Gå til hovedinnhold

Konsernsjef

Arbeidsgiver
Statnett
Sted
Oslo
Søknadsfrist
25. september 2024

Vis mer

Bransjer
Kraft / Energi
Stillinger
Leder, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Statnett bilde

Konsernsjef
Statnett SF

Stillingen som konsernsjef i Statnett gir muligheter til å påvirke utviklingen i en sektor av stor nasjonal betydning. Statnett er kritisk for kraftforsyningen i Norge og spiller en sentral rolle i den grønne omstillingen. For å lykkes med denne omstillingen trenger Statnett både å øke kapasiteten i eksisterende nett og å bygge nytt. Energiomstillingen gir Statnett vesentlig økt aktivitetsnivå både til lands og til havs, og gjennomføringsevnen må styrkes. Statnett skal bygge mer nett raskere, og skal doble investeringsnivået det neste tiåret sammenlignet med forrige tiår. I oppdraget ligger også et ansvar for å videreutvikle driften i kraftsystemet gjennom markedsløsninger, digitalisering og automatisering.

Konsernsjefen har det overordnede ansvaret for at Statnett utvikler og drifter transmisjonsnettet på en effektiv, sikker og bærekraftig måte. Dette innebærer å utvikle forretningsstrategier og handlingsplaner i samarbeid med styret, og implementere disse i den operative virksomheten.

Ny konsernsjef må ha bred ledererfaring fra store organisasjoner, og evne til å lede utviklingen av konsernet i møte med høy kompleksitet og dynamikk i markeder, rammebetingelser, teknologi og forretningsmodeller. Konsernsjefen skal samle organisasjonen rundt langsiktige utviklingsmål og ha sterk gjennomføringsevne i forhold til samfunnsoppdraget og strategiske målsettinger.

Ny konsernsjef skal videreutvikle en ansvarlig og kompetent organisasjon. Evnen til å håndtere en stor driftsorganisasjon, kombinert med en betydelig prosjektportefølje, er viktig. Erfaring med bruk av ny teknologi og tjenestemodeller for innovasjon og utvikling, vil bli vektlagt.

Ny konsernsjef må være en sterk kommunikator og relasjonsbygger, med evne til å skape oppslutning om selskapets strategi både internt og eksternt. Dette krever dyp forståelse for både samfunnsansvar og -rolle, regulatoriske krav og politiske systemer.

Erfaring fra eller innsikt i kraftbransjen, eller fra annen type kritisk infrastrukturvirksomhet er en fordel.

Stillingen krever klarering på nivå HEMMELIG.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie: Alexander Huun på 478 98 809, Ann-Kristin Nyrønning på 920 85 397 eller Cato Backer på 915 18 209. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 25. september 2024.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad

Firma

Statnett eier det sentrale strømnettet i Norge, og har ansvar for å utvikle og drifte det på en samfunnsøkonomisk rasjonell og bærekraftig måte. Statnett skal sikre god forsyningssikkerhet til samfunnet, et velfungerende kraftmarked og en rasjonell nettutbygging. Det sentrale strømnettet i Norge er over 12 000 km langt og med 191 transformatorstasjoner. Statnett har hovedkontor i Oslo og har rundt 2 000 medarbeidere. For mer informasjon, se www.statnett.no.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel