departementene. 

DFD har om lag 170 ansatte fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsstab. Blant departementets underliggende etater og virksomheter er Digitaliseringsdirektoratet, Datatilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Statsbygg, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Departementenes digitaliseringsorganisasjon (DIO, fra 1.1.2025) og statsforvalterne.

 

For mer informasjon, se www.regjeringen.no/DFD

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.
 

Firma

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) er opprettet som et nytt departement fra 1. januar 2024 og har ansvaret for å videreutvikle digitaliseringspolitikken og offentlig forvaltning. Departementet har en samordnings- og pådriverfunksjon og skal bidra til at statsforvaltningen er godt organisert, styrt og ledet og kan håndtere fremtidige utfordringer.

Departementet har ansvaret for nasjonalt arbeid med elektronisk kommunikasjon, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning. Det nasjonale arbeidet for å nå FNs 17 bærekraftsmål utvikles og samordnes i det nye departementet. Departementet skal legge til rette for et effektivt og godt koordinert departmentsfellesskap, og har bl.a. ansvaret for det nye regjeringskvartalet og fellesfunksjonene for departementene.

DFD har om lag 170 ansatte fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsstab. Blant departementets underliggende etater og virksomheter er Digitaliseringsdirektoratet, Datatilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Statsbygg, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Departementenes digitaliseringsorganisasjon (DIO, fra 1.1.2025) og statsforvalterne.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel