Personvern

For Dagens Næringsliv (DN) gjelder generelle vilkår og en generell personvernerklæring. For DN Jobb gjelder i tillegg vilkårene som er beskrevet her. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg godt kjent med de generelle vilkårene, personvernerklæringen og disse vilkårene før du tar i bruk DN Jobb. Ved å ta i bruk DN Jobb anses du for å ha samtykket til de generelle vilkårene, personvernerklæringen og disse vilkårene.

1 – Vår håndtering av personopplysninger i forbindelse med DN Jobb   

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning og vår personvernerklæring. For DNJobb gjelder i tillegg følgende:

Det opprettes automatisk en brukerkonto hos DN Jobb, dersom du sender inn en søknad eller lagrer et stillingsvarsel via DN Jobb.

Jobbsøknader du sender inn vil bli lagret i inntil seks måneder fra de er sendt inn og deretter bli automatisk slettet.

Hvis du velger å opprette en jobbsøkerprofil, vil profilen bli lagret i inntil tolv måneder etter siste innlogging. Deretter vil du motta inntil tre påminnelser fra oss før profilen blir slettet:

- Første påminnelse: Du får en automatisk e-post med spørsmål om du ønsker å beholde profilen i databasen eller slette den.

- Andre påminnelse: Dersom du ikke har besvart første påminnelse, vil du motta en påminnelse med samme innhold etter 21 dager.

- Tredje påminnelse: Hvis du verken har besvart den første eller andre påminnelsen, blir profilen automatisk slettet tre dager etter mottakelsen av den tredje påminnelsen, med mindre du aktivt ber oss om å beholde profilen. Etter eventuell sletting av profilen, sender vi deg en bekreftelse på at sletting er foretatt.

2  - Særlig om bruk av cookies

Vi viser til beskrivelsen av vår bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies, i personvernerklæringen. For DN Jobb gjelder i tillegg følgende:

Vi bruker Google Analytics og TNS Gallup i forbindelse med DN Jobb. Disse informasjonskapslene bruker vi til å samle anonyme trafikkdata. Dataene vi samler inn blir brukt for å legge til rette for bestemte funksjoner, brukerautentisering og sporing.

Dersom du ikke ønsker at DN skal samle anonyme trafikkdata via Google Analytics, kan du klikke her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Statistisk informasjon om antall visninger, søknader etc. lagres i systemet vårt system på ubestemt tid. Denne informasjon omfatter ikke personopplysninger.

3 - Endringer av vilkårene for DN Jobb

Dagens Næringsliv kan revidere disse vilkårene for DN Jobb når revisjon er nødvendig, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser vilkårene jevnlig når du besøker vårt nettsted.

4 - Henvendelser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med vår kundeservice på dnjobb@dn.no eller tlf 22 00 10 75.

Sist oppdatert 18.03.2014