Om oss

Dagens Næringsliv

Selskapet Norsk Sjøfartstidende ble stiftet høsten 1889, og den første utgaven av avisen kom 1. januar 1890. Avisen var på åtte sider og ble utgitt to ganger i uken, og førstesiden var reservert rubrikkannonser. Sjøkaptein Magnus Andersen var avisens første redaktør, og hadde sin klare tanke om at avisen skulle stå på sjøfolkenes side i kampen om sikkerheten til sjøs. I 1894 ønsket eierne at avisen skulle gjøres om til å bli redernes talerør, og Andersen gikk av.

I 1912 ble avisen slått sammen med "Kysten" som utkom daglig i Oslo. Et mål med denne fusjonen var at avisens virkefelt også skulle dekke forretningsstanden. Det nye navnet ble da Norges Handels og Sjøfartstidende.

I 1980 gjennomgikk Norges Handels og Sjøfartstidende en total omlegging, og begynte å omhandle hele næringslivet. I tillegg ble formatet lagt om til tabloid og avisen ble morgendistribuert.

I 1987 skiftet avisen navn til Dagens Næringsliv - etter en ekstern navnekonkurranse. Samme år startet utgivelse av Dagens Næringsliv også på lørdager. Skipslisten ble i 1987 "flagget ut" av avisen.

I 1989 kom Dagens Næringsliv for første gang på rosa papir, noe som har blitt et av de viktigste kjennetegnene ved Dagens Næringsliv.

I 2001 ble avisens logo og layout redesignet.

I 2007 lanserte Dagens Næringsliv fredagsmagasinet D2.

 

DN.no

DN.no ble etablert under navnet DN Ajour i 1996. Dette var en tjeneste som i hovedsak ble produsert av TDN Nyhetsbyrå AS og besto av foredlede finansnyheter fra realtidstjenesten TDN Finans.

I oktober 2000 ble tjenesten relansert under navnet DN.no etter en betydelig oppgradering som inneholdt ny teknisk infrastruktur, nytt design og utvidet innhold og tjenester. I 2006 etablerte DN.no vertikalene DN Energi og Dagensit.no. Samme år ble DN Finans styrket med ny tallseksjon og flere journalister.

DN.no har vært under kontinuerlig utvikling og ble i 2009 gitt en betydelig teknisk og designmessig oppgradering. Tjenesten fremstår i dag som Norges ledende næringslivsnettsted med mellom 110-120 000 unike brukere på hverdager.