Vilkår for DN Jobb

(Sist oppdatert: 29.06.2018)

Disse vilkårene er en avtale mellom Dagens Næringsliv med orgnr. 960 356 071 og deg som bruker av tjenesten DN Jobb.

DN Jobb er en tjeneste som eies av Dagens Næringsliv AS med org. nr. 960 356 071 («DN»). Når du tar i bruk tjenesten DN Jobb, gjelder vilkårene nedenfor. I tillegg gjelder generelle brukervilkår for DN.no så langt de passer. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med vilkårene og personvernerklæringen før du tar i bruk DN Jobb.

1. Stillingsvarsel:

DN Jobb tilbyr deg muligheten til å få varsler om relevante stillinger for deg dersom du ber om det. Det opprettes automatisk en bruker med din e-postadresse hos DN Jobb dersom du sender inn en søknad eller lagrer et stillingsvarsel via tjenesten DN Jobb. E-postadressen lagres frem til du velger å slette den selv, eller gir oss beskjed om å gjøre det. Ved å lagre et stillingsvarsel vil du motta varsler per epost fra DN Jobb om relevante stillinger. 

Dersom jobbvarselet deaktiveres og du ellers er inaktiv på DN Jobb, vil epostadressen og tilhørende informasjon relatert til deg slettes automatisk 365 dager etter siste aktivitet. 

2. Jobbsøknader:

DN Jobb gir deg mulighet til å søke stillinger hos forskjellige arbeidsgivere ved å sende inn en jobbsøknad gjennom vår portal, herunder CV, søknadstekst og annen relevant dokumentasjon. Når du sender inn en jobbsøknad gjennom DN Jobb blir du automatisk registrert som en bruker med e-postadresse i DN Jobb. Jobbsøknader som er sendt via DN Jobb vil kun bli videreformidlet til den arbeidsgiveren som har lagt ut annonsen og ingen andre. Søknaden du sender inn vil bli lagret i inntil 100 dager fra den er sendt inn, og vil deretter bli automatisk slettet. 

Av og til har våre kunder egne rekrutteringssystemer for søknadshåndtering. Dersom det er lenker til andre tredjeparters løsninger som du klikker deg inn på via DN jobb, har ikke DN ansvar for disse. Da gjelder vilkårene der. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med deres brukervilkår, personvernerklæringer og annen relevant informasjon. 

3. Jobbsøkerprofil:

For å holde oversikten over sendte søknader og gi deg mulighet til å lett sende en eksisterende søknad til ny arbeidsgiver, har du muligheten til å opprette en jobbsøkerprofil på DN Jobb. Hvis du velger å opprette en jobbsøkerprofil, vil profilen bli lagret i inntil 390 dager etter siste innlogging. Du vil du motta inntil tre påminnelser fra oss før profilen blir slettet.

Du kan når som helst endre eller slette din profil ved å logge inn her: https://www.dnjobb.no/logg-på/

Etter 365 dager får du en automatisk e-post med spørsmål om du ønsker å beholde profilen i databasen eller slette den.

Dersom du ikke har besvart første påminnelse, vil du motta en ny påminnelse med samme innhold 21 dager etter første varsel.

Hvis du verken har besvart den første eller andre påminnelsen, blir profilen automatisk slettet tre dager etter mottakelsen av den tredje påminnelsen, med mindre du aktivt ber oss om å beholde profilen. Etter eventuell sletting av profilen, sender vi deg en bekreftelse på at sletting er foretatt.

4. Personopplysninger

For å kunne levere tjenestene DN Jobb tilbyr deg, vil DN Jobb behandle personopplysninger om deg.

Vi behandler følgende opplysninger:

E-post, navn, telefonnummer, profilinformasjon og samtykker.

DN Jobb vil i tillegg behandle opplysningene du oppgir i i forbindelse med jobbsøknader, som CV og søknaden for øvrig, som en del av den nødvendige lagringen og videreformidlingen som tjenesten innebærer. DN Jobb ber om at du kun oppgir personopplysninger som er nødvendig for å søke på den aktuelle stillingen, og at du ikke laster opp sensitive personopplysninger. Dersom du likevel velger å laste opp sensitive personopplysninger, er DN Jobbs behandlingsgrunnlag for å behandle slike personopplysninger denne avtalen og ditt eksplisitte samtykke som gis ved selve opplastingen.

DN Jobb vil i forbindelse med jobbsøknader videreformidle informasjon du har gitt om deg selv gjennom tjenesten til arbeidsgiveren som eier stillingsannonsen det søkes på. Det vil alltid fremkomme av annonsen hvilken arbeidsgiver det gjelder. Overføringen er begrenset til den aktuelle arbeidsgiveren og til formålet å oppfylle denne avtalen med deg.  

For øvrig informasjon om DNs behandling av personopplysninger, se vår personvernerklæring. Dersom du ønsker at DN Jobb skal slutte å behandle noen eller alle personopplysningene lagret om deg, vennligst kontakt oss på personvern@dn.no.

5. Kommunikasjon

Du kan gi samtykke til å motta markedsføring fra DN Jobb. Dersom du ikke ønsker å motta e-poster fra DN Jobb lenger, kan du oppheve samtykket i Din konto under punktet Privacy, eller kontakte personvern@dn.no. 

6. Endringer av vilkårene for DN Jobb

Dagens Næringsliv kan revidere disse vilkårene for DN Jobb når revisjon er nødvendig, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser vilkårene jevnlig når du besøker vårt nettsted.

7. Henvendelser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med vår kundeservice på dnjobb@dn.no eller tlf 22 00 10 75.


For informasjon relatert til ditt personvern, vennligst kontakt personvernombud@dn.no.