Gå til hovedinnhold

Direktør for Forsvarsdepartementets IKT-etat

Arbeidsgiver
Forsvarsdepartementet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
16. august 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning, IT / Tech
Stillinger
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Direktør

Forsvarsdepartementets IKT-etat søker direktør. Vil du være med å bygge opp et nytt forvaltningsorgan og videreutvikle sikker digital samhandling og infrastruktur for statsforvaltningen og totalforsvaret?

Om Forsvarsdepartementets IKT-etat

Regjeringen har besluttet å opprette Forsvarsdepartementets IKT-enhet (FD IKT) som en ny etat underlagt Forsvarsdepartementet. Etaten skal etter planen etableres fra 1. januar 2025, og navn på etaten er foreløpig ikke besluttet. Etaten skal gjennom sitt samfunnsoppdrag tilby og videreutvikle nasjonale fellestjenester for gradert samhandling for offentlige og private virksomheter underlagt sikkerhetsloven. Tjenestene skal understøtte kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser i fred, krise og krig.

FD IKT er et av Norges fremste fagmiljøer på teknologier innenfor graderte informasjonstjenester, og leverer tjenesteplattformer som gir bedre informasjonsflyt og bidrar til effektive prosesser i og mellom statsforvaltningen, forsvarssektoren og totalforsvaret for øvrig. FD IKT leverer Nasjonalt BEGRENSET nett og vil fra 2025 også levere Nasjonalt HEMMELIG nett. Plattformene gir muligheter for informasjonsdeling og kommunikasjon gjennom skrift, tale og video for virksomheter underlagt sikkerhetsloven. FD IKTs tjenester knytter i dag sammen nasjonens statlige og private aktører på felles plattformer, og etterspørselen øker. Antall ansatte i enheten har økt betydelig de siste årene og forventes å være rundt 100 medarbeidere når den nye etaten etableres. FD IKT er for tiden lokalisert i moderne lokaler i Havnelageret på Langkaia sentralt i Oslo. FD IKT er i kontinuerlig endring, og vil som IKT-leverandør stå ovenfor et landskap som er i hurtig endring.

Gjennom etablering av FD IKT som egen etat ønsker Forsvarsdepartementet å legge til rette for god strategisk samhandling og utvikling av sikre digitale fellesløsninger på ulike graderingsnivåer som skal understøtte statsforvaltningen, forsvarssektoren og totalforsvaret for øvrig. Den nye etaten vil være tilbyder og leverandør av sentrale deler av den digitale grunnmuren i Norges totalforsvar.

Om stillingen

Som direktør for IKT-etaten vil du ha ansvar for å lede et nytt forvaltningsorgan og videreutvikle et faglig sterkt IKT-sikkerhetsmiljø med et viktig samfunnsoppdrag. Du vil være overordnet ansvarlig for drift og utvikling av nasjonale fellesløsninger og skal sikre kvalitet og sikkerhet i alle ledd av tjenestene. Videre vil du være ansvarlig for å utvikle etatens strategi, virksomhetsstyring, organisasjonsdesign, støttefunksjoner og systemer, samt styrke dialog og relasjoner med kundene. Du forventes å spille andre gode og utvikle fellesløsninger innenfor statsforvaltningen, forsvarssektoren og totalforsvaret for øvrig. 

Dette er en lederstilling som stiller krav til godt lederskap, samhandlingsegenskaper, utviklingsevne, evne til å se helhet, og evne til å holde seg kontinuerlig oppdatert. Du forventes å ha kompetanse om og erfaring med utvikling av digitale tjenester og digital transformasjon. God rolleforståelse og evner til å skape tillit og bygge nettverk er sentrale egenskaper for å lykkes i stillingen. Sammen med etatens medarbeidere skal du bygge opp en ny organisasjon. Evne til å få med medarbeidere, brukere, kunder og omgivelsene i oppbyggingen av etaten er viktigere enn inngående teknisk innsikt i IKT systemer. Er du en person som trives med å utfordre det etablerte, har et strategisk tankesett og trives med teknologiinnovasjon, ser vi frem til å høre fra deg.

Stillingen som direktør for den nye etaten plasseres midlertidig organisatorisk i Forsvarsdepartementet og vil bli overført til den nye etaten ved etablering av denne.
 

Kvalifikasjoner og egenskaper 

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

Det stilles krav om:

 • høyere relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende
 • lederfaring med gode resultater
 • god teknologisk forståelse og god forståelse for IKT-sikkerhet, informasjonssikkerhet og formålet med sikkerhetsloven
 • erfaring med digital systemutvikling og effektivisering av rutiner og prosesser 
 • god rolle- og forvaltningsforståelse, og god forståelse for politiske prosesser
 • god forståelse for statlig styring og økonomistyring
   

Det er i tillegg en fordel med:

 • ledererfaring fra offentlig virksomhet
 • ledererfaring i en organisasjon i utvikling og vekst
 • erfaring med prosesser som omfatter sikkerhetsgodkjenning av IKT-plattformer
   

Personlige egenskaper: 

 • Du er trygg og tydelig i lederrollen med en motiverende og inspirerende lederstil
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner for å kunne ivareta enhetens verdier, samhold og arbeidskultur
 • Du kan bygge og vedlikeholde relasjoner basert på tillit og respekt, både internt og eksternt på tvers av ulike sektorer
 • Du har gode analytiske ferdigheter, evne til å tenke strategisk og helhetlig, samt fatte langsiktige beslutninger
 • Du evner å se ulike perspektiver og innehar en pragmatisk tilnærming til problemløsning
 • Du har evne til å tenke både kort- og langsiktig og kunne utvikle organisasjonen
 • Du er tilpasningsdyktig i møte med skiftende teknologiske og politiske landskap
 • Du utviser høy grad av integritet og etisk bevissthet
 • Du er ryddig og strukturert med gode administrative egenskaper
   

Vi tilbyr

 • en unik mulighet til å være med å videreutvikle et dyktig fagmiljø gjennom etableringen av FD IKT som en egen etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Stillingen vil bli lønnet som direktør (stillingskode 1062). Lønn er etter avtale. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.
 • FD IKT er for tiden lokalisert i fine lokaler sentralt på Akershus festning/Langkaia
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger

Betingelser:

Sikkerhetsklarering på nivå STRENGT HEMMELIG og NATO COSMIC TOP SECRET er en forutsetning for å ha stillingen. Du må ha norsk statsborgerskap.

Stillingen er et åremål for seks år, med mulighet for ytterligere seks år etter kunngjøring og søknad.

Lønn etter avtale.
 

Annen informasjon

Søknader mottas løpende. Ta gjerne rask kontakt for en uforpliktende samtale med ekspedisjonssjef Wenche Stenberg tlf. 924 68 838, personalsjef Johan Wroldsen 924 21 777 eller departementsråd Frede Hermansen tlf. 23 09 60 07.

Søknadsfrist 16. august. Søknader behandles fortløpende.

Søknad sendes elektronisk via linken på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om å bli unntatt søkerlisten ikke innvilges.

Etter søknadsfristen vil det også bli utarbeidet utvidet søkerliste, av cv-opplysninger som registreres i portalen av søkeren. Alle søkere har rett på å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Ta kontakt med departementet før du evt. registrerer opplysninger av sensitiv eller sikkerhetsmessig karakter i jobbportalen.

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarering på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

For denne stillingen kreves klarering på nivå STRENGT HEMMELIG og NATO COSMIC TOP SECRET.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her
 

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Møte
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad

Firma

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel

Lignende stillinger