Gå til hovedinnhold

Direktør

Arbeidsgiver
Kunstsilo
Sted
Kristiansand
Søknadsfrist
13. august 2024

Vis mer

Bransjer
Interesseorganisasjoner
Stillinger
Økonomi / Finans / Regnskap, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger


Et museum i verdensklasse


Kunstsilo ligger i hjertet av Kristiansand og er mer enn et museum. Det er et arkitektonisk signalbygg som rommer verdens største samling av nordisk modernisme, en møteplass for kultur og kreativitet, og en motor for kunstnerisk innovasjon. Kunstsilo skal bli et av de mest innflytelsesrike kunstmuseene i Norden, og søker nå en leder som kan ta museet dit.

Kunstsilo beveger, beriker, begeistrer og bryter ned siloer gjennom kunsten og gjestenes møter med den. Museet skal senke terskelen, åpne opp, invitere og inkludere – Kunstsilo skal være for alle, og ta del i samfunnsutviklingen ved å utfordre.

Som direktør for Kunstsilo vil du sette en ny standard for hva et moderne kunstmuseum kan være, og få de beste utstillingene i verden til Kristiansand. Du skal videreutvikle og implementere strategier som posisjonerer Kunstsilo som en banebrytende aktør på den globale kunstscenen og fremme innovasjon gjennom å skape og støtte dristige, nyskapende prosjekter og utstillinger som utfordrer grenser og tenker nytt.

Vi ser etter en ambisiøs og resultatorientert leder, med gjennomføringskraft og dokumenterte resultater. Du evner å utvikle og implementere banebrytende ideer, og inspirerer og engasjerer teamet ditt ved å skape en kultur der alt er mulig. Kunst engasjerer deg, og du forstår de dynamiske kravene til et museum i verdensklasse. Du evner å bygge sterke relasjoner på tvers av ulike miljøer og kulturer, og å ta plass i det offentlige ordskiftet. Som leder identifiserer du deg med Kunstsilos verdier: Modig, handlekraftig, inkluderende, raus. Sammen med dyktige kolleger skal du forvalte og videreutvikle et inkluderende og inspirerende miljø der gjester og ansatte føler seg verdsatt og motivert.

For å lykkes i rollen bør du bo i Kristiansand-regionen, og det kan være en fordel at du behersker skandinavisk. Stillingen er et åremål på 5 år, med mulighet for forlengelse.

Er du klar for å ta Kunstsilo til nye høyder? Ta kontakt med Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, Tonje Støver Knutsen, tlf. 477 10 611 eller Anna Camilla Øynes tlf. 414 73 696. Søknad med CV sendes senest innen 13. august 2024.

 

A world-class art museum

Located in the heart of Kristiansand in southern Norway, Kunstsilo is much more than an art museum. This architectural landmark houses the world’s largest collection of Nordic modernism and is both a meeting place for culture and creativity and an instrument for artistic innovation. Kunstsilo is set to become one of the most influential art museums in the Nordic region, and is now looking for an executive director who can reach this target.

Through art and visitor experiences, Kunstsilo moves, enriches, inspires and tears down walls. The museum aims to remove barriers, to open doors, to invite and include – to be a space where everyone is welcome, as well as to promote social evolution by challenging and provoking.
As Kunstsilo’s executive director, you will set the standard for what a modern art museum can be by bringing the world’s best exhibitions to Kristiansand. You will develop and implement strategies that position Kunstsilo as a spearhead on the global art scene, as well as promote innovation by creating and supporting bold, visionary projects and exhibitions that challenge boundaries and explore new ideas.

We are looking for an ambitious, goal-driven leader with a strong track record and a proven ability to achieve results. You are able to develop and implement groundbreaking ideas, and you inspire and involve your team by creating a culture where everything is possible. You are passionate about art and understand the ever-changing demands on a world-class museum. You are capable of building strong relationships across different communities and cultures and welcome the chance to engage in public debate. As a leader, you identify with Kunstsilo’s values: Brave, dynamic, inclusive, broad-minded. Together with an excellent team, you will manage and strengthen an inclusive and inspiring space where visitors and staff feel valued and motivated.

To succeed in the role, you should preferably live in the Kristiansand region. The ability to communicate in one of the Scandinavian languages would also be an advantage. The position is a five-year, fixed-term appointment, with the opportunity to extend.

Are you ready to take Kunstsilo to new heights? If so, contact Visindi’s Mona Wille, phone: +47 402 15 106; Tonje Støver Knutsen, phone: +47 477 10 611; or Anna Camilla Øynes, phone: +47 414 73 696. Please submit your application and CV no later than 13 August 2024.

 

Om virksomheten

Kunstsilo er en prisbelønt, tidligere kornsilo på Odderøya i Kristiansand som har blitt forvandlet til et av Nord-Europas mest nyskapende kraftsenter for kunst- og kulturopplevelser. Museet rommer Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme, samt tidligere Sørlandets Kunstmuseums faste samlinger. I tillegg finnes internasjonal digital samtidskunst, temporære utstillinger, og et utvidet tilbud med foredrag, konserter, matopplevelser, workshops, selskapslokaler og arrangementer. Mulighetene for utleie av lokaler, møtevirksomhet, selskap, guidede gruppeturer i bygget og utstillingene, samt mat og drikke spiller sentrale roller for mangfold og dynamikk i et bygg som Kunstsilo. Organisasjonen består av nærmere 50 ansatte, og skal betjene om lag 150.000 gjester i året fra hele verden.

A former grain silo at Odderøya in Kristiansand, Kunstsilo has been transformed into one of Northern Europe’s most innovative powerhouses for art and cultural experiences. The award-winning museum is the permanent home of the Tangen Collection, the world’s largest collection of Nordic modernism, as well as the Southern Norway Art Collection. Visitors will also find international digital contemporary art, temporary exhibitions and an extensive programme of lectures, concerts, culinary experiences, workshops and other events. In addition, the possibility to hire the museum’s premises as a venue for meetings and special occasions, guided group tours of the building and exhibitions, and high-quality food and beverages, are key to creating diversity and activity in a building such as Kunstsilo. Each year, the organisation’s almost 50 employees will serve around 150,000 visitors from across the world.

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Kunstsilo er en prisbelønt, tidligere kornsilo på Odderøya i Kristiansand som har blitt forvandlet til et av Nord-Europas mest nyskapende kraftsenter for kunst- og kulturopplevelser. Museet rommer Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme, samt tidligere Sørlandets Kunstmuseums faste samlinger. I tillegg finnes internasjonal digital samtidskunst, temporære utstillinger, og et utvidet tilbud med foredrag, konserter, matopplevelser, workshops, selskapslokaler og arrangementer. Mulighetene for utleie av lokaler, møtevirksomhet, selskap, guidede gruppeturer i bygget og utstillingene, samt mat og drikke spiller sentrale roller for mangfold og dynamikk i et bygg som Kunstsilo. Organisasjonen består av nærmere 50 ansatte, og skal betjene om lag 150.000 gjester i året fra hele verden.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel