Gå til hovedinnhold

Prorektor for samfunnsansvar og formidling

Arbeidsgiver
NTNU
Sted
Trondheim
Søknadsfrist
20. august 2024

Vis mer

Bransjer
Utdanning / Undervisning / Forskning
Stillinger
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Hovedbygningen

 

Vil du være med å lede Norges største universitet inn i framtida?

 

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

På NTNU skal vi nå ansette nye prorektorer. Vi leter etter deg som er en samlende og fremtidsrettet leder, med stor faglig tyngde og gode lederegenskaper. Du blir en del av rektors ledergruppe, og får en sentral rolle i arbeidet med å realisere vår visjon om «kunnskap for en bedre verden». 

Som prorektor ved Norges største universitet får du muligheten til å påvirke universitetets retning og fremtid. Prorektor for samfunnsansvar og formidling er en nyopprettet stilling og du vil få mulighet til å være med på å forme stillingsinnholdet sammen med rektor og ledergruppen, og i tett samarbeid med fagmiljøene.

Som leder skal du skape gode betingelser for utvikling og endring, samtidig som du må være reflektert og handlekraftig i krevende situasjoner. I stillingen som prorektor vil du få ansvaret for å lede og utvikle NTNUs virksomhet med fokus på samfunnsansvar og formidling. Dine viktigste oppgaver vil være å sikre god dialog og å fremme samarbeid med samfunnsaktører på internasjonalt, nasjonalt og regionalt plan, og NTNUs bidrag til bærekraftig utvikling og kunnskapsformidling.

Du vil lede og samarbeide med dyktige og engasjerte kunnskapsmedarbeidere både i og utenfor NTNU, og ha et bredt administrativt støtteapparat i ryggen. 

NTNU er en utviklingsorientert organisasjon, og vi jobber for at alle våre ansatte skal oppleve arbeidsmiljøet som trygt og inkluderende. Vi er derfor på jakt etter deg som viser interesse for både mennesker og fag, og som kan bistå rektor i oppfølging av NTNUs samfunnsoppdrag og vedtatte strategier. Les gjerne mer om våre forventninger til god ledelse ved NTNU her.

NTNU har campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Hovedarbeidssted for denne stillingen er i Trondheim. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede utvikling og implementering av NTNUs strategi på områdene samfunnsansvar og formidling
 • Intern koordinering og ekstern formidling av NTNUs bidrag til en bærekraftig utvikling, samt følge opp andre tverrgående samfunnsoppdrag, og utviklingsoppgaver på vegne av rektor - internasjonalt, nasjonalt og regionalt
 • Strategisk ansvar for utvikling og oppfølging av NTNUs formidlingsstrategi, NTNUs språkpolitikk og ivaretakelse av akademisk ytringsfrihet
 • Strategisk ansvar for samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, her under  institusjonelle arbeidslivsavtaler
 • Representere og posisjonere NTNU på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer 
 • Lede NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet og utvalget for likestilling og mangfold
 • Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og bidra til medvirkningsbaserte prosesser 
 • Bidra til en positiv organisasjonskultur og et stimulerende arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig kompetanse på professornivå, herunder dosent
 • Ledererfaring fra forsknings- og/eller utdanningsvirksomheter
 • Erfaring med formidlingsarbeid
 • Erfaring med å utvikle og gjennomføre strategier 
 • Solid forståelse for universitets samfunnsoppdrag internasjonalt, nasjonalt og regionalt
 • Har et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt 
 • God organisasjonsforståelse og kompetanse til å lede utviklingen av stillingens fagområder
 • Meget gode språklige ferdigheter muntlig og skriftlig på skandinavisk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med å lede utviklings- og omstillingsprosesser 
 • Kunnskap om og erfaring med arbeid innen likestilling og mangfold
 • God innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk
 • God forståelse for universitetets rolle i samfunnet, og viktigheten av god dialog med ulike samfunnsaktører
 • Erfaring med samfunnskontakt
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor 
 • God forståelse for administrative prosesser og systemer

Personlige egenskaper 

 • Evne til å planlegge og gjennomføre strategier og nå langsiktige mål på en effektiv måte
 • Evne til å kommunisere effektivt og være en synlig aktør i den offentlige debatten
 • Kunne skape gode relasjoner og bygge nettverk
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Beslutningsdyktig og tydelig, god på prioritering og delegering
 • Kunne håndtere flere komplekse problemstillinger samtidig
 • Utviklingsorientert leder med god gjennomføringskraft

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • En sentral lederstilling i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende og utviklende lederoppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanning og forskning, og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt
 • Lederopplæring- og utviklingsprogram 
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn og vilkår 

Prorektoren ansettes på åremål, med varighet til og med 31.07.2029. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stillingen. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde (ta stilling til hva som må være med – fjern det som ikke passer):

 • CV, attester og vitnemål
 • Dokumentasjon på vitenskapelig kompetanse
 • Navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med rektor Tor Grande, epost rektor@ntnu.no, tlf: +47 976 16 918. Ta evt. kontakt med vår samarbeidspartner Jefferson Wells v/Grethe Hustad, epost: Grethe.Hustad@jeffersonwells.no, tlf: +47 934 68 444. 

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. Ref. 21/24.

 Søknadsfrist: 20.08.2024
 

NTNU – kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden.

Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og 9 000 ansatte fra mer enn 90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. Med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø. 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel