Vilkår for DN Jobb

Vilkår for DN Jobb

Sist oppdatert 17.03.2023


Disse vilkårene gjelder for bruk av jobb tjenester tilknyttet DN Media Group AS, org. nr. 927 810 921 og de publikasjoner og tjenester mv. som utgis eller leveres av DN Media Group, dets nåværende og fremtidige datterselskaper og tilknyttede selskaper («Konsernet»).

DN Media Group AS utgir blant annet Dagens Næringsliv, Europower, Fiskeribladet, Hydrogen Insight, IntraFish.no, IntraFish.com, Kystens Næringsliv, Recharge, TradeWinds og Upstream (heretter kalt “Publikasjonene”). Videre tilbyr Konsernet brukere tilgang til ulike tjenester knyttet til for eksempel publisering av ledige jobber og formidling av jobb søknader («Øvrige Tilbud»). Denne avtalen omfatter også enhver annen publikasjon eller øvrige tilbud som måtte bli tilbudt av DN Media Group AS eller Konsernet nå eller i fremtiden.

Når du kjøper eller på annen måte benytter Publikasjoner eller Øvrige Tilbud (heretter kalt «Tjenestene») som leveres av Konsernet, inngår du en avtale med DN Media Group AS.

Disse vilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved bruk av jobb tjenester fra selskaper i Konsernet sammen med de særlige vilkår som gjelder for den aktuelle Tjeneste.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med vilkårene og personvernerklæringen før du tar i noen tjenester fra DN Media Group AS.

1. Stillingsvarsel

Tjenesten tilbyr deg muligheten til å få varsler om relevante stillinger for deg dersom du ber om det. Det opprettes automatisk en bruker med din e-postadresse hos Tjenesten dersom du sender inn en søknad eller lagrer et stillingsvarsel via Tjenesten. E-postadressen lagres frem til du velger å slette den selv, eller gir oss beskjed om å gjøre det. Ved å lagre et stillingsvarsel vil du motta varsler per epost fra Tjenesten om relevante stillinger.

Dersom jobbvarselet deaktiveres og du ellers er inaktiv på Tjenesten, vil epostadressen og tilhørende informasjon relatert til deg slettes automatisk 365 dager etter siste aktivitet.

2. Jobbsøknader

Tjenesten gir deg mulighet til å søke stillinger hos forskjellige arbeidsgivere ved å sende inn en jobbsøknad gjennom vår portal, herunder CV, søknadstekst og annen relevant dokumentasjon. Når du sender inn en jobbsøknad gjennom Tjenesten blir du automatisk registrert som en bruker med e-postadresse i Tjenesten. Jobbsøknader som er sendt via Tjenesten vil kun bli videreformidlet til den arbeidsgiveren som har lagt ut annonsen og ingen andre. Søknaden du sender inn vil bli lagret i inntil 100 dager fra den er sendt inn, og vil deretter bli automatisk slettet.

Av og til har våre kunder egne rekrutteringssystemer for søknadshåndtering. Dersom det er lenker til andre tredjeparters løsninger som du klikker deg inn på via Tjenesten, har ikke DN Media Group AS ansvar for disse. Da gjelder vilkårene der. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med deres brukervilkår, personvernerklæringer og annen relevant informasjon.

3. Jobbsøkerprofil

For å holde oversikten over sendte søknader og gi deg mulighet til å lett sende en eksisterende søknad til ny arbeidsgiver, har du muligheten til å opprette en jobbsøkerprofil på Tjenesten. Hvis du velger å opprette en jobbsøkerprofil, vil profilen bli lagret i inntil 390 dager etter siste innlogging. Etter 365 dager får du en automatisk e-post med spørsmål om du ønsker å beholde profilen i databasen eller slette den. Du vil du motta inntil tre påminnelser fra oss før profilen blir slettet.

Hvis du verken har besvart den første eller andre påminnelsen, blir profilen automatisk slettet tre dager etter mottakelsen av den tredje påminnelsen, med mindre du aktivt ber oss om å beholde profilen. Etter eventuell sletting av profilen, sender vi deg en bekreftelse på at sletting er foretatt.

Du kan når som helst endre eller slette din profil ved å logge inn her

4. Personopplysninger

For å kunne levere tjenestene Tjenesten tilbyr deg, vil Tjenesten behandle personopplysninger om deg.

Vi behandler følgende opplysninger:

E-post, navn, telefonnummer, profilinformasjon og samtykker.

Tjenesten vil i tillegg behandle opplysningene du oppgir i forbindelse med jobbsøknader, som CV og søknaden for øvrig, som en del av den nødvendige lagringen og videreformidlingen som tjenesten innebærer. Tjenesten ber om at du kun oppgir personopplysninger som er nødvendig for å søke på den aktuelle stillingen, og at du ikke laster opp sensitive personopplysninger. Dersom du likevel velger å laste opp sensitive personopplysninger, er Tjenestens behandlingsgrunnlag for å behandle slike personopplysninger denne avtalen og ditt eksplisitte samtykke som gis ved selve opplastingen.

Tjenesten vil i forbindelse med jobbsøknader videreformidle informasjon du har gitt om deg selv gjennom tjenesten til arbeidsgiveren som eier stillingsannonsen det søkes på. Det vil alltid fremkomme av annonsen hvilken arbeidsgiver det gjelder. Overføringen er begrenset til den aktuelle arbeidsgiveren og til formålet å oppfylle denne avtalen med deg. 

For øvrig informasjon om DN Media Groups behandling av personopplysninger, se vår personvernerklæring. Dersom du ønsker at Tjenesten skal slutte å behandle noen eller alle personopplysningene lagret om deg, vennligst kontakt oss på personvern@dngroup.com.

5. Kommunikasjon

Du kan gi samtykke til å motta markedsføring fra Tjenesten. Dersom du ikke ønsker å motta e-poster fra Tjenesten lenger, kan du oppheve samtykket via punktet Personvern på Din konto, eller kontakte oss på personvern@dngroup.com

6. Endringer av vilkårene for Tjenesten

DN Media Group AS kan revidere disse vilkårene for Tjenesten når revisjon er nødvendig, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser vilkårene jevnlig når du besøker våre nettsted.

7. Henvendelser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med vår kundeserviceside på Tjenesten.