Gå til hovedinnhold

Fullstack produktutvikler

Arbeidsgiver
Norad
Sted
Oslo
Søknadsfrist
25. aug. 2024

Vis mer

Bransjer
Offentlige tjenester / Forvaltning
Stillinger
IT, Utvikling
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingsopplysninger

Vi ønsker oss 1-2 fullstack-produktutviklere som vil være med å bidra til innovasjon og en verden uten fattigdom

Vi har store ambisjoner om å digitalisere tilskuddsforvaltningen og få til gode beslutningsprosesser gjennom å bruke data smartere, blant annet ved hjelp av KI. Vi har akkurat etablert egen IKT-plattform i skyen, og har lagt grunnlaget for å bli en etat som tar i bruk teknologi for å løse vårt oppdrag. Vi er opptatt av å bygge opp et internt IT-miljø med tverrfaglig kompetanse og velfungerende produktteam for å arbeide med å digitalisere og forbedre hvordan vi jobber for å redusere fattigdom og en grønnere verden.

Når vi nå skal i gang med store løft på digitalisering i Norad, trenger vi flere medarbeidere som kan være med på denne utviklingsprosessen. Vi har behov for fullstack-produktutviklere som har erfaring med smidig utviklingsmetodikk og vil være med i produktteam hos oss for å bygge gode produkter for bedre bistand. Vi skal i gang med å effektivisere tilskuddsforvaltningen, vi skal bli datadrevet, bruke KI inn i saksbehandlingen og få til løsninger som fungerer bra for både oss og våre partnere, i tillegg til Utenriksambassadene og Klima- og Miljødepartementet. Vi har tatt skyreisen og har våre produkter på Azure.

Du vil få ansvar for å videreutvikle vårt arbeid med smidig utvikling og delta i ulike utviklingsinitiativer. Under utviklingsreisene vil du ha stor påvirkningsmulighet til å utvikle Norad til å være en produktorientert organisasjon og kan være med å påvirke teknologiske veivalg og verktøy. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket, stor kreativitet, og du vil få brukt evnene dine og utviklet deg videre.

Du vil ha følgende arbeidsområder og arbeidsoppgaver

 • Være med å etablere og forvalte Norads produktutviklings- og produktforvaltningsregime
 • Delta i utviklingssyklusen fra innsikt, overlevering og forvaltning
 • Forvalte og videreutvikle av ulike produkter i Norad
 • Ha tett samarbeid med vår eksterne tjenesteplattformleverandør når produktene går i produksjon
 • Du vil ha mulighet til å jobbe sammen med utviklere som jobber med digitale fellesgoder og å vurdere teknologikomponenter i prosjekter som Norad støtter

Kompetanse

 • Bachelor eller master i et relevant fagfelt. Lang erfaring kan kompensere for kravet til utdannelse
 • Kompetanse på og erfaring med smidig utvikling
 • Erfaring med Azure, NET, C#, DevOps, Web applikasjonsutvikling og TDD
 • Erfaring med tjenesteorientert arkitektur og integrasjoner (webservices/REST/SOAP)
 • Kunnskap om PowerApps og SharePoint Framework
 • Kunnskap om SQL
 • Kunnskap om produktforvaltning

Vi ser etter deg som

 • setter brukerens utfordringer i sentrum
 • alltid ser etter løsninger
 • er strukturert i koding, arkitektur og dokumentasjon
 • er selvstendig og samtidig kan samhandle i grupper
 • er nysgjerrig, lærende og interessert i ny kunnskap
 • har høy grad av «ståpåvilje» og tålmodighet
 • liker å dele kunnskap og erfaring

Vi tilbyr

 • stimulerende og spennende miljø i skjæringspunkt mellom fag og politikk
 • fleksibel arbeidstid med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden 
 • sommerarbeidstid (08.00-15.00) fra medio mai til medio september
 • god pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • fri telefon
 • tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek, blant annet dn.no
 • gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring, se www.spk.no

Tilsettingen(e) er faste og lønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn (kr 584 500 - 919 200). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. 

Kontaktinfo:

Digitaliseringsdirektør
Randi Aalgaard
+47 924 48 020

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal kutte klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for en enda større andel av Norges bistandsbudsjett, herunder geografiske områder og temaer som er nye for Norad. Med nye oppgaver og ansvar følger behov for å styrke bemanningen i Norad.

Finn oss
Website

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel