Gå til hovedinnhold

Tjenestedesigner

Arbeidsgiver
Norad
Sted
Oslo
Søknadsfrist
18. august 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

hum seksjonslederVi søker deg som vil være med å forandre Norad og norsk bistand gjennom å finne nye løsninger og måter å jobbe på som utgjør en forskjell. Du ser muligheter for endring, brenner for innovative løsninger og evner sette ideer ut i livet. Stillingen kommer til å innebære store muligheter til å påvirke og skape nye løsninger innen fagfeltet. Er du opptatt av miljø, bistand og bærekraft? Da er Norad stedet å være.  

I seksjon for digitalisering har vi behov for en tjenestedesigner som kan være en pådriver i digitaliseringsarbeidet gjennom innsiktsarbeid og innovasjon, og som er god på visuell formidling. Personen vil ha en selvstendig rolle og jobbe på tvers av ulike avdelinger og funksjoner i Norad, og vil kunne bidra inn i flere ulike endringsprosesser og forbedringsarbeid. Oppgavene vil bestå av både av behovskartlegging og analyse, kartlegging av brukerreiser, god historiefortelling med visuelle hjelpemidler samt å være en pådriver for endring gjennom ulike tverrfaglige arbeidsgrupper. Vi ønsker en medarbeider som kan bidra til å skape en kultur for brukersentrert tenkning drevet av empati, entusiasme og kreativitet. Vi er i gang med store endringer i Norad og har behov for flere dyktige medarbeidere på laget. 

Vi har et godt arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket, stor kreativitet, og du vil få brukt evnene dine og utviklet deg videre.

På oppdrag fra Utenriksdepartementet og Klima og miljødepartementet forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler. Norad jobber med noen av verdens mest komplekse problemer og skaper resultater gjennom helhetlig og langsiktig innsats. 

Norad samarbeider med FN-systemet, internasjonale finansieringsinstitusjoner, utviklingsbanker, myndigheter, sivilt samfunnsorganisasjoner og privat næringsliv. Vi jobber i en verden i konstant endring, og bistanden reflekterer dette med nye partnere, nye tematiske satsingsområder innenfor bærekraftsmålene, og innovativ finansiering. Norad har også ansvaret for forvaltningen av Nansenprogrammet for Ukraina.  
 

Du vil ha følgende arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede tjenestedesignprosesser i ulike deler av organisasjonen  
 • Gjennomføre innsiktsarbeid, analyse og idé- og konseptutvikling   
 • Fasilitere workshoper bestående av tverrfaglige deltakere  
 • Kartlegge helheten i dagens tjenester med utgangspunkt i brukernes situasjon og behov, samt å formidle ulike brukerreiser 
 • Formidle innsikt til ulike faggrupper gjennom visuell formidling og historiefortelling  
 • Sørge for økt forståelse for verdien av design i organisasjonen  
 • Bidra til prosess, og metodeutvikling  
 • Ta del i, å etablere et fagmiljø innenfor design og brukermedvirkning  
 • Være med på å styrke arbeidet med digitale brukeropplevelser og forankre/etablere tjenestedesign som fagområde internt 
   

Du har følgende kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå enten på Master- eller Bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning  
 • Erfaring som tjenestedesigner er en fordel, men nyutdannede kan også søke  
 • Gode visualiserings- og formidlingsevner samt en evne til å formidle komplekse problemstillinger til ulike mottakere  
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor, gjerne også tilskuddsforvaltning. Men ikke et krav
 • Det er ønskelig med erfaring fra kreative prosesser i tverrfaglige team og smidig utvikling 
 • Erfaring med å drive innovasjonsprosesser og utvikling av nye tjenester vil telle positivt 
   

Du har følgende personlige egenskaper

 • tar initiativ, stiller spørsmål, er en pådriver og jobber selvstendig  
 • jobber metodisk og strukturert, samtidig som du tilpasser deg endrede landskap  
 • er nysgjerrig og liker å utforske små og store problemstillinger  
 • setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger og forstår ulike situasjoner og brukerbehov  
 • deler, tør å tenke høyt og er ikke redd for å utfordre  
 • møter utfordringer med engasjement og iver etter å finne løsninger  
 • har evnen til å se saker og problemstillinger helhetlig og overordnet, og bidrar gjerne der det trengs 
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
   

Det er mange fordeler ved å jobbe i Norad

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling 
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse 
 • Et velutstyrt treningsrom
 • Tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek, blant annet dn.no
   

Tilsettingen er fast, og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 509 300 - 692 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 584 500 - 870 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. 

Kontaktinformasjon:

Randi Aalgaard
Digitaliseringsdirektør
Telefon: 92448020

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal kutte klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for en enda større andel av Norges bistandsbudsjett, herunder geografiske områder og temaer som er nye for Norad. Med nye oppgaver og ansvar følger behov for å styrke bemanningen i Norad.

Vil du være med?

Norad

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad

Firma

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal kutte klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for en enda større andel av Norges bistandsbudsjett, herunder geografiske områder og temaer som er nye for Norad. Med nye oppgaver og ansvar følger behov for å styrke bemanningen i Norad.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel